Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Documentmanagement en Archief

De afdeling Bestuurszaken/Documentmanagement en Archief (DMA) werkt voor de VU aan een modern, betrouwbaar en toegankelijk analoog en digitaal archief dat, de bedrijfsprocessen van de VU doelmatig ondersteunt en de medewerkers helpt bij het vinden, gebruiken en bewaren van hun documenten en dossiers, en het historisch materiaal veiligstelt. Daarnaast verzorgt DMA het informatie- en archiefbeheer van de dienst Bestuurszaken, Facilitaire Campus Organisatie (FCO), de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het College van Decanen.

Meer over de afdeling vind je op de pagina Documentmanagement en Archief

Contact

Secretariaat Documentmanagement en Archief

Bij algemene vragen over archief, bijvoorbeeld voor inzage, kan je terecht bij askthearchive@vu.nl

Bezoekadres: Hoofdgebouw, afdeling 2D

Beschikbaar: ma, di, do, vrij

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam