Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Facultaire Studentenraad - FGW

Alle studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen worden vertegenwoordigd door de Facultaire Studentenraad (FSR). De FSR is betrokken bij het maken van belangrijke beslissingen door het faculteitsbestuur en het opstellen van (facultaire) regelingen, de FSR heeft daarbij als taak de belangen van de studenten te behartigen.

Iedere zes weken komt the FSR samen met het faculteitsbestuur en het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers van de faculteit (ODC). In deze vergadering heeft de FSR adviesrecht, initiatiefrecht en/of instemmingsrecht. Door deze rechten is de FSR in staat om te voorkomen dat er beslissingen worden gemaakt die nadelig zijn voor studenten, en om problemen onder de aandacht van het faculteitsbestuur te brengen. Het belangrijkste document waar de FSR inspraak op heeft is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) waarin beschreven staat welke rechten en plichten de student en de faculteit hebben met betrekking tot het onderwijs en de tentamens.

Verdere Informatie

 • Aanspreekpunt voor studenten Geesteswetenschappen

  Naast het medezeggenschapsorgaan van de studenten, is de FSR ook heel belangrijk als het aanspreekpunt voor alle studenten van de Geesteswetenschappen (Bachelor en Master). Studenten mogen altijd contact opnemen met de FSR voor het stellen van vragen, het doen van suggesties of het indienen van klachten. Hoe meer studenten naar de FSR stappen met problemen of vragen, des te beter kan de FSR de studenten vertegenwoordigen en hun problemen oplossen.

  De FSR is een democratisch verkozen medezeggenschapsorgaan en de leden worden elk jaar aan het einde van het academisch jaar gekozen door de studenten van de faculteit.

 • De raad van 2023-2024

  In het raadsjaar 2023-2024 bestaat de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen uit:  

  Voorzitter: Merlijn van Ockenburg - Geschiedenis
  Vice voorzitter: Beau van de Graaf - History and International studies
  Secretaris: Sanne Valkink - PPE
  Penningmeester: Nikita Kirzyk - PPE
  PR-lid: Danae Giannarou - MKDA
  Algemeen lid: Emma Klaasen - History and International Studies

 • Contact

  Aarzel niet om contact met de FSR op te nemen als je vragen, klachten of suggesties hebt! De FSR is bereikbaar per mail, via Facebook en Instagram en de leden zijn regelmatig te vinden in de sociale ruimte van de faculteit.

  Sociale ruimte: HG-12A43
  E-mail
  Facebook
  Instagram