Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdiep en verbreed je theologische kennis

Theologie en Religiewetenschappen: Predikantsopleiding

Heb je interesse in het predikantschap? Wil je mensen boeien, inspireren en ondersteunen? Vind je het fijn om voor een groep verhalen te vertellen?

Dan is de studie Theologie & Religiewetenschappen: Predikantsopleiding iets voor jou. Bekijk de opleidingseisen en meld je aan.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Normaalgesproken moeten studenten* hun bachelor hebben afgerond voordat zij mogen starten met een master. Maar de coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij ongewenst studievertraging oplopen. Daarom hanteert de VU voor de doorstroom van bachelor naar (pre)master een ‘zachte knip’. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden, tóch vanaf september 2022 kan starten met je (pre)master op de VU. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor de zachte knip en hoe je deze aanvraagt.

  Voor de deze master gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt ten minste 162 EC van de toelatinggevende wo bacheloropleiding behaald, 216 EC van de toelatinggevende hbo bacheloropleiding of 24 EC van het schakel- of premasterprogramma, waaronder in ieder geval je bachelor-scriptie of ander eindwerk.
  • Alle onderwijseenheden van je huidige bacheloropleiding of premasterprogramma moeten alsnog zijn afgerond voor 1 september 2023. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen en afronden.

  Voor hbo-studenten die instromen via een ingedaald programma geldt als aanvullende eis dat maximaal 6 EC nog open mag staan bij aanvang van de masteropleiding.

  *Niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden kunnen niet instromen met de zachte knip.

  Bekijk alle voorwaarden in het Addendum behorend bij de Onderwijs en Examenregeling 2022-2023.

  Aanvragen zachte knip

  Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door een formulier in te vullen.

  Voldoe je nog niet aan alle voorwaarden, maar verwacht je dit uiterlijk 31 augustus wel te doen?

  Het kan zijn dat je nu nog niet aan alle voorwaarden van de zachte knip voldoet, maar uiterlijk 31 augustus wel. Vraag de zachte knip dan wel nu alvast aan.

  Let op: alle ontbrekende vakken moeten tijdens het collegejaar 2022-2023 alsnog worden afgerond, dus voor 1 september 2023. Dat betekent dat je studielast volgend jaar zwaarder wordt. Vergeet ook niet om je opnieuw in te schrijven voor je huidige opleiding, omdat je daar anders niet in kunt afstuderen!

 • Ik heb een Nederlandse wo-bachelor (VU-bachelordiploma, VU-premaster of bachelor bij een andere universiteit)

  Je kunt je direct inschrijven voor de driejarige master Theologie en Religiewetenschappen (Predikantsopleiding) als je in het bezit bent van een bachelordiploma Godgeleerdheid/Theologie van een Nederlandse universiteit. Voor de track van het Hersteld Hervormd Seminarie geldt dat je de eigen bachelorvakken van dit seminarie moet hebben gevolgd.

  Als je niet beschikt over de juiste vooropleiding dan kun je eventueel toch instromen via de premaster

  Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal

  Een groot deel van de master is in het Nederlands en een deel is in het Engels. Je moet dus zowel een goede beheersing van de Nederlandse als de Engelse taal hebben.

  Verplicht intakegesprek

  Als je de master Theologie en Religiewetenschappen aan de VU wilt volgen, heb je een (verplicht) intakegesprek met docenten en specialisten van de universiteit en het eigen kerkgenootschap. Als doopsgezinde en als hersteld hervormde student moet je bovendien een psychologische test doen. Als je niet tot een van de kerkgenootschappen behoort of de master niet volgt om predikant te worden, vervalt deze plicht.

 • Ik heb een Nederlandse hbo-bachelor

  Heb je een hbo-diploma Theologie, dan kun je een premaster doen en na dat programma doorstromen naar de master. Sommige seminaries schrijven een eigen aanvullend premasterprogramma voor, neem daarvoor contact op met het betreffende seminarie. Met het algemene premasterprogramma word je wel toegelaten tot de master, maar zal de toelating tot het ambt in het kerkgenootschap een probleem opleveren.

  Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal

  Een groot deel van de master is in het Nederlands en een deel is in het Engels. Je moet dus zowel een goede beheersing van de Nederlandse als de Engelse taal hebben.

  Verplicht intakegesprek

  Als je de master Theologie en Religiewetenschappen aan de VU wilt volgen, heb je een (verplicht) intakegesprek met docenten en specialisten van de universiteit en het eigen kerkgenootschap. Als doopsgezinde en als hersteld hervormde student moet je bovendien een psychologische test doen. Als je niet tot een van de kerkgenootschappen behoort of de master niet volgt om predikant te worden, vervalt deze plicht.

 • Aanmelden voor de master

  Als je je wilt aanmelden en inschrijven voor een masteropleiding aan de VU, dan hangt de te volgen procedure af van welke vooropleiding je hebt. En of je je diploma hebt behaald in Nederland, of in het buitenland.

  Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding en meld je vervolgens aan.

  Wie toegelaten wil worden tot het masterprogramma, moet zich voor 15 juli aanmelden via Studielink voor de opleiding Theologie en Religiewetenschappen. Je inschrijving moet voor 31 augustus in orde zijn.

  Let bij het aanmelden goed op welke opleiding je kiest. Dit is de driejarige opleiding Theologie & Religiewetenschappen.

Wil je meer weten?

Neem contact op met de coördinator van de predikantsopleiding:

Baptisten Gemeenten: drs. T. van der Leer, t.vander.leer@vu.nl

Doopsgezind Seminarium: drs. Alex Noord, a.j.noord@vu.nl

Hersteld Hervormd Seminarie: dr. Wim van Vlastuin, w.van.vlastuin@vu.nl

Remonstrants Seminarium: dr. Christa Anbeek, rector@remonstranten.org

Of neem contact op via: