Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteitsbureau - FGW

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het faculteitsbureau.

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting. De directeur bedrijfsvoering is Mira Maletic en is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden.

Organisatie

 • Bestuurssecretariaat en Afdelingensecretariaat

  Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door Kim Hopman. Zij is te bereiken via bestuurssecretariaat.fgw@vu.nl.

  Het afdelingensecretariaat is te bereiken via afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl. Dit secretariaat ondersteunt de afdelingshoofden en het wetenschappelijk personeel van de faculteit. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het notuleren van (afdelings-)vergaderingen, het beheren van de agenda’s van de afdelingshoofden, het verzorgen van correspondentie en meer algemene taken zoals zaalreserveringen, het verzorgen van de post en van kopieerwerk.

  Het afdelingensecretariaat behandelt geen onderwijsgerelateerde zakenHiervoor kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie (020 598 5020).

 • Onderwijsbureau

  Head of Education Office: Hoofd Onderwijsbureau: Stipo Jeleč, MA
  T: 020 59 88920
  E: s.jelec@vu.nl

  Ingeschreven studenten aan de VU kunnen voor alle voorkomende vragen over onderwijs, intekenen vakken, afstuderen, examencommissie en studentenbegeleiding terecht op VU.nl. Mocht je het antwoord niet vinden, dan kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

  Heb je een klacht of suggestie? Bekijk hier waar je terecht kunt.

  Heb je een vraag over persoonlijke studiebegeleiding of studieadvies? Raadpleeg onze studieadviseurs.

  Niet ingeschreven studenten kunnen hun vragen stellen aan de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

 • Onderwijscoördinatie

  De onderwijscoördinatoren dragen zorg voor de planning van het onderwijs, zoals afstemming tussen de verschillende opleidingsprogramma's, roostering van colleges en tentamens en zaalreservering, het verzorgen van de informatie over het onderwijs in de studiegidsen en levert de afdeling cijfermatige managementinformatie op het gebied van het onderwijs.

  • Drs. R.F. (René) Hogervorst, kamer 12a-83, tel. (020) 59 86538
  • Drs. S. (Sara) Tilstra, kamer 12a-83, tel. (020) 59 86641
  • J. (Jarno) Cosijn MSc, kamer 12a-83, tel. (020) 59 82809
  • De Centrale afdeling roostering is bereikbaar via e-mail: rooster.fgw@vu.nl
 • Communicatie & Marketing

  Team Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering.

  Communicatieadvies en werving/voorlichting:
  communicatie.fgw.mc@vu.nl

  Website VU.nl:
  webredactie.fgw.mc@vu.nl

 • Vertrouwenspersonen medewerkers

  Bij FGW vinden we het belangrijk dat medewerkers kunnen functioneren in een veilig werkklimaat. Mochten er zich situaties voordoen waarin je het idee hebt dat dit niet het geval is, bespreek dit dan, afhankelijk van de omstandigheden, in eerste instantie met de persoon in kwestie en/of met je leidinggevende. Op deze pagina vind je meer over de vertrouwenspersonen voor medewerkers.

 • HRM-Adviseurs

  De personeelsadviseur beantwoordt vragen over personeelsaangelegenheden (zoals rechtspositie, salaris, doorstroommogelijkheden en loopbaanbegeleiding) en is beschikbaar voor het bespreken van vertrouwelijke kwesties.

  Karin Wiegman-Eilander
  T: +31 20 59 86197
  E: k.m.wiegman-eilander@vu.nl 

  Veronique Bremers
  T: +31 20 59 86239
  E: v.a.m.j.bremers@vu.nl

  Voor algemene vragen omtrent de regelingen openbaar vervoer, keuzemodel arbeidsvoorwaarden en vragen over de self services op VUnet kunt u zich wenden tot een medewerker van de HRM Servicedesk: servicedesk.hrm@vu.nl|(020) 59 82882

  Startpagina - HRM; persoonlijke startpagina HRM voor o.a. salarisstrook, verlof, ziekmelden e.d.

 • Financiën

  Financiën ondersteunt FGW bij het beheer van de financiële middelen.

  Waarbij de Business controller zich voornamelijk bezig houdt met adviseren van het faculteitsbestuur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelings- en sectiehoofden op het terrein van het financieel beleid en beheer. De Project Controller houdt zich bezig met het begroten, bewaken en verantwoorden van extern gefinancierde (subsidie)projecten (2e en 3e geldstroom). Projectcontrol.fgw@vu.nl

  Business Controller: Hellen Rijnja w.j.m.rijnja@vu.nl

  Administrateur: Marijke Dijst m.a.h.dijst@vu.nl

  Praktische informatie:

  1. WBS-nummer(ordernummer)
  2. Volledige bankgegevens
  3. BSN nummer in geval van verrichte werkzaamheden
  4. Naam en goedkeuring van de budgethouder(bijv. email toevoegen als attachment)