Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Coaching in de dynamiek van de boardroom

De postgraduate opleiding Executive Coaching is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak.

Tijdens deze opleiding worden jouw eigen opvattingen en werkwijzen tegen het licht gehouden en vergeleken met zeer diverse, soms tegengestelde opvattingen in het vak. Je wordt in het programma uitgedaagd om te reflecteren op je eigen profiel en werkwijze. 

Het programma is modulair opgebouwd en biedt in principe toegang tot het Ashridge MSc-programma in executive coaching, waar ook een internationale accreditatie bij hoort die erkend is door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC en de NOBCO). De opleiding sluit aan bij internationale ontwikkelingen in het coachingsvak. 

De VU is de enige universiteit in Nederland met een Center for Executive Coaching waarin opleidingen op masterniveau worden aangeboden voor executive coaches en executive teamcoaches.

Wat levert de opleiding Executive Coaching op?

Je ontwikkelt:

 • theoretische kennis van de psychologische en therapeutische onderbouwing van coaching
 • hoe je kritisch bestaande coaching modellen en theorieën evalueert
 • hoe je kritisch en weloverwogen gebruik maakt van coaching stijlen en andere vaardigheden
 • je kennis van organisaties als context waarbinnen coaching plaatsvindt
 • de ethiek en verantwoordelijkheden van een executive coach
 • je zelfkennis, als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve coaching

Executive Coaching in het kort

 • Startdatum: 7 oktober 2024
 • Duur: 9 maanden (deeltijd) 
 • Lessen: 5 x 2 workshop dagen met avondprogramma in oktober, november, februari, maart/april en juni
 • Tijdsinvestering:  1 dagdeel per week aan voorbereiding
 • Kosten : € 10.900
 • Locatie: Ouderkerk aan de Amstel

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie 

Aanleiding en ontwikkeling op vakgebied coaching

Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele ontwikkeling te faciliteren. De postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die een volgende stap willen maken in hun ontwikkeling als (executive) coach. 

Een programma waarbij je alle stijlen ontwikkelt én wordt uitgedaagd om je eigen coaching profiel (verder) te ontwikkelen. Kenmerkend voor het programma is dat je nieuwe inspiratie krijgt op basis van diverse opvattingen. Dat je ingewijd wordt in het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek in dit vakgebied en aanpalende vakgebieden en dat veel tijd wordt ingeruimd voor je eigen praktijkervaringen en stijlen van werken middels supervisie.

Certificering en vervolgprogramma: VU Executive Master in Coaching of een Master in Coaching

De postgraduate opleiding Executive Coaching aan de Vrije Universiteit leidt op tot een door de VU erkend certificaat. Na succesvolle afronding van het programma kunnen deelnemers drie vervolgroutes volgen: VU Executive Master in Coaching, MSc Ashridge en MSc VU.

VU Executive Master in Coaching

De eerste route is voor professionals die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de opleiding tot VU Executive Master in Coaching. Het diploma wordt op gezag van de Vrije Universiteit uitgereikt. In deze variant volgen deelnemers zowel de Executive Coaching als de Executive Teamcoaching. Daarna volgt in het derde jaar een eindopdracht in de vorm van een publicabel artikel.
Lees meer over deze route.

MSc in Executive Coaching via Ashridge

De tweede optie is de route naar Ashridge: in deze variant gaan deelnemers na afronding van de PGO Executive Coaching (die vrijstelling geeft voor module 1a bij Ashridge) door met de Personal Reflective Journal , Coach Accreditation, Inquiry into the Coaching Profession en Inquiry into own Coaching Practice. Deze optie is interessant voor deelnemers die een internationale accreditatie en MSc nastreven in executive coaching. De Ashridge Coach Accreditation (Module 1 tot en met 3) is gecertificeerd op senior practitioner niveau door de EMCC. Erik de Haan is programmaleider van deze route. 


VU MSc in Business Administration

De derde route is voor mensen die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel van onze cliënten werken. Deze deelnemers kunnen na afronding van de PGO Executive Coaching of de PGO Executive Teamcoaching doorstromen naar de deeltijd MSc in Business Administration van de VU. Dit programma leidt op tot een MSc in de Bedrijfskunde met specialisatie Management Studies. De module Executive Coaching of Executive Teamcoaching kan als invulling van deze specialisatie gekozen worden. Deelnemers schrijven in deze variant ook hun thesis over (team)coaching.

Accreditaties

Visie op coaching

Visie op coaching

Coachen is in onze optiek een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van coaching is om cliënten te ondersteunen in het vergroten van hun eigen professionaliteit door hun eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken. In een coachingtraject werkt de coach aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor kunnen verschillende coachingstijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en de context. De relatie tussen coach en coachee is één van de meest bepalende factoren voor succes. Deze relatie staat daarom centraal in het programma.

Bekijk de programma-inhoud
coaching tweegesprek

Verander je wereld, volg de opleiding tot Executive Coach aan de VU

Alumni aan het woord

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Contactpersoon

Lisette Tepe