Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verdiep en verbreed je theologische kennis

Theologie en Religiewetenschappen: Predikantsopleiding

De master Theologie en Religiewetenschappen: Predikantsopleiding duurt drie jaar in voltijd en zes jaar in deeltijd.

Binnen deze opleiding zijn er vier profielen:

 • Baptisten Seminarium
 • Doopsgezind Seminarie
 • Hersteld Hervormd Seminarie
 • Remonstrants Seminarie

Ieder seminarie vult de vakken in op een manier die aansluit bij het kerkgenootschap.

Verdieping en verbreding
Binnen je studie kies je voor een specialisatie of een verbreding. Zo kun je bijvoorbeeld verdiepingsvakken kiezen uit de eenjarige master of uit de research master. De verdiepingsvakken volg je met masterstudenten die een ander beroepsperspectief hebben, zoals journalistiek, geestelijke zorg in een instelling of een promotiestudie.

Je bestudeert de onderwerpen die je samen hebt uitgekozen vanuit uiteenlopende perspectieven, verschillende religies en geloofstradities.

Je kunt onder andere aan de slag gaan met:

 • Peace, Trauma and Religion
 • Building Interreligious Relationships
 • Biblical Studies and Digital Humanities
 • Contextual Bible Interpretation
 • Bible Translation
 • Conflicting Identities in Early Christianity
 • Religious Migration in the Reformation Era
 • Reformed and Evangelical Theology in Contemporary Society
 • Islam and Interfaith Relations

De voertaal van de opleiding is overwegend Nederlands. De meeste verdiepingsvakken zijn in het Engels.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Eerste jaar

Je begint het eerste jaar met het verplichte vak Hermeneutics. Daarnaast kies je drie verdiepingsvakken die je in september tot en met december volgt. De vakken kunnen theologisch zijn (zoals Oude of Nieuwe Testament), maar ook religiewetenschappelijk (bv. Peace, Trauma and Religion). Van januari tot en met juni volg je vakken die horen bij het predikantsprofiel, zoals homiletiek, gemeenteopbouw of kerkgeschiedenis. Ieder seminarie vult deze vakken in op een wijze die aansluit bij het kerkgenootschap waarin je wilt gaan werken. 

Het complete vakkenpakket vind je in de studiegids.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Religie en mentale gezondheid
 • Exegese Nieuwe Testament
 • Exegese Oude Testament
 • Seminarievakken

Bekijk de overzichten van de vakken van het Baptisten Seminarie, Doopgezind Seminarie, Hersteld Hervormd Seminarie en Remonstranten Seminarie in de studiegids.

Tweede jaar

In het tweede jaar volg je vier verdiepings- of verbredingsvakken. En je volgt vier vakken vanuit je seminarie, gericht op de gemeentepraktijk. Daarnaast loop je stage in een gemeente.

Het complete vakkenpakket vind je in de studiegids.

Vakken

Bekijk de overzichten van de vakken van het Baptisten Seminarie, Doopgezind Seminarie, Hersteld Hervormd Seminarie en Remonstranten Seminarie in de studiegids.

Derde jaar

In je derde jaar volg je vier verdiepings- of verbredingsvakken, en twee vakken vanuit je seminarie. Je sluit je de studie af met een scriptie: een verslag van een zelfstandig onderzoek naar een theologisch of kerkelijk onderwerp.

Het complete vakkenpakket vind je in de studiegids.

Vakken

Bekijk de overzichten van de vakken van het Baptisten Seminarie, Doopgezind Seminarie, Hersteld Hervormd Seminarie en Remonstranten Seminarie in de studiegids.

Volg Theologie en Religiewetenschappen in deeltijd

De opleiding is ook in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan zes jaar. De colleges vanuit de seminaries zijn op vaste dagen (dinsdag en donderdag). Keuzevakken kunnen ook op maandag en woensdag gegeven worden.     

Meer informatie over de deeltijd variant vind je bij contractonderwijs.

Verander je toekomst met de studie Theologie en Religiewetenschappen: Predikantsopleiding

Verander je toekomst met de studie Theologie en Religiewetenschappen: Predikantsopleiding

Na de masteropleiding kun je in vier kerkgenootschappen aan de slag als predikant: de Hersteld Hervormde Kerk, de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, de Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinde Broederschap. Je verzorgt diensten, doet pastoraat, geeft vorming en toerusting, begeleidt vrijwilligers en bestuurt samen met de ambtsdragers de gemeente. Je hebt een veelzijdige baan waar menselijk contact en onderwijs centraal staat.

Ontdek je toekomstperspectief
Gezelschap zittend in kerkbanken