Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

De passende mate van openbaarheid betrachten in geval van een duidelijk grensoverschrijdend belang: hoe moet dat?

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht of een speciale-sectoropdracht de op grond van de relevante Europese aanbestedingsrichtlijn geldende drempelwaarde overschrijdt, moet de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf de opdracht aanbesteden met inachtneming van de bepalingen van deel 2 respectievelijk deel 3 van de Aanbestedingswet. Dat houdt onder andere in dat de aankondiging van de opdracht via TenderNed moet worden gepubliceerd. Wanneer dat gebeurt, wordt de aankondiging automatisch voor publicatie aangeboden bij Tenders Electronic Daily (TED).

Opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang
Wanneer een opdracht echter een financiële waarde heeft die onder het relevante Europese drempelbedrag ligt, kan zich het geval voordoen dat die opdracht desalniettemin een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft (zie art. 1.7 sub b Aw 2012). In zo’n geval moet de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf in ieder geval zorgen voor een passende mate van openbaarheid van de aankondiging van de opdracht (zie art. 1.9 lid 2 Aw 2012). Ook in dat geval verplicht de Aanbestedingswet tot gebruikmaking van TenderNed (zie art. 1.18 gelezen in samenhang met art. 1.17 Aw 2012).

De vraag is echter of en hoe die verplichting in dat geval precies aansluit bij de ratio van de verplichting tot het zorgen voor een passende mate van openbaarheid. TenderNed biedt in het hiervoor bedoelde geval immers de mogelijkheid om de opdracht ófwel Europees ófwel nationaal aan te kondigen. Een Europese aankondiging zal dan vaak verder gaan dan nodig is, terwijl een nationale aanbesteding mogelijk juist niet ver genoeg gaat om recht te doen aan het duidelijk grensoverschrijdend belang in kwestie. Dat maakt nieuwsgierig naar hoe overheidsinkopers hier in de praktijk mee omgaan, hoe zich dit tot het wettelijk kader verhoudt en of dat wettelijke kader wel voldoende is afgestemd op de ratio van de verplichting tot het zorgen voor een passende mate van openbaarheid in geval van opdrachten met een financiële waarde onder het relevante Europese drempelbedrag die een duidelijk grensoverschrijdend belang hebben. Tijdens deze masterclass komen een aantal sprekers aan het woord die op deze vragen zullen ingaan. 

Sprekers

  • Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. 
  • Mr. Desirée van Laerhoven-Van Veen, aanbestedingsjurist bij Bizob te Eindhoven.

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat: wat levert deelname aan deze masterclass u op?
Data, kosten en contact

Hoofddocent: prof. mr. Chris Jansen

Hoofddocent: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels 30 jaar ervaring als onderzoeker, docent en in de rechtspraktijk op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto