Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze masterclass Aanbestedingsrecht staat het volgende onderwerp centraal: 'Wachtkamerovereenkomsten'.

Aanbestedende diensten houden bij de inrichting van hun aanbestedingsprocedures soms rekening met de mogelijkheid dat (1) na de mededeling van de gunningsbeslissing géén overeenkomst met de winnende inschrijver tot stand komt, dan wel (2) die overeenkomst weliswaar tot stand komt, maar voortijdig wordt beëindigd. In beide gevallen willen aanbestedende diensten de mogelijkheid open houden om de opdracht vervolgens te gunnen aan de als tweede geëindigde inschrijver. Zij doen dat dan door in de aanbestedingsstukken te voorzien in een zogenoemde ‘wachtkamerovereenkomst’. De aanbestedende dienst kan de opdracht dan zonder verdere omhaal gunnen aan de opvolgende inschrijver wanneer een van de hierboven genoemde situaties zich voordoet.

Tijdens deze masterclass zullen twee sprekers de hiervoor bedoelde praktijk van wachtkamerovereenkomsten zowel vanuit een oogpunt van rechtmatigheid als doelmatigheid problematiseren.

Aan het einde van deze masterclass kunnen deelnemers beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot de keuze, het ontwerp en de toepassing van wachtkamerovereenkomsten in hun dagelijkse (advies)praktijk. Meer in het bijzonder kunnen zij na deze masterclass antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • wat is het onderscheid tussen wachtkamerovereenkomsten die zien op de fase gelegen tussen de mededeling van de gunningsbeslissing en het moment van totstandkoming van de overeenkomst enerzijds en wachtkamerovereenkomsten die zien op de fase ná de totstandkoming van de overeenkomst anderzijds?
  • welke grenzen stelt het aanbestedingsrecht aan beslissingen met betrekking tot de keuze, het ontwerp en de toepassing van wachtkamerovereenkomsten?
  • in hoeverre kunnen de hiervoor bedoelde beslissingen vanuit een oogpunt van doelmatigheid worden geproblematiseerd en welke adviezen zou een aanbestedende dienst zich in dat kader ter harte moeten nemen?

Sprekers
- Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. 
- Mr. Frederik van Nouhuys, advocaat-partner Straatman Koster advocaten te Rotterdam.

De gedachtewisseling tijdens deze masterclass wordt gemodereerd door mr. dr. Sophie Prent, universitair docent aan de afdeling privaatrecht van de VU Amsterdam en Legal Expert Duurzaamheid & Energietransitie bij Croon advocaten te Den Haag.

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat
Data, kosten en contact

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels 30 jaar ervaring als onderzoeker, docent en in de rechtspraktijk op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht.

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten