Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU Dreamteams

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam willen we niet alleen dat onze studenten 'iets' worden, zoals econoom, arts of bioloog. We willen ook dat studenten 'iemand' worden. We vinden het van belang dat zij zich op academisch én op persoonlijk vlak ontwikkelen, waarbij bredere persoonlijke kwaliteiten worden aangeboord. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van communicatievaardigheden, het werken aan een ondernemende houding of het leren ontplooien van sociaal maatschappelijke activiteiten.

De VU moedigt studenten daarom aan over grenzen heen te denken en te werken en daarmee van betekenis te zijn in de wereld. Dit gedachtengoed is binnen de VU belegd in het 'A Broader Mind for Students'-programma. De VU dreamteams vallen onder deze paraplu.

Wat doen deze dreamteams?
Vanaf het academische jaar van 2021-2022 zijn vijf VU dreamteams operationeel, variërend van acht tot veertien Bachelor- en Masterstudenten van uiteenlopende opleidingen. Deze teams werken een door VU-academici geformuleerde opdracht zelfstandig uit en leveren een concreet en tastbaar eindresultaat op. De vaardigheden die zij ontwikkelen door deelname aan deze innovatieve teams dragen sterk bij aan persoonlijke en professionele groei. Zo gaan de teams aan de slag met het schrijven van een businessplan en het opzetten van een website, leren studenten in teamverband brainstormen en ideeën en kennis om te zetten in prototypes. Daarnaast gaan de teams interessante samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven en instellingen aan. Daardoor leren de teamleden netwerken, relaties met stakeholders onderhouden en creatieve ideeën pitchen in een professionele context. Elk team wordt bijgestaan door een VU-ambassadeur.

Onder het kopje ‘Dreamteams en ambassadeurs 2021-2022’ lees je welke uitdaging elk team aan zal gaan. 

VU Profielthema’s
Vier van de vijf dreamteams zijn verbonden aan een van de vier profielthema’s van de VU: ‘Human Health & Life Sciences’,‘Governance for Society’,‘Science for Sustainability’ en ‘Connected World’. Deze thema’s geven inhoudelijk vorm aan de missie van de VU en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en valorisatie (impact). Het vijfde team (PULSE Racing) is opgezet vanuit en gelinkt aan de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Dit team is al enkele jaren actief.

Eerdere edities dreamteams 
In voorafgaande jaren hebben verschillende VU-studenten mooie successen behaald door deelname aan (voormalige) dreamteams zoals PULSE-Racing, maar ook Human Power Team en Wasub.

Birgit Kaman MA Bewegingswetenschappen en oud dreamteamlid PULSE

Birgit Kaman MA Bewegingswetenschappen en oud dreamteamlid PULSE

“Het werken binnen het dreamteam PULSE is een heel waardevolle ervaring. De vertaling van theorie naar praktijk is leerzaam en ook ontzettend leuk. Ik ben anders bezig met mijn wetenschappelijke kennis, maar ik leer ook hoe je een bedrijf moet leiden en organiseren. Ik heb door PULSE inzicht gekregen in wat er mogelijk is met mijn opleiding. Ik heb ook geleerd hoe belangrijk een multidisciplinair team is.”

Extra informatie over Dreamteams

 • Dreamteams en ambassadeurs 2021-2022

  Lees hieronder welke vijf dreamteams operationeel zijn in het jaar 2021-2022, aan welke opdracht elk team werkt en welke VU-ambassadeurs de teams terzijde staan:
    
  Dreamteam 1: VU ProFit!- voor leefstijladviezen op maat
  Dit team is gelinkt aan profielthema Human Health and Life Sciences.    

  Niet iedereen leeft even gezond en de COVID-19 pandemie heeft de leefstijl van velen nog eens verslechterd. Dit dreamteam ontwikkelt een totaal nieuwe aanpak om de leefstijl van VU medewerkers en studenten te verbeteren. Hierbij maakt het team gebruik van innovatieve metingen en methoden op het gebied van voeding, bewegen, psychosociale factoren (bijv. stress en motivatie) en/of slaap en gebruikt de verzamelde informatie om met optimale communicatietechnieken en praktische toepassingen advies op maat te geven. Ook voert het team metingen uit in de labs van de afdelingen Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen en Psychologie om de effecten van hun nieuwe aanpak te testen. De metingen worden gebruikt om de verbeteringen in leefstijl te monitoren en kwantificeren.

  De VU-ambassadeurs van dit dreamteam zijn prof. dr. Hein Daanen en dr. Hanneke Wijnhoven.

  • Prof. dr. Hein Daanen
   Hein is bewegingswetenschapper en hoogleraar Inspanningsfysiologie bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op aanpassingen van de mens aan inspanning in warme en koude omstandigheden. In de voorgaande jaren was hij betrokken bij de drie dreamteams van TU Delft en de VU: het human power team (snelste fietser), wasub (snelste ‘fiets’ onder water) en pulse-racing (snelste fiets door beenspier-elektrostimulatie van atleten met een dwarslaesie). 
  • Dr. Hanneke Wijnhoven
   Hanneke is gezondheidswetenschapper, epidemioloog en universitair docent aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de impact van een gezonde leefstijl (met name voeding, gezond gewicht, en lichaamsbeweging) en op gezonde veroudering. Hierin bestudeert zij tevens de rol van diversiteit, zoals de verschillen tussen mannen en vrouwen. Haar ambitie is om met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het welzijn van mensen. Zij werkt hierin graag samen met anderen die eenzelfde doel nastreven. Samen met de gemotiveerde en talentvolle studenten van dreamteam VU ProFit! en ambassadeur Hein Daanen gaat zij graag de uitdaging aan om de leefstijl van de VU medewerker/student te verbeteren.

  Dreamteam 2: Newcomer Entrepreneurship  
  Dit team is gelinkt aan profielthema Governance for Society.

  Dit dreamteam duikt in het Nederlandse ecosysteem van ondernemerschap om te zien waar nieuwe ideeën het meeste kunnen bijdragen en co-creëert oplossingen met newcomer entrepreneurs met een vluchtelingenachtergrond. De teamleden leren over sociaal ondernemerschap, intercultureel werken en het proces van ideation en implementatie om bij te dragen aan interdisciplinaire maatschappelijke uitdagingen. Het ondernemerschapsecosysteem stelt newcomers voor unieke uitdagingen, zoals moeilijke toegang tot kapitaal en juridische expertise, discriminatie en vormen van uitsluiting. Dit kan newcomers belemmeren in de ontwikkeling van hun start-ups en het psychologisch welzijn aantasten van mensen uit migrantengemeenschappen. Dit dreamteam gaat aan de slag met de ontwikkeling van innovatieve ideeën om dit complexe sociale probleem aan te pakken door samen te werken met een toonaangevende incubator en met newcomer entrepreneurs die aan deze uitdagingen werken.

  De VU-ambassadeur van dit dreamteam is Youssra Lotfi, MSc. Politicologie en Bestuurskunde.

  • MSc. Youssra Lotfi
   Youssra is in 2016 aan de Vrije Universiteit afgestudeerd als politicologe en bestuurskundige. Sindsdien is zij actief in de publieke sector als professional en vrijwilliger. In beide rollen richt zij zich voornamelijk op groepen in kwetsbare omstandigheden, op het tegengaan van kansenongelijkheid als ook op inclusievraagstukken. Het bevorderen van participatie onder jeugdigen/jongeren in Nederland om bij te dragen aan maatschappelijk impact is een grote motivator. 

  Dreamteam 3: De Empathische robot / The Iron Man 
  Dit team is gelinkt aan profielthema Connected World

  In een wereld waarin robots en mensen samenleven zullen robots mensen moeten kunnen ‘lezen’. Dit lezen bestaat uit:

  • Het herkennen van emoties doormiddel van gezichtsuitdrukkingen, gebaren, stem en inhoud
  • Het begrijpen en verklaren van emoties in een situatie
  • Het tonen van empathie en begrip. 

  Dit team staat aan de lat om een robot deze aspecten aan te leren voor diverse mensen met verschillende achtergronden, culturen, sociale groepen. De empathische robot kan op deze manier een vriend worden van iedereen.

  De VU-ambassadeur van dit dreamteam is prof. dr. Piek Vossen

  • Prof. dr. Piek Vossen 
   Piek is taalwetenschapper en hoogleraar Computationele Lexicologie. "Ik ben geïnteresseerd in hoe taal werkt, hoe empathie werkt en hoe bonding ontstaat. Die interpersoonlijke communicatie tussen mensen is hoogst persoonlijk en uitermate boeiend. Dat is tegelijkertijd de ultieme uitdaging voor een robot en ook voor dit dreamteam". 

  Dreamteam 4: Planeetvriendelijk eten- voor een duurzame toekomst
  Dit team is gelinkt aan profielthema Science for Sustainability.

  Dreamteam Planeetvriendelijk eten heeft de taak om een toolkit op maat te ontwikkelen op basis van de wensen en behoeftes van jongeren uit alle lagen van de bevolking. Met deze toolkit worden jongeren zich bewuster van de impact van hun eetgedrag op het milieu en leefklimaat en kunnen ze keuzes maken waarmee ze de wereld stap voor stap een beetje beter maken. Het team verzamelt hiervoor gegevens onder diverse groepen jongeren om wensen en behoeftes in kaart te brengen. Op basis van die gegevens ontwikkelt en test het team de instrumenten en materialen voor de toolkit. Vervolgens wordt nagegaan of de toolkit ook daadwerkelijk leidt tot planeetvriendelijker eten bij de gekozen doelgroepen.

  De VU-ambassadeurs van dit dreamteam zijn dr. ir. Margreet Olthof en prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer.

  • Dr. ir. Margreet Olthof
   Margreet werkt bij de afdeling Gezondheidswetenschappen, is voedingswetenschapper en opleidingsdirecteur van de master Health Sciences. Zij doet onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid van mensen, waaronder voeding in specifieke levensfases (jong & oud), gezondheidseffecten van voedingsmiddelen (zoals koffie), en duurzame, gezonde voeding voor mens en planeet. Zij wil graag met het dreamteam de uitdaging aangaan om voor de grote missie "planeetvriendelijk eten’’ concrete en creatieve plannen te maken die mensen in Nederland zullen helpen bij het maken van gezondere en duurzamere voedingskeuzen. 
  • Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer
   Ingeborg is een voedingswetenschapper en is hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Zij onderzoekt effecten van voeding op gezondheid en duurzaamheid. Zij kijkt daarbij wat verschillende voedingsmiddelen en voedingspatronen doen op gezondheids- en welzijnsuitkomsten en hoeveel druk ze geven op het milieu, bijvoorbeeld op de uitstoot van broeikasgassen of landgebruik. Ingeborg ziet er naar uit om samen met de studenten te zorgen dat Nederland een klein beetje beter wordt.

  Dreamteam 5: PULSE-Racing
  Dit team is gelinkt aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

  Dreamteam PULSE Racing streeft naar het verbeteren van de mobiliteit en vitaliteit van mensen met een dwarslaesie (de atleten) met behulp van Functionele Elektrostimulatie (FES). Bij FES trekken de spieren samen, doordat pulsen via de huid naar de zenuwen gestuurd worden. Op deze manier laat PULSE Racing de atleten met een dwarslaesie weer fietsen! PULSE Racing doet mee aan (inter)nationale wedstrijden en heeft zelfs goud gewonnen op de Cybathlon, een wedstrijd waarbij getalenteerde parathleten met geavanceerde robotica strijden om de gouden plak. PULSE Racing brengt sport, revalidatie en techniek samen en probeert de bekendheid van FES te vergroten om nóg meer atleten te laten proeven van de mogelijkheden en voordelen van FES.

  De VU-ambassadeur van dit dreamteam is prof. dr. Thomas Janssen

  • Prof. dr. Thomas Janssen
   Thomas is hoogleraar Revalidatieonderzoek aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU, waar hij doceert in vakken als inspanningsfysiologie en revalidatie. Hij leidt tevens het onderzoek op het gebied van dwarslaesie en aangepast sporten in revalidatiecentrum Reade en is wetenschappelijk (mede-)verantwoordelijk voor het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam, onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science. Zo snel mogelijk fietsen met behulp van elektrostimulatie, het doel van dit dreamteam, is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar de opgedane kennis kan ook veel betekenen voor de gezondheid en fitheid van mensen met een dwarslaesie.
 • Frequently Asked Questions (FAQ)

  • Wat is een dreamteam?
   Een dreamteam bestaat uit een groep van goed gemotiveerde Bachelor- en Masterstudenten (en eventueel promovendi), die samen met universitaire medewerkers een concrete maatschappelijke uitdaging aangaan, waarbij de leerervaring van de teamleden centraal staat.
  • Wat is de looptijd van een dreamteam?
   Een dreamteam is in de regel 1 academisch jaar actief.
  • Wat is de voertaal binnen het team?
   Nederlands of Engels, afgestemd binnen de groep.
  • Waar voeren de dreamteams hun activiteiten uit (locatie)? 
   De dreamteams hebben vijf ruimtes tot hun beschikking in het W&N gebouw. 
  • Wat gebeurt er met de projecten na dat academische jaar?
   Aan het einde van het academische jaar neemt een nieuw team het project over en brengt het weer iets verder. Daardoor blijft de voortgang geborgd.
 • Contact

  Vragen over de Dreamteams
  Peter Beek
  dreamteams@vu.nl

  Communicatie
  Omayra Mac Donald
  dreamteams@vu.nl