Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Tijdens deze masterclass staat het volgende thema centraal: 'De competitieve verdeling van schaarse rechten na het Didam-arrest’.

De sprekers zullen eerst ingaan op een belangrijke vraag die zowel de Hoge Raad als de Raad van State onbeantwoord hebben gelaten: waarom moet een overheidslichaam gelijke kansen bieden, wat is de ratio daarvan? Gegeven die ratio beantwoorden zij vervolgens een aantal operationele vragen die het Didam-arrest eveneens onbeantwoord laat: ziet de verplichting tot het bieden van mededingdingsruimte alleen op de verkoop van onroerende zaken, of heeft de rechtsnorm een ruimere strekking? Onder welke omstandigheden kan de verplichting achterwege blijven, buiten het geval van uniciteit dat de Hoge Raad zelf noemt? En wanneer de verplichting wel moet worden nageleefd, hoe moet een overheidslichaam dat dan precies doen? Aan welke eisen moet de competitieve verdelingsprocedure beantwoorden? En wat zijn de rechtsgevolgen in het geval dat een overheidslichaam zich niet aan die eisen houdt of het bieden van mededingingsruimte zelfs geheel achterwege laat?

Al deze vragen zijn mede ingegeven door ervaringen met en ontwikkelingen binnen het domein van de overheidsinkoop. Dat maakt vervolgens nieuwsgierig naar de vraag of en in hoeverre het Didam-arrest op zijn beurt weer consequenties zou moeten voor de (door)ontwikkeling van dat domein: waarom zou er bijvoorbeeld nog langer een uitzondering moeten bestaan op de aanbestedingsplicht van aanbestedende diensten in het geval dat een overheidsopdracht géén duidelijk grensoverschrijdend belang heeft? De sprekers zullen uiteenzetten waarom de ratio van de rechtsnorm van het Didam-arrest aanleiding geeft om hier inmiddels anders over te denken.

Aan het einde van deze masterclass bent u hopelijk in staat in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die het Didam-arrest oproept. Meer in het bijzonder kunt u na deze masterclass antwoord geven op de hierboven geformuleerde vragen.

Sprekers
Prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de VU Amsterdam.
Prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de VU Amsterdam
Beide sprekers zijn als onderzoekers verbonden aan het Centre for Public Contracts (CPC) van de VU Amsterdam en verrichten in dat kader al jarenlang onderzoek naar de competitieve verdeling van schaarse rechten door de overheid.

De gedachtewisseling wordt tijdens deze masterclass gemodereerd door mr. Sophie Prent, universitair docent aan de Afdeling Privaatrecht van de VU Amsterdam.

Over de masterclasses Aanbestedingsrecht aan de VU Law Academy
Tijdens de masterclasses staan thema’s centraal die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Tijdens deze masterclasses wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de studiebijeenkomsten bij te betrekken.

Cursusleiding
De inhoudelijke coördinatie is in handen van prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers van het CPC en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk.   

Meer informatie over deze masterclass
Resultaat
Data, kosten en contact

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in lesgeven op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht, zowel regulier als postacademisch.

Portretfoto van Chris Jansen

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Spreker: prof. mr. Frank van Ommeren

Spreker: prof. mr. Frank van Ommeren

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten