Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stage Faculteit FSW

Laatst gewijzigd op 19 januari 2024
Tijdens je FSW studie doe je werkervaring op tijdens een stage of afstudeerproject.

Bij FSW is het mogelijk om een stage te lopen in het derde jaar tijdens je vrije keuzeruimte. Bekijk het stageaanbod op het FSS Career Platform. Je logt hier in met je VUnet-ID en wachtwoord. Ook kun je veel informatie vinden via de Canvaspagina van het Careerplatform.

Neem altijd voordat je een stage gaat lopen, contact op met de stagecoördinator van je opleiding. Je vindt meer informatie in het onderstaand menu.”

Combinatie stage en keuzevakken

Als je een stage van niveau 300 volgt, dan moet de eventueel resterende ruimte in je profileringsruimte ingevuld worden met keuzevakken van minimaal niveau 200. Als je een stage van niveau 200 volgt, dan moet je de resterende studiepunten van je profileringsruimte invullen met minstens 2 keuzevakken (12 EC) van niveau 300. Niet bij alle opleidingen van de FSW kun je een stage doen van 30 studiepunten. Doe je een stage voor minder dan 30 studiepunten dan kun je de overige studiepunten invullen met keuzevakken. 

Algemene informatie

 • Goedkeuring en stagebegeleiding

  Overleg altijd met je stagecoördinator als je gaat stagelopen en raadpleeg de stagehandleiding van je opleiding voor de regels en richtlijnen die voor jouw opleiding gelden.

  • Als je stage wilt lopen en je denkt een geschikte stageplek te hebben gevonden, dan schrijf je een stagevoorstel dat je voorlegt aan de stagecoördinator van je opleiding. 
  • Als het stagevoorstel wordt goedgekeurd krijg je een stagebegeleider vanuit de faculteit toegewezen. 
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een begeleider binnen de organisatie waar je stage gaat lopen. 
  • Je werkt het stagevoorstel uit tot een stagewerkplan.
  • Binnen tien werkdagen na de start van de stage moet het stagecontract en het stageplan goedgekeurd worden door je begeleider (vaak de eerste examinator), de tweede examinator en de begeleider van het stagebedrijf. 
  • Het werkplan en stagecontract zijn bindend voor het verloop van de stage. 
  • In de facultaire regeling bachelorstage is omschreven welke onderdelen je moet opnemen in het stagevoorstel en het stagewerkplan. Daarnaast is in de bijlage van de facultaire regeling bachelorstage een voorbeeld van een stagecontract opgenomen dat je kunt gebruiken.
 • Stage in het buitenland

  Overleg altijd met je stagecoördinator als je gaat stagelopen en raadpleeg de stagehandleiding van je opleiding voor de regels en richtlijnen die voor jouw opleiding gelden.

  • Wil je een stage lopen in het buitenland, let er dan op dat je voldoet aan een eventuele vaccinatie- en visumplicht en dat je een eventueel negatief reisadvies in acht neemt. Voor alle studenten die in het buitenland stage gaan lopen, geldt een verplichte online registratie via International Travel Policy op de deze pagina. De student(e) is zelf verantwoordelijk om voldoende verzekerd een stage in het buitenland te lopen en sluit alle verzekeringen af die hiervoor noodzakelijk zijn. 
  • Als je buiten Nederland, maar binnen Europa (m.u.v. Zwitserland en Groot-Brittannië) stage gaat lopen bij een bedrijf, onderzoekscentrum of opleidingsinstituut voor minimaal drie en maximaal twaalf maanden stelt de Europese Unie Erasmus-beurzen beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen mag de stage niet bij een Nederlandse instelling of organisatie zijn. Er dient een stage overeenkomst tussen thuisinstelling, gastinstelling en jou te worden afgesloten. Voor informatie en beurzen kun je terecht op de Stage of afstudeerprojectpagina.
 • Stageverslag en beoordeling

  Overleg altijd met je stagecoördinator als je gaat stagelopen en raadpleeg de stagehandleiding van je opleiding voor de regels en richtlijnen die voor jouw opleiding gelden.

  • Aan het einde van de stageperiode schrijf je een procesverslag voor de opleiding en een product- of onderzoeksverslag voor de stage-instelling en de opleiding. 
  • In de facultaire regeling bachelorstage is omschreven welke onderdelen het procesverslag en het product- of onderzoeksverslag moet bevatten. 
  • De eerste en de tweede examinator beoordelen het procesverslag en het product- of onderzoeksverslag volgens de beoordelingscriteria die zijn omschreven in de stagehandleiding van de opleiding. 
  • Daarnaast vraagt de eerste examinator aan de stagebegeleider van de stage-instelling om zijn of haar zienswijze op de beoordeling van het product- of onderzoeksverslag te geven. 
  • De verslagen en de stage worden beoordeeld met ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’.
 • Wanneer en hoe lang

  Overleg altijd met je stagecoördinator als je gaat stagelopen en raadpleeg de stagehandleiding van je opleiding (zie 'Documenten') voor de regels en richtlijnen die voor jouw opleiding gelden.

  Het doel van een stage is dat je ervaring opdoet in het werkveld en onderzoek kan doen in een mogelijke beroepssituatie. Je laat zien hoe je kennis en kunde ontleent aan de praktijk, en je laat naast het onderzoek je vermogen tot reflectie zien.

  • Bekijk het stageaanbod op het FSS Career Platform. Je logt hier in met je VUnet-ID en wachtwoord
  • Een stage kan (deels) dienen als invulling van de 30 EC keuzeruimte die geroosterd is in het eerste semester van het derde bachelorjaar.
  • Tijdens de stage kunnen jouw werkzaamheden niet dienen als vervanging van de werkzaamheden van een werknemer van de stage-instelling.
  • Je kunt je keuzeruimte als volgt indelen met een stage:
  Aantal EC        Niveau aanduiding cijferlijst    Eis keuzeruimte: min. 12 EC op niveau 300
  12 EC    Niveau 20018 EC over om aan de eis te voldoen        
  18 ECNiveau 20012 EC over om aan de eis te voldoen
  24 ECNiveau 300Voldoet
  30 ECNiveau 300Voldoet
  • In bijzondere gevallen kan, in overleg met je stagecoördinator, gemotiveerd afgeweken worden van deze aanwijzingen.
  • Bekijk de stagehandleiding of neem contact op met de stagecoördinator van jouw opleiding om te zien hoe en voor hoeveel EC je je keuzeruimte kunt vullen met een stage.
 • Politicologie (POL)

  ECDoorlooptijd
  12 EC336 uur 
  18 EC504 uur
  24 EC672 uur
  30 EC840 uur 

  Stages worden gelopen voor minimaal 12 EC. Raadpleeg de stagehandleiding POL en overleg altijd met de stagecoördinator POL.

  Boris Slijper
  E-mail:
  b.slijper@vu.nl
  Stagecoördinator Politicologie

 • Culture antropologie en ontwikkelingssociologie (CAO)

  ECDoorlooptijd
  12 EC336 uur
  18 EC504 uur
  30 EC840 uur

  Stages worden gelopen voor minimaal 12 EC. Ook is een gecombineerde stage van 12 EC en 18 EC mogelijk. Raadpleeg de stagehandleiding CAO en overleg altijd met de stagecoördinator CAO.

  Maaike Matelski
  E-mail: m.matelski@vu.nl
  Stagecoördinator Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

 • Sociologie (SOC)

  ECDoorlooptijd
  12 EC336 uur
  18 EC504 uur
  24 EC672 uur
  30 EC840 uur

  Stages worden gelopen voor minimaal 12 EC. Raadpleeg de stagehandleiding SOC en overleg altijd met de stagecoördinator SOC.

  Peer Smets
  E-mail: p.g.s.m.smets@vu.nl
  Stagecoördinator Sociologie

 • Communicatiewetenschappen (CW)

  ECDoorlooptijd
  18 EC504 uur
  24 EC672 uur
  30 EC840 uur

  Stages worden gelopen voor minimaal 18 EC. Raadpleeg de stagehandleiding CW en overleg altijd met de stagecoördinator CW.

  Tinca van der Bom
  E-mail: m.c.vander.bom@vu.nl
  Stagecoördinator Communicatiewetenschap

 • Bestuurs- en organisatiewetenschap (BO)

  ECDoorlooptijd
  6 EC168 uur
  12 EC336 uur
  18 EC504 uur
  24 EC672 uur
  30 EC840 uur

  Stages worden gelopen van 6 EC tot en met 30 EC. Raadpleeg de stagehandleiding BO en overleg altijd met de stagecoördinator BO.

  Jaap Timmer
  E-mail:
  j.s.timmer@vu.nl
  Stagecoördinator Bestuurs- en Organisatiewetenschap

  Jaelah van Tol
  E-mail:
  j.s.van.tol@vu.nl
  Stagecoördinator Bestuurs- en Organisatiewetenschap

 • Handige links over stages

  Deze websites helpen je bij het vinden van een geschikte stageplaats, en bieden je andere wetenswaardigheden rondom stages:

  Stages op VU Student Career Services
  Op de LinkedIn-groep VU student Career Services worden regelmatig stages geplaatst.

  Tips?
  Weet jij nog meer interessante links op het gebied van stages? Mail de webredactie: webredactie.fsw@vu.nl.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)