Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU Dreamteams

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam willen we niet alleen dat onze studenten 'iets' worden, zoals econoom, arts of bioloog. We willen ook dat studenten 'iemand' worden. We vinden het van belang dat zij zich op academisch én op persoonlijk vlak ontwikkelen, waarbij bredere persoonlijke kwaliteiten worden aangeboord. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van communicatievaardigheden, het werken aan een ondernemende houding of het leren ontplooien van sociaal maatschappelijke activiteiten.

De VU moedigt studenten daarom aan over grenzen heen te denken en te werken en daarmee van betekenis te zijn in de wereld. Dit gedachtengoed is binnen de VU belegd in het 'A Broader Mind for Students'-programma. De VU dreamteams vallen onder deze paraplu.

Wat doen deze dreamteams?
Sinds het academische jaar 2021-2022 zijn binnen de VU vijf dreamteams van 8 tot 14 Bachelor- en Masterstudenten van uiteenlopende opleidingen actief. Deze teams hebben de afgelopen maanden zelfstandig aan concrete maatschappelijke uitdagingen gewerkt. Onder het kopje ‘Dreamteams en ambassadeurs' vind je informatie over de uitdaging waarvoor elk team aan de lat staat. Voor het aankomende academische jaar zoeken de teams opvolgers die het huidige werk naar een volgend niveau kunnen brengen. Lees gauw verder als jou dit iets lijkt!

Kansen en voordelen van deelname
De vaardigheden die je ontwikkelt door deelname aan deze innovatieve teams dragen sterk bij aan je persoonlijke en professionele groei. Zo ga je met jouw team bijvoorbeeld aan de slag met het schrijven van een businessplan, het (door)ontwikkelen van een website, leer je in teamverband te brainstormen en je ideeën en kennis om te zetten in prototypes. Daarnaast gaat het team op zoek naar interessante samenwerkingspartners, binnen of buiten de VU. Daardoor leer je netwerken, relaties met stakeholders te onderhouden en creatieve ideeën te pitchen in een professionele context. 

Ondersteuning en middelen
Elk team wordt bijgestaan door een VU-ambassadeur en krijgt een basisbedrag voor faciliteiten en het opzetten van activiteiten. Verder gaat het team volledig zelfstandig te werk en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aantrekken van sponsoren en het genereren van extra financiële middelen.  

VU Profielthema’s
Vier van de vijf dreamteams zijn verbonden aan een van de vier profielthema’s van de VU: ‘Human Health & Life Sciences’,‘Governance for Society’, ‘Science for Sustainability’ en ‘Connected World’. Deze thema’s geven inhoudelijk vorm aan de missie van de VU en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en valorisatie (impact). Het vijfde team (PULSE Racing) is opgezet vanuit en gelinkt aan de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Dit team is al enkele jaren actief.

Eerdere edities dreamteams 
In voorafgaande jaren hebben verschillende VU-studenten mooie successen behaald door deelname aan (voormalige) dreamteams zoals PULSE-Racing, maar ook Human Power Team en Wasub.

Werving, selectie en aanmelden
Geïnteresseerde VU Bachelor en Masterstudenten kunnen zich tot uiterlijk woensdag 15 juni 2022 aanmelden voor deelname aan 1 van de teams via dreamteams@vu.nl. Geef bij aanmelding minimaal het volgende door:

 • Personalia
 • Huidige opleiding en jaar
 • Voorkeur dreamteam
 • Motivatie(brief) of videoboodschap waarin duidelijk wordt waarom je aan een bepaald dreamteam wilt deelnemen en welke bijdrage je denkt te kunnen leveren. Creativiteit wordt gewaardeerd.

De selectiegesprekken vinden vanaf medio juni plaats.

Birgit Kaman MSc Bewegingswetenschappen en oud dreamteamlid PULSE

Birgit Kaman MSc Bewegingswetenschappen en oud dreamteamlid PULSE

“Het werken binnen het dreamteam PULSE is een heel waardevolle ervaring. De vertaling van theorie naar praktijk is leerzaam en ook ontzettend leuk. Ik ben anders bezig met mijn wetenschappelijke kennis, maar ik leer ook hoe je een bedrijf moet leiden en organiseren. Ik heb door PULSE inzicht gekregen in wat er mogelijk is met mijn opleiding. Ik heb ook geleerd hoe belangrijk een multidisciplinair team is.”

Extra informatie over Dreamteams

 • Dreamteams en ambassadeurs

  Lees hieronder welke vijf dreamteams operationeel zijn, aan welke opdracht elk team werkt en welke VU-ambassadeurs de teams terzijde staan:
    
  Dreamteam 1: VU ProFit!
  Dit team is gelinkt aan profielthema Human Health and Life Sciences.    

  Niet iedereen leeft even gezond en de COVID-19 pandemie heeft de leefstijl van velen nog eens verslechterd. Dit dreamteam ontwikkelt een totaal nieuwe aanpak om de leefstijl van VU medewerkers en studenten te verbeteren. Hierbij maakt het team gebruik van innovatieve metingen en methoden op het gebied van voeding, bewegen, psychosociale factoren (bijv. stress en motivatie) en/of slaap en gebruikt de verzamelde informatie om met optimale communicatietechnieken en praktische toepassingen advies op maat te geven. Ook voert het team metingen uit in de labs van de afdelingen Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen en Psychologie om de effecten van hun nieuwe aanpak te testen. De metingen worden gebruikt om de verbeteringen in leefstijl te monitoren en kwantificeren.

  De VU-ambassadeurs van dit dreamteam zijn prof. dr. Hein Daanen en dr. Hanneke Wijnhoven.

  • Prof. dr. Hein Daanen
   Hein is bewegingswetenschapper en hoogleraar Inspanningsfysiologie bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op aanpassingen van de mens aan inspanning in warme en koude omstandigheden. In de voorgaande jaren was hij betrokken bij de drie dreamteams van TU Delft en de VU: het human power team (snelste fietser), wasub (snelste ‘fiets’ onder water) en pulse-racing (snelste fiets door beenspier-elektrostimulatie van atleten met een dwarslaesie). 
  • Dr. Hanneke Wijnhoven
   Hanneke is gezondheidswetenschapper, epidemioloog en universitair docent aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de impact van een gezonde leefstijl (met name voeding, gezond gewicht, en lichaamsbeweging) en op gezonde veroudering. Hierin bestudeert zij tevens de rol van diversiteit, zoals de verschillen tussen mannen en vrouwen. Haar ambitie is om met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het welzijn van mensen. Zij werkt hierin graag samen met anderen die eenzelfde doel nastreven. Samen met de gemotiveerde en talentvolle studenten van dreamteam VU ProFit! en ambassadeur Hein Daanen gaat zij graag de uitdaging aan om de leefstijl van de VU medewerker/student te verbeteren.

  Dreamteam 2: Newcomer Entrepreneurship  
  Dit team is gelinkt aan profielthema Governance for Society.

  Dit dreamteam duikt in het Nederlandse ecosysteem van ondernemerschap om te zien waar nieuwe ideeën het meeste kunnen bijdragen en co-creëert oplossingen met newcomer entrepreneurs met een vluchtelingenachtergrond. De teamleden leren over sociaal ondernemerschap, intercultureel werken en het proces van ideation en implementatie om bij te dragen aan interdisciplinaire maatschappelijke uitdagingen. Het ondernemerschapsecosysteem stelt newcomers voor unieke uitdagingen, zoals moeilijke toegang tot kapitaal en juridische expertise, discriminatie en vormen van uitsluiting. Dit kan newcomers belemmeren in de ontwikkeling van hun start-ups en het psychologisch welzijn aantasten van mensen uit migrantengemeenschappen. Dit dreamteam gaat aan de slag met de ontwikkeling van innovatieve ideeën om dit complexe sociale probleem aan te pakken door samen te werken met een toonaangevende incubator en met newcomer entrepreneurs die aan deze uitdagingen werken.

  De VU-ambassadeur van dit dreamteam is Youssra Lotfi, MSc. Politicologie en Bestuurskunde.

  • MSc. Youssra Lotfi
   Youssra is in 2016 aan de Vrije Universiteit afgestudeerd als politicologe en bestuurskundige. Sindsdien is zij actief in de publieke sector als professional en vrijwilliger. In beide rollen richt zij zich voornamelijk op groepen in kwetsbare omstandigheden, op het tegengaan van kansenongelijkheid als ook op inclusievraagstukken. Het bevorderen van participatie onder jeugdigen/jongeren in Nederland om bij te dragen aan maatschappelijk impact is een grote motivator. 

  Dreamteam 3: De Empathische robot / The Iron Man 
  Dit team is gelinkt aan profielthema Connected World

  In een wereld waarin robots en mensen samenleven zullen robots mensen moeten kunnen ‘lezen’. Dit lezen bestaat uit:

  • Het herkennen van emoties doormiddel van gezichtsuitdrukkingen, gebaren, stem en inhoud
  • Het begrijpen en verklaren van emoties in een situatie
  • Het tonen van empathie en begrip. 

  Dit team staat aan de lat om een robot deze aspecten aan te leren voor diverse mensen met verschillende achtergronden, culturen, sociale groepen. De empathische robot kan op deze manier een vriend worden van iedereen.

  De VU-ambassadeur van dit dreamteam is prof. dr. Piek Vossen

  • Prof. dr. Piek Vossen 
   Piek is taalwetenschapper en hoogleraar Computationele Lexicologie. "Ik ben geïnteresseerd in hoe taal werkt, hoe empathie werkt en hoe bonding ontstaat. Die interpersoonlijke communicatie tussen mensen is hoogst persoonlijk en uitermate boeiend. Dat is tegelijkertijd de ultieme uitdaging voor een robot en ook voor dit dreamteam". 

  Dreamteam 4: Planeetvriendelijk eten- voor een duurzame toekomst
  Dit team is gelinkt aan profielthema Science for Sustainability.

  Dreamteam Planeetvriendelijk eten heeft de taak om een toolkit op maat te ontwikkelen op basis van de wensen en behoeftes van verschillende doelgroepen binnen de samenleving. Met deze toolkit worden de doelgroepen zich bewuster van de impact van hun eetgedrag op het milieu en leefklimaat en kunnen ze keuzes maken waarmee ze de wereld stap voor stap een beetje beter maken. Het team verzamelt hiervoor gegevens om wensen en behoeftes in kaart te brengen. Op basis van die gegevens ontwikkelt en test het team de instrumenten en materialen voor de toolkit. Vervolgens wordt nagegaan of de toolkit ook daadwerkelijk leidt tot planeetvriendelijker eten bij de gekozen doelgroepen.

  De VU-ambassadeurs van dit dreamteam zijn dr. ir. Margreet Olthof en prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer.

  • Dr. ir. Margreet Olthof
   Margreet werkt bij de afdeling Gezondheidswetenschappen, is voedingswetenschapper en opleidingsdirecteur van de master Health Sciences. Zij doet onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid van mensen, waaronder voeding in specifieke levensfases (jong & oud), gezondheidseffecten van voedingsmiddelen (zoals koffie), en duurzame, gezonde voeding voor mens en planeet. Zij wil graag met het dreamteam de uitdaging aangaan om voor de grote missie "planeetvriendelijk eten’’ concrete en creatieve plannen te maken die mensen in Nederland zullen helpen bij het maken van gezondere en duurzamere voedingskeuzen. 
  • Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer
   Ingeborg is een voedingswetenschapper en is hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Zij onderzoekt effecten van voeding op gezondheid en duurzaamheid. Zij kijkt daarbij wat verschillende voedingsmiddelen en voedingspatronen doen op gezondheids- en welzijnsuitkomsten en hoeveel druk ze geven op het milieu, bijvoorbeeld op de uitstoot van broeikasgassen of landgebruik. Ingeborg ziet er naar uit om samen met de studenten te zorgen dat Nederland een klein beetje beter wordt.

  Dreamteam 5: PULSE-Racing
  Dit team is gelinkt aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

  Dreamteam PULSE Racing streeft naar het verbeteren van de mobiliteit en vitaliteit van mensen met een dwarslaesie (de atleten) met behulp van Functionele Elektrostimulatie (FES). Bij FES trekken de spieren samen, doordat pulsen via de huid naar de zenuwen gestuurd worden. Op deze manier laat PULSE Racing de atleten met een dwarslaesie weer fietsen! PULSE Racing doet mee aan (inter)nationale wedstrijden en heeft zelfs goud gewonnen op de Cybathlon, een wedstrijd waarbij getalenteerde parathleten met geavanceerde robotica strijden om de gouden plak. PULSE Racing brengt sport, revalidatie en techniek samen en probeert de bekendheid van FES te vergroten om nóg meer atleten te laten proeven van de mogelijkheden en voordelen van FES.

  De VU-ambassadeur van dit dreamteam is prof. dr. Thomas Janssen

  • Prof. dr. Thomas Janssen
   Thomas is hoogleraar Revalidatieonderzoek aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU, waar hij doceert in vakken als inspanningsfysiologie en revalidatie. Hij leidt tevens het onderzoek op het gebied van dwarslaesie en aangepast sporten in revalidatiecentrum Reade en is wetenschappelijk (mede-)verantwoordelijk voor het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam, onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science. Zo snel mogelijk fietsen met behulp van elektrostimulatie, het doel van dit dreamteam, is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar de opgedane kennis kan ook veel betekenen voor de gezondheid en fitheid van mensen met een dwarslaesie.
 • Frequently Asked Questions (FAQ)

  • Wat is een dreamteam?
   Een dreamteam bestaat uit een groep van goed gemotiveerde Bachelor- en Masterstudenten (en eventueel promovendi), die samen met universitaire medewerkers een concrete maatschappelijke uitdaging aangaan, waarbij de leerervaring van de teamleden centraal staat.
  • Waarom is deelname aan het dreamteamsprogramma een unieke kans (wat is de meerwaarde)?  
   Met deelname aan een van de vijf dreamteams ontstaat een mooie kans om in een zelfsturend, interdisciplinair team te opereren waarin je een afgebakend, maatschappelijk onderwerp aanpakt en toewerkt naar een concreet eindresultaat. Dit is bijvoorbeeld inclusief het schrijven van een business plan, het opzetten van een website, het aantrekken van sponsoren en het contact leggen met bedrijven en instellingen. Je wordt daarin begeleid door een VU-ambassadeur. Op deze manier kun je opgedane (theoretische) kennis in praktijk brengen, in teamverbandsamen met studenten van andere disciplines. Zo is het niet ondenkbaar dat een dreamteam kan bestaan uit bijvoorbeeld bachelor- of masterstudenten Communicatiewetenschappen, Bedrijfskunde, Kunstgeschiedenis, Biologie en Sociale Wetenschappen. 
  • Hoe ziet het werving- en selectieproces eruit?  
   Je kunt je uiterlijk op woensdag 15 juni aanmelden voor één van de vijf dreamteams via dreamteams@vu.nl. Aan je aanmelding voeg je een motivatie(brief) of videoboodschap toe (creativiteit wordt hierbij gewaardeerd) waarin duidelijk wordt waarom je aan een bepaald dreamteam wilt deelnemen en welke bijdrage je denkt te kunnen leveren. Vergeet daarbij niet om je personalia, je huidige opleiding en jaar en het dreamteam van jouw voorkeur door te geven. Vanaf medio juni vinden de selectiegesprekken plaats. Kom je als een van de geselecteerden uit de bus? Dan ga je vanaf september met jouw dreamteam aan de slag!  
  • Leveren de dreamteams studiepunten op?   
   Studenten die aan een dreamteam deelnemen kunnen in aanmerking komen voor zes extracurriculaire ECTS als ze een verslag schrijven over het betreffende dreamteam. Dit verslag dient een aantal elementen te bevatten (wat deze zijn kun je van tevoren navragen bij de ambassadeur of een lid van het begeleidingsteam). In sommige gevallen is het mogelijk zes intracurriculaire ECTS te verdienen, omdat de ECTS te integreren zijn in een bestaand studieonderdeel (bijvoorbeeld een praktijkstage of vrije studieruimte). Het is aan de opleiding om dit al dan niet aan te bieden. Je kunt hier geen aanspraak op maken. 
  • Hoeveel tijd kost deelname en kan ik het combineren met mijn studie? 
   Je bent al snel een halve dag in de week bezig met dreamteamactiviteiten. Je bent vrij om - naar eigen inzicht - meer of minder tijd te besteden aan de opdracht.   
  • Wat zijn de selectiecriteria en heb ik hoge cijfers nodig om geselecteerd te worden? 
   De selectie is primair gericht op de motivatie van de student. Daarnaast wordt gekeken naar de kennis en expertise in relatie tot het onderwerp van het dreamteam. Beschik je over aanstekelijk enthousiasme en een ondernemende houding? Dan kan dit in je voordeel werken! Studieresultaten en studievoortgang kunnen (secundair) in het selectieproces worden meegenomen.  
  • Wat is de looptijd van een dreamteam?
   Een dreamteam is in de regel 1 academisch jaar actief.
  • Wat gebeurt er met ons werk na dat academische jaar?
   Aan het einde van het academische jaar neemt een nieuw team het werk over en brengt het weer iets verder. Daardoor blijft de voortgang geborgd.   
  • Krijgt een dreamteam financiële middelen ter beschikking? 
   Ja, elk dreamteam krijgt een startkapitaal. Een belangrijk onderdeel is echter ook het zelf aanwenden van middelen van externe partijen.  
  • Maakt het voor deelname uit van welke studie ik afkomstig ben?  
   Nee, welke studie je ook volgt, vanuit elke discipline kun je iets wezenlijks toevoegen aan een dreamteam. 
  • Maakt het voor deelname uit welke taal ik spreek?    
   Nee, alle talen zijn welkom.  
  • Wat is de voertaal binnen het team? 
   Nederlands of Engels, af te stemmen binnen de groep.  
  • Waar voeren de dreamteams hun activiteiten uit (locatie)? 
   De dreamteams hebben vijf ruimtes tot hun beschikking in het W&N gebouw. 
  • Waar kan ik terecht met mijn (aanvullende) vragen?   
   Aanvullende vragen kun je stellen via dreamteams@vu.nl
 • Contact

  Vragen over de Dreamteams
  Peter Beek/ Bart van Leijen
  dreamteams@vu.nl

  Communicatie
  Omayra Mac Donald
  dreamteams@vu.nl