Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Biomechanica

Ons primaire doel is het functioneren van het menselijk bewegingsapparaat beter te begrijpen.

We richten ons op vragen als: welke bewegingen worden gebruikt om een bepaalde taak uit te voeren, hoe wordt dit bepaald door onze anatomie, door de taak die we uitvoeren en de omgeving waarin we dat doen en hoe beïnvloedt dit de mechanische en fysiologische belasting van ons bewegen.

We bestuderen de werking van spieren. We bestuderen hoe de activiteit van spieren wordt geregeld om bewegingen uit te voeren en welke sensorische informatie en controlestrategieën daarbij gebruikt worden. We willen weten hoe deze processen worden beïnvloed door veroudering, letsel en ziekte, maar ook door training. Daarnaast bestuderen we hoe de belasting van het bewegingsapparaat, waardoor bijvoorbeeld overbelasting kan ontstaan, wordt beïnvloed door de manier waarop we bewegen. Beantwoording van deze vragen is niet alleen van theoretisch belang, het helpt ook om praktische problemen, bijvoorbeeld in de revalidatie, ergonomie en sport, op te lossen.

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden gebruiken experimenteel onderzoek en computersimulaties. Om praktische toepassing van onze kennis mogelijk te maken werken we aan meetmethoden die buiten het laboratorium kunnen worden gebruikt.