Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vertrouwenspersonen medewerkers FGW

Bij FGW vinden we het belangrijk dat medewerkers kunnen functioneren in een veilig werkklimaat. Mochten er zich situaties voordoen waarin je het idee hebt dat dit niet het geval is, bespreek dit dan, afhankelijk van de omstandigheden, in eerste instantie met de persoon in kwestie en/of met je leidinggevende.

Kom je er samen niet uit dan kan je terecht bij:

Opties

 • HR adviseur

  De HR-adviseurs fungeren als aanspreekpunt op HR-gebied voor alle medewerkers van FGW.

  Tevens adviseren zij medewerkers ten aanzien van vragen op het gebied van interpretatie en toepassing van CAO, wettelijke regelingen en personeelsbeleid, zoals opleidingsvraagstukken; bevorderingsbeleid; beloning etc. Daarnaast kan de HR-adviseur meedenken over oplossingen voor knelpunten in de werksituatie.

 • Vertrouwenspersoon personeel

  De vertrouwenspersoon personeel ondersteunt en adviseert degene die ongewenst gedrag ondervindt en helpt deze bij het vinden van manieren om aan dit gedrag een einde te maken.

  De vertrouwenspersoon behandelt hetgeen je vertelt vertrouwelijk en doet niets zonder jouw toestemming en medeweten, als melder behoud je zelf de regie. Je kunt bij de vertrouwenspersoon personeel FGW terecht, maar je kunt ook een vertrouwenspersoon van een andere dienst of faculteit benaderen.

  Bekijk het overzicht van de FGW vertrouwenspersonen hier.

 • Ombudsman personeel

  De ombudsman personeel is een onafhankelijk en neutraal persoon met wie je informeel en vertrouwelijk je probleem of klacht kunt bespreken. De ombudsman ondersteunt medewerkers bij de analyse en het oplossen van problemen of klachten op momenten dat het overleg hierover binnen de organisatie lastig is. Tevens kan de ombudsman bemiddelen en partijen weer met elkaar in gesprek brengen of doorverwijzen naar de juiste instanties.