Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gesprekstool voor verbetering onderzoekscultuur

Verantwoorde beoefening van de wetenschap vraagt om een gezonde onderzoekscultuur. De invloed van deze cultuur op onderzoeksactiviteiten wordt echter vaak onderschat en blijkt in veel gevallen ook lastig te veranderen.

(Em)power groups to improve research culture

Subsidie: € 77.126,- totaal
Looptijd:  2023 - 2024

Daarom wordt een gesprekstool ontwikkeld die onderzoeksgroepen en -afdelingen kunnen inzetten bij het nadenken en reflecteren over dit onderwerp. Met als doel bewustwording te vergroten en zo de onderzoekscultuur binnen de VU en het Amsterdam UMC te verbeteren.

Verantwoorde uitvoering van onderzoek vraagt om hoge integriteitsnormen. Maar het gaat ook om een eerlijker en menselijker onderzoeksklimaat, met meer gelijke kansen en gelijke behandeling binnen een bestaande hiërarchische structuur.

Er worden minimaal vier educatieve video’s ontwikkeld die uitleggen wat onderzoekscultuur precies inhoudt en hoe je deze cultuur kunt veranderen. De video’s zullen interactief van opzet zijn, gebruikers hebben de mogelijkheid om met hun keuzes het verloop van de getoonde casus te beïnvloeden. Deze video’s maken deel uit van de gesprekstool. Verder wordt ook een evaluatie-instrument ontwikkeld waarmee percepties van onderzoekscultuur kunnen worden gemeten.

De gesprekstool inclusief de video’s wordt ook opgenomen in de toolkit van The Embassy of Good Science. Deze bevat al eerder ontwikkelde programma’s, trainingsmodules en andere interactieve instrumenten gericht op verantwoorde wetenschapsbeoefening.

Uitvoering
Afdeling Ethiek, Recht & Humaniora van het Amsterdam UMC samen met afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Samenwerking
The Embassy of Good Science

Lees meer
Artikel Doormodderen of die lastige academische gewoontes toch maar aan de kaak stellen