Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Keuzevakken FSW

Toestemming vragen invulling keuzeruimte
Laatst gewijzigd op 5 juni 2023
Studenten van FSW kunnen keuzevakken volgen binnen de eigen opleiding/faculteit, een andere VU Amsterdam faculteit, of een andere universiteit.

Het eerste semester van het derde bachelorjaar is de keuzeruimte. De keuzeruimte heeft een studielast van 30 EC.

Je kunt jouw keuzeruimte invullen met (een combinatie van):

Alle studenten die hun keuzeruimte gaan invullen moeten aan de eis voldoen dat minimaal 12 EC aan vakken van “niveau 300” (gevorderd niveau) zijn; de overige vakken moeten van minimaal ‘’niveau 200’’ zijn. Dit betekent voor de verschillende manieren waarop je je keuzeruimte kunt invullen het volgende:

Keuzevakken

Vul je je keuzeruimte in met losse keuzevakken dan moeten daar minimaal twee vakken (12 EC) van “niveau 300” bij zijn. Bij de vakken van VU Amsterdam is het niveau in de cursusbeschrijving aangegeven. Je kunt zonder toestemming van de examencommissie een keuze maken uit de vakken van de keuzevakkenlijst FSW.

Wil je keuzevakken aan een andere universiteit volgen en is het niveau daarvan niet in de cursusbeschrijving aangegeven, vraag dan om verklaring van die universiteit waaruit het niveau van het vak blijkt. Wil je keuzevakken aan een andere faculteit van VU Amsterdam of aan een andere universiteit volgen, dan moet je hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie.

Je mag in principe geen keuzevakken van “niveau 100” (inleidende niveau) in je keuzeruimte opnemen. Enige uitzondering die de examencommissie kan maken is dat één “niveau 100” vak wordt goedgekeurd als je een samenhangend pakket keuzevakken hebt samengesteld waarin dat “niveau 100” vak expliciet als voorkennis is vereist voor een ander vak uit dat pakket.

Verder mag voor maximaal 6 EC een taalvaardigheidsvak in de keuzeruimte worden opgenomen. Bij enkele opleidingen is de mogelijkheid om dit uit te breiden naar 12 EC als hier overtuigende argumenten voor zijn. Dit is ter beoordeling aan de examencommissie.

Ook een taalminor kan een mogelijkheid zijn, laat deze wel eerst goedkeuren door de examencommissie.

Om voor de invulling van je keuzeruimte op uitwisseling te mogen naar het buitenland moet je op het moment van vertrek het eerste bachelorjaar volledig hebben afgerond, en in totaal minimaal 90 EC hebben behaald. Om voor selectie in aanmerking te komen moet je bij je aanmelding minimaal 60 EC van je bacheloropleiding hebben behaald. Aanmelding en plaatsing verloopt via International Office. 

Combinatie stage en keuzevakken

Als je een stage van niveau 300 volgt, dan moet de eventueel resterende ruimte in je profileringsruimte ingevuld worden met keuzevakken van minimaal niveau 200. Als je een stage van niveau 200 volgt, dan moet je de resterende studiepunten van je profileringsruimte invullen met minstens 2 keuzevakken (12 EC) van niveau 300. Niet bij alle opleidingen van de FSW kun je een stage doen van 30 studiepunten. Doe je een stage voor minder dan 30 studiepunten dan kun je de overige studiepunten invullen met keuzevakken. 

Meer over stage FSW

Overzicht keuzevakken FSW

 • Zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen

  Je hebt de mogelijkheid om zelf een pakket aan keuzevakken samen te stellen. 

  Ja, dat kan. Je kunt bijvoorbeeld ‘vooruit’ werken door in je tweede jaar alvast een los keuzevak te volgen, die je vervolgens kan gebruiken voor de invulling van je keuzeruimte. Daarbij is het natuurlijk van belang dat je in de gaten houdt dat je niet in de knel komt met verplichte tweedejaars vakken en dat je je houdt aan de eisen die gesteld worden aan de keuzeruimte. 

 • Keuzevakken binnen FSW

  Je kunt vakken volgen van andere bacheloropleidingen van FSW of extra keuzevakken binnen je eigen opleiding. Bekijk het volledige overzicht aan keuzevakken van FSW via onderstaande keuzevakkenlijst.

  Voor FSW keuzevakken heb je geen toestemming nodig van de examencommissie. Controleer echter wel de eisen die gesteld worden aan de keuzeruimte.

 • Keuzevakken aan een andere VU Amsterdam faculteit

  Wil je vakken volgen aan een andere faculteit binnen VU Amsterdam? Kijk dan voor een overzicht en omschrijvingen van mogelijke vakken in de studiegids. Zoek op ‘vakken’ en let op dat je de optie ‘bijvak’ aanvinkt aan de linkerzijde van het menu.

  • Vraag goedkeuring aan de examencommissie van FSW om het vak in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen die gesteld worden aan de keuzeruimte.
 • Keuzevakken aan een andere universiteit

  Wil je op een andere universiteit vakken volgen? Raadpleeg dan de website van de betreffende universiteit.

  • Ga na bij de desbetreffende universiteit of je aan het keuzevak kan deelnemen en vraag bij die universiteit na hoe je je er voor kunt intekenen.
  • Vraag goedkeuring aan de examencommissie van FSW om het vak in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen.
  • Schrijf je in bij de andere universiteit als gaststudent (via studielink). Hiervoor heb je een Bewijs Betaald Collegegeld van VU Amsterdam nodig. 

  Als je de cursus hebt gehaald, dien je je gecertificeerde cijferlijst in via Extern behaald resultaat indienen.

  Als je eerder een opleiding hebt gevolgd aan een andere universiteit dan is het soms mogelijk om de daar behaalde vakken te gebruiken voor je keuzeruimte. Let op: het vak mag niet van niveau 100 zijn (en geen eerstejaars vak zijn) en je moet de vakken ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie. 

 • Keuzevakken aan een buitenlandse universiteit

  Als je vakken wilt volgen aan een buitenlandse partneruniversiteit van VU Amsterdam, kijk dan voor meer informatie op de pagina van studeren in het buitenland.

  • Vraag goedkeuring aan de examencommissie van FSW om het vak in je keuzeruimte te mogen gebruiken en controleer de eisen die gesteld worden aan de keuzeruimte.  

  Wanneer je een vak aan een buitenlandse universiteit hebt behaald, zie Regelen na uitwisseling

 • Wat houdt de niveau-eis in van keuzevakken en stage?

  In het eerste jaar van de bacheloropleidingen hebben de vakken een niveau van 100 of 200, in het tweede jaar een niveau van 200 of 300 en in het derde jaar van 300 (soms ook nog van 200). Het niveau 400 kan in de bachelor worden gebruikt ter aanduiding van Honoursvakken. 

  De keuzeruimte moet aan bepaalde niveau-eisen voldoen 

  o    Niveau 100: inleidende cursus, voortbouwend op het niveau van het eindexamen VWO. Kenmerken: onderwijs gebaseerd op stof in handboek of syllabus, didactisch gestructureerd, met oefenstof en proeftentamens; begeleide werkgroepen; accenten in studiestof en voorbeelden in colleges. 

  o    Niveau 200: cursus met inleidend karakter, geen specifieke voorkennis maar wel ervaring met zelfstandig studeren. Kenmerken: leerboeken of ander onderwijsmateriaal van min of meer inleidend karakter; colleges bijv. in de vorm van capita selecta, zelfstandige bestudering van de stof wordt voorondersteld. 

  o    Niveau 300: cursus voor gevorderden (ingangseis niveau 100 of 200). Kenmerken: leerboeken die niet speciaal voor onderwijs hoeven te zijn geschreven; zelfstandige bestudering van de tentamenstof; bij tentamens zelfstandige toepassing van de leerstof op nieuwe problemen. 

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)