Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leren en presteren

Ons onderzoeksprogramma richt zich op motorisch leren en presteren (MLP). MLP combineert motorische coördinatie en controle, perceptie, verwerven van vaardigheden, cognitie en emotie. MLP richt zich op actuele thema's in zowel de wetenschap van het menselijk bewegen als in de huidige maatschappij, met name in (lichamelijk) onderwijs, sport (inclusief het veiligheidsdomein) en revalidatie.

Het onderzoek draagt bij aan theorieontwikkeling en levert empirisch bewijs over de verschillende stadia van ontwikkeling, leren, en (piek)prestaties. Ons onderzoeksprogramma draagt bij aan kennis en bewijs voor manieren om prestaties en vaardigheden te verwerven en te faciliteren. We onderzoeken in het bijzonder hoe  prestaties ontstaan uit de interactie tussen aspecten van de taak (bijv. taakinstructies, digitale technologie), de omgeving (bijv. competitieve, educatieve en virtuele omgevingen), en het individu (bijv. ervaring, beperkingen, emoties, kijkstrategieën). 

Ons onderzoek wordt grotendeels gedreven door vragen over het bevorderen, behouden en herstellen van MLP, die zich voordoen in het beweegonderwijs, sport en revalidatie. Het is gebaseerd op en draagt bij aan fundamentele kennis van onderliggende mechanismen en principes van prestaties. Enerzijds onderzoeken we hoe vaardige performers (bv. (potentiële) topatleten, musici en politieagenten), kinderen en patiënten leren om motorische vaardigheden te coördineren en te controleren, en wanneer en hoe verworven vaardigheden verstoord raken, soms in die mate dat ze opnieuw moeten worden aangeleerd. Anderzijds gaan we in op de vraag hoe dit presteren en leren van motorische vaardigheden het best kan worden gefaciliteerd door vakkundigen zoals, trainers/coaches, leerkrachten en therapeuten, rekening houdend met de verschillen tussen individuen (bv. talent, executieve functies, beperkingen, copingstrategieën) en de prestatiecontext.