Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Organisatie Faculteit der Geesteswetenschappen

De organisatie van de faculteit der Geesteswetenschappen.

In onderstaande tabbladen vind je meer informatie over onze faculteit:

Organisatie FGW

 • Faculteitsbestuur

  Het belangrijkste bestuursorgaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coƶrdinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Dit betekent dat het faculteitsbestuur de Onderwijs- en Examenregelingen (OERs) (Bachelor en Master) van de opleidingen vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering hiervan. Verder stelt het bestuur de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening vast en het (meerjaarlijkse) onderzoekprogramma van de faculteit. Het benoemt tevens de leden van de examencommissies en opleidingscommissies.

  Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen bestaat uit vier leden. Naast de decaan van de faculteit wordt het bestuur gevormd door de directeur bedrijfsvoering, de portefeuillehouder onderwijs en de portefeuillehouder onderzoek. De decaan is de voorzitter van het faculteitsbestuur en hoogleraar evenals de beide portefeuillehouders. Een student woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij met raadgevende stem. 

 • Faculteitsbureau

  Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiƫn, personeelsaangelegenheden en voorlichting.

 • Medezeggenschap en Commissies

  Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn er een aantal commissies en afdelingen die de belangen behartigen van medewerkers en studenten. Lees er meer over op de pagina Medezeggenschap en Commissies. Studenten hebben via de Facultaire Studentenraad inspraak in de organisatie.

 • Contact en Routebeschrijving

  De Faculteit der Geesteswetenschappen is gevestigd in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. De afdelingen en diensten van de faculteit bevinden op de 11e tot en met de 14e verdieping. Bekijk de pagina Contact en Routebeschrijving