Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Theologie en Religiewetenschappen: Exploring a Discipline

Contextual Biblical Interpretation

De eenjarige masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen is gericht op specifieke vakgebieden. Je wordt voorbereid op een professionele loopbaan binnen een religieuze instelling, of daarbuiten. Iedere specialisatie kent haar eigen vakgebied.

Met deze specialisatie breid je jouw kennis uit over een specifiek onderwerp of specifiek vakgebied binnen de theologie en religiewetenschappen. Je bepaalt zelf je eigen thematische of specialistische focus. De verschillende onderzoekscentra van de faculteit bieden diverse studieroutes en de opleidingscoördinator helpt je graag met een persoonlijk advies over je mogelijkheden. Het uitgangspunt bij deze opleiding zijn jouw eigen interesses, passie en nieuwsgierigheid.

In het eerste semester volg je drie keuzevakken, naast het vak Hermeneutics, dat door alle masterstudenten wordt gevolgd. De keuzevakken kun je kiezen uit alle masteropleidingen van de Faculteit Religie en Theologie (en na goedkeuring van de opleidingscoördinator ook daarbuiten). De mogelijkheden zijn zeer divers. Er zijn echter ook een aantal vast ingedeelde studieroutes beschikbaar, waarvan al veel studenten gebruik hebben gemaakt:

Welke studieroute kies jij?

Selecteer de studieroute van je keuze en leer meer over het programma:

Samenvatting

In de studieroute Bible Translation komen de praktijk en de theorie van het vertalen van de Bijbel samen. Tijdens werksessies leren studenten vertalingen te analyseren en zelf te oefenen met het vertalen. De opleiding bestaat daarnaast uit een aantal gespecialiseerde keuzevakken naar kritisch onderzoek van Hebreeuwse en Griekse Bijbelteksten op basis van verschillende methodes en perspectieven. Voorbeelden zijn taalkundig, historisch of exegetisch onderzoek, digitale analyse en de ontstaansgeschiedenis. Ook is het mogelijk om deze master te combineren met de studieroute in contextuele Bijbelinterpretatie om het zelfbewustzijn tijdens het interpreteren en vertalen van de Bijbel te vergroten. Het doel van deze studieroute is om ervaring op te doen met het vertalen van de Bijbel, opgeleid te worden in Bijbelse exegese (vanuit een taalkundig of geschiedkundig perspectief) en de student bewust te maken van de contextuele en hermeneutische processen die een rol spelen bij interpretatie en vertaling. 

Vragen? Neem contact op met prof. dr. Matthijs J. de Jong, m.j.de.jong@vu.nl.

Vakken

Verplicht vak

 • Working Sessions Bible Translation (P2)

Verplichte vakken (voor alle masterstudenten)

 • Hermeneutics (P1)
 • Professional skills (P3)

Aanbevolen vakken (ook andere opties zijn mogelijk)

 • Analytical tools and the study of the Bible (P1)
 • Courses in Biblical Studies (each year different topics)
 • Courses in Contextual Biblical Interpretation (each year different topics)

De vakken die je volgt bestaan uit zowel gespecialiseerde modules als modules die worden gevolgd met andere studenten. In de eerste periode van het collegejaar volg je het vak over hermeneutiek (verplicht) en een vak dat je zelf kiest en dat verband houdt met Bijbelinterpretatie (zie de aanbevolen vakken hierboven). In de tweede periode volg je het vak Working Sessions in Bible Translation en wederom een vak dat je zelf kiest, over ofwel Bijbelse exegese of Contextual Biblical Interpretation. Nadat je in de derde periode een (verplicht) interdisciplinair vak met betrekking tot professionele vaardigheden hebt gevolgd, houd je je in de tweede helft van het collegejaar bezig met je (onderzoeks)stage en je scriptie. 

Dit is het traject voor fulltime studenten van deze eenjarige opleiding. Parttime studenten dienen met de opleidingscoördinator van de specialisatie, prof. dr. Matthijs J. de Jong (m.j.de.jong@vu.nl) de structuur van hun opleiding af te stemmen.

Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

Samenvatting

De studieroute Biblical Studies en Digital Humanities combineert de veelzijdige hulpmiddelen van computationele analyse met kritisch onderzoek naar Hebreeuwse en Griekse Bijbelteksten. Onderzoek naar complexe linguïstische en hermeneutische onderwerpen vraagt vaak om krachtigere hulpmiddelen en meer data dan traditionele onderzoeksmethoden ons bieden. Met gelabelde databases, taalverwerkingshulpmiddelen en statistische analyses kunnen onderzoekers die gegevens verzamelen, toetsen en presenteren. Studenten kunnen deze hulpmiddelen ook gebruiken voor onderzoek naar de Targoems, de Dode Zeerollen of de Septuagint. Daarnaast behandelt de opleiding ook de taal, de geschiedenis, de overdracht en de ontvangst van Bijbelteksten zelf.

Vakken

De vakken (afwisselend gegeven in periode 1 van het collegejaar)

 • Analytical tools and the study of the Bible 

Vakken (ook andere opties zijn mogelijk)

 • Programming in Python for Text Analysis
 • Working sessions Bible Translation

Kijk voor een volledig overzicht van de vakken in de studiegids.

Samenvatting

Tijdens deze studieroute onderzoek je de geschriften van het Nieuwe Testament vanuit hun historische, culturele en religieuze context, waarbij je je richt op de wijze waarop deze en andere geschriften hebben bijgedragen aan de vorming van het christendom als wereldreligie.

De 27 geschriften die gezamenlijk het Nieuwe Testament vormen, zijn allemaal geschreven in de eerste eeuw of aan het begin van de tweede eeuw. Zij werden een gezaghebbend Schrift, dat voor het eerst is genoemd in het jaar 367. In zijn 39e Paasbrief noemde Bisschop Athanasius van Alexandrië deze specifieke geschriften gezaghebbend.  Wat is het verband tussen het opkomende christendom en het opkomende jodendom? Hoe viel dit samen met de heidense context? We onderzoeken het Nieuwe Testament vanuit verschillende perspectieven, waarbij we vragen stellen vanuit historisch, maar ook vanuit hermeneutisch en hedendaags perspectief. Van kritische analyse van de teksten tot de ontstaansgeschiedenis, van theologische exegese tot filologie – het komt allemaal aan bod tijdens deze studieroute. 

Vragen? Neem contact op met prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, l.j.lietaert.peerbolte@vu.nl.

Vakken

Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

Samenvatting

Tijdens de studieroute Contextual Biblical Interpretation (CBI) onderzoek je hoe de Bijbel wereldwijd en in de loop van de geschiedenis wordt geïnterpreteerd en leer je innovatieve manieren om de Bijbel te interpreteren. Wat is het effect van verschillende interpretaties? Waarom is de Bijbel belangrijk voor mensen, en op welke manier? Welke waardevolle perspectieven zijn nog onderbelicht? Iedere context leidt tot nieuwe interpretaties van de Bijbel. Een belangrijke focus hierbij zijn interpretaties die resulteren in een beter leven. Op deze manier draagt CBI bij aan de Sustainable Development Goals van de VN en de visie van de VU: wetenschap ten behoeve van de maatschappij. Onderzoek naar CBI omvat onderzoek naar zowel de tekst als de lezer, en naar de interpretatie van de Bijbel en het effect van de Bijbel op de lezer.

CBI heeft een breed toepassingsgebied en biedt talloze mogelijkheden om je eigen focus te ontwikkelen. Recente contexten van waaruit studenten en wetenschappelijke medewerkers Bijbelinterpretaties hebben onderzocht zijn:

 • Ecologie en de klimaatcrisis
 • (Religieus) onderwijs; de wereld van kinderen en jongeren
 • Missionarisinitiatieven
 • Gender (feminisme, masculinisme, queer, enzovoorts)
 • Beperkingen en de mogelijkheden (de dovengemeenschap, mensen met mentale beperkingen)
 • Spirituele zorg (ziekenhuizen, psychiatrische zorg, enzovoorts)
 • Migranten- en internationale kerken
 • Black Lives Matter/racisme
 • Kerkelijke tradities, zoals de mennonieten, baptisten, gereformeerde kerk, de katholieken, enzovoorts.

Veel van deze onderwerpen kunnen worden onderzocht vanuit enerzijds het perspectief van de huidige context en anderzijds het perspectief van de historische context. Door deze twee perspectieven te combineren ontstaat doorgaans een innovatieve invalshoek: biedt de huidige ecologische crisis nieuwe perspectieven op het scheppingsverhaal van Paulus? Kan de fantasierijke interpretatie van de Bijbel door kinderen leiden tot nieuwe vragen over de psalmen? Zorgt een queer perspectief voor nieuwe inzichten in onze historische indeling bij de interpretatie van evangeliën? Et cetera. Door de context serieus te nemen, ontstaan innovatieve, verfrissende interpretaties en nieuwe inzichten in de teksten.

Het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie biedt onderzoeksstages, en het grote netwerk van maatschappelijke partners van het Centrum biedt mogelijkheden voor andersoortige stages. Het onderzoekscolloquium van het Centrum staat ter beschikking aan masterstudenten die zich specialiseren in CBI.

Vakken

De vakken die je volgt bestaan uit zowel gespecialiseerde modules als modules die worden gevolgd met andere studenten, zoals Hermeneutics en onderzoeks- en professionele vaardigheden. In de eerste periode van het collegejaar volg je een gespecialiseerd vak in ‘Contextual Biblical Interpretation’ waarmee je een goede basis legt voor deze studieroute. In de tweede periode kies je een vak om je exegetische vorming verder te ontwikkelen en een hermeneutisch of historisch vak uit het curriculum van de faculteit (of daarbuiten). Zo kun je al een start maken met het ontwikkelen van je eigen focusgebied. Tijdens de rest van het studiejaar ga je hiermee verder door een intensief interdisciplinair vak te volgen in de derde periode, en met je (onderzoeks)stage en masterscriptie in de tweede helft van het studiejaar. Dit is het traject voor fulltime studenten; parttime studenten dienen met de opleidingscoördinator van de specialisatie, prof. dr. Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@vu.nl) de structuur van hun opleiding af te stemmen.

Studenten van de studieroute Contextuele Bijbelinterpretatie kunnen ook kiezen voor een training Contextueel Bijbellezen. Deze training wordt aangeboden via de Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland. Vragen kun je stellen aan Peter Breure via jpebreure@online.nl. De training kan gebruikt worden voor het vak 'Professionele vaardigheden'.

De vakken die worden aangeboden in de tweede en derde periode van de opleiding zijn te vinden op studiegids.vu.nl, op deze pagina.

Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

Samenvatting

Ben je een student die gepassioneerd is over zijn of haar christelijke geloof, de kerk, en de missie van God? En wil je dienen in een evangelische Protestantse kerk of organisatie? Dan is deze studieroute echt iets voor jou!

De studieroute is samengesteld voor studenten die affiniteit hebben met evangelische spiritualiteit en wellicht met de baptistische traditie (dit laatste is geen vereiste). Gedurende alle modules vindt er voortdurend interactie plaats tussen het onderzoek naar geloofspraktijken, het verdiepen van theologische kennis en de persoonlijke en professionele vorming van de student. De studieroute wordt gecoördineerd door het Nederlandse Baptisten Seminarium en is gelieerd aan de James Wm. McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens de eenjarige (indien fulltime) of tweejarige (indien parttime) studieroute nemen Nederlandse studenten deel aan de studiegemeenschap van het Baptisten Seminarium. Dit houdt in dat je samenleeft met je medestudenten, wekelijks samen bidt en drie dagen per jaar vrijhoudt om je vanuit theologisch perspectief bezig te houden met een actueel onderwerp. Voor internationale (Engelstalige) studenten zijn er mogelijkheden om zich aan te sluiten bij de studieomgeving van het International Baptist Theological Seminary (IBTS). 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Evangelical & Baptistic Leadership.

Vakken

 • Hermeneutics (6 EC): bij dit vak onderzoek je filosofische hermeneutiek en postkoloniale, interculturele en feministische benaderingen, gericht op de vraag hoe we elkaar beter kunnen leren begrijpen.
 • Evangelical & Baptistic Ethics: Contemporary Issues (6 EC): tijdens dit vak onderzoek en bespreek je actuele ethische kwesties vanuit het perspectief van de baptistische/evangelische traditie, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op persoonlijke ervaringen, Bijbelse hermeneutiek en het gezamenlijk interpreteren van de gezindheid van Christus en de centrale rol van de Bergrede.
 • Research Skills (3 EC) en Professional Skills (3 EC).
 • Stage (12 EC): zowel tijdens het theoretische als het praktijkgedeelte van je stage word je begeleid door een mentor (voor Nederlandse studenten, zie hieronder).
 • Applied Christology: Evangelical & Baptistic Perspectives (6 EC): bij dit vak gaan we dieper in op het theologische vakgebied christologie, waarbij we beginnen met de manier waarop Christus zijn intrede deed in de kerkelijke gebruiken, in evangelische spiritualiteit en de seculiere cultuur.
 • Keuzevak (6 EC): je kiest één keuzevak uit de vakken die worden aangeboden door deze faculteit of een van de andere faculteiten.
 • Resilience in a Secular Age (6 EC) óf Reframing Religion (6 EC)
 • Scriptie (12 EC)

Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

Samenvatting

Met deze studieroute verken je belangrijke academische en maatschappelijk relevante vragen op het snijvlak van filosofie en religie. Te denken valt aan de verschillende uitdagingen die er zijn binnen de hedendaagse hermeneutiek, de filosofie van religie, apologetiek en analytische theologie. Aan het eind van het studiejaar beschikken studenten over een masterdiploma in theologie en hebben zij de mogelijkheid hun studie voort te zetten door het volgen van een onderzoeksmasteropleiding in Theologie of in Filosofie.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Arguing for and against God’s existence
 • Faith and Reason
 • Research Skills
 • Internship
 • Thesis

Kijk voor een volledig overzicht van alle vakken in de studiegids.

Samenvatting

Hervormde en evangelische theologieën zijn diepgeworteld in onze maatschappij en kennen een brede geografische spreiding. Hiermee vormen zij een stevige en levende traditie binnen het wereldwijde christendom. Deze studieroute is gericht op het onderzoeken van deze rijke traditie, die zich geconfronteerd ziet met de complexe vraagstukken en uitdagingen van het moderne leven. Hierbij onderzoeken we op welke manier er met deze uitdagingen wordt omgegaan, maar ook hoe deze nieuwe tijd mogelijkheden biedt voor theologische contemplatie.

Tijdens deze studieroute bestuderen we de geschiedenis van de hervormde en evangelische traditie binnen het christendom en leren studenten hoe zij theologisch kunnen redenen (als hervormde/evangelische theologen). We bespreken hedendaagse kwesties die binnen de evangelische leer zeer actueel zijn, zoals de evolutietheorie. Ook komen theologische vragen aan de orde die volgen uit de gebruiken en spiritualiteit binnen geloofsgemeenschapen. Onderwerpen zoals de voorzienigheid en de aanwezigheid van God worden gekoppeld aan de goddelijke sturing in het leven van gelovigen en de aanwezigheid van de gaven van de Geest in charismatische kringen.

Wil jij je (kritische) inzicht in je eigen geloofsovertuiging graag verder uitdiepen? Je vastbijten in complexe theologische vraagstukken? Of op zoek gaan naar een manier om theologie te bedrijven die past bij een groeiende en wereldwijde tak binnen het christendom? Dan is dit dé opleiding voor jou!

Vakken

Voor een overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

 • Bible Translation

  Samenvatting

  In de studieroute Bible Translation komen de praktijk en de theorie van het vertalen van de Bijbel samen. Tijdens werksessies leren studenten vertalingen te analyseren en zelf te oefenen met het vertalen. De opleiding bestaat daarnaast uit een aantal gespecialiseerde keuzevakken naar kritisch onderzoek van Hebreeuwse en Griekse Bijbelteksten op basis van verschillende methodes en perspectieven. Voorbeelden zijn taalkundig, historisch of exegetisch onderzoek, digitale analyse en de ontstaansgeschiedenis. Ook is het mogelijk om deze master te combineren met de studieroute in contextuele Bijbelinterpretatie om het zelfbewustzijn tijdens het interpreteren en vertalen van de Bijbel te vergroten. Het doel van deze studieroute is om ervaring op te doen met het vertalen van de Bijbel, opgeleid te worden in Bijbelse exegese (vanuit een taalkundig of geschiedkundig perspectief) en de student bewust te maken van de contextuele en hermeneutische processen die een rol spelen bij interpretatie en vertaling. 

  Vragen? Neem contact op met prof. dr. Matthijs J. de Jong, m.j.de.jong@vu.nl.

  Vakken

  Verplicht vak

  • Working Sessions Bible Translation (P2)

  Verplichte vakken (voor alle masterstudenten)

  • Hermeneutics (P1)
  • Professional skills (P3)

  Aanbevolen vakken (ook andere opties zijn mogelijk)

  • Analytical tools and the study of the Bible (P1)
  • Courses in Biblical Studies (each year different topics)
  • Courses in Contextual Biblical Interpretation (each year different topics)

  De vakken die je volgt bestaan uit zowel gespecialiseerde modules als modules die worden gevolgd met andere studenten. In de eerste periode van het collegejaar volg je het vak over hermeneutiek (verplicht) en een vak dat je zelf kiest en dat verband houdt met Bijbelinterpretatie (zie de aanbevolen vakken hierboven). In de tweede periode volg je het vak Working Sessions in Bible Translation en wederom een vak dat je zelf kiest, over ofwel Bijbelse exegese of Contextual Biblical Interpretation. Nadat je in de derde periode een (verplicht) interdisciplinair vak met betrekking tot professionele vaardigheden hebt gevolgd, houd je je in de tweede helft van het collegejaar bezig met je (onderzoeks)stage en je scriptie. 

  Dit is het traject voor fulltime studenten van deze eenjarige opleiding. Parttime studenten dienen met de opleidingscoördinator van de specialisatie, prof. dr. Matthijs J. de Jong (m.j.de.jong@vu.nl) de structuur van hun opleiding af te stemmen.

  Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

 • Biblical Studies and Digital Humanities

  Samenvatting

  De studieroute Biblical Studies en Digital Humanities combineert de veelzijdige hulpmiddelen van computationele analyse met kritisch onderzoek naar Hebreeuwse en Griekse Bijbelteksten. Onderzoek naar complexe linguïstische en hermeneutische onderwerpen vraagt vaak om krachtigere hulpmiddelen en meer data dan traditionele onderzoeksmethoden ons bieden. Met gelabelde databases, taalverwerkingshulpmiddelen en statistische analyses kunnen onderzoekers die gegevens verzamelen, toetsen en presenteren. Studenten kunnen deze hulpmiddelen ook gebruiken voor onderzoek naar de Targoems, de Dode Zeerollen of de Septuagint. Daarnaast behandelt de opleiding ook de taal, de geschiedenis, de overdracht en de ontvangst van Bijbelteksten zelf.

  Vakken

  De vakken (afwisselend gegeven in periode 1 van het collegejaar)

  • Analytical tools and the study of the Bible 

  Vakken (ook andere opties zijn mogelijk)

  • Programming in Python for Text Analysis
  • Working sessions Bible Translation

  Kijk voor een volledig overzicht van de vakken in de studiegids.

 • New Testament and Christian Origins

  Samenvatting

  Tijdens deze studieroute onderzoek je de geschriften van het Nieuwe Testament vanuit hun historische, culturele en religieuze context, waarbij je je richt op de wijze waarop deze en andere geschriften hebben bijgedragen aan de vorming van het christendom als wereldreligie.

  De 27 geschriften die gezamenlijk het Nieuwe Testament vormen, zijn allemaal geschreven in de eerste eeuw of aan het begin van de tweede eeuw. Zij werden een gezaghebbend Schrift, dat voor het eerst is genoemd in het jaar 367. In zijn 39e Paasbrief noemde Bisschop Athanasius van Alexandrië deze specifieke geschriften gezaghebbend.  Wat is het verband tussen het opkomende christendom en het opkomende jodendom? Hoe viel dit samen met de heidense context? We onderzoeken het Nieuwe Testament vanuit verschillende perspectieven, waarbij we vragen stellen vanuit historisch, maar ook vanuit hermeneutisch en hedendaags perspectief. Van kritische analyse van de teksten tot de ontstaansgeschiedenis, van theologische exegese tot filologie – het komt allemaal aan bod tijdens deze studieroute. 

  Vragen? Neem contact op met prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, l.j.lietaert.peerbolte@vu.nl.

  Vakken

  Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

 • Contextual Biblical Interpretation

  Samenvatting

  Tijdens de studieroute Contextual Biblical Interpretation (CBI) onderzoek je hoe de Bijbel wereldwijd en in de loop van de geschiedenis wordt geïnterpreteerd en leer je innovatieve manieren om de Bijbel te interpreteren. Wat is het effect van verschillende interpretaties? Waarom is de Bijbel belangrijk voor mensen, en op welke manier? Welke waardevolle perspectieven zijn nog onderbelicht? Iedere context leidt tot nieuwe interpretaties van de Bijbel. Een belangrijke focus hierbij zijn interpretaties die resulteren in een beter leven. Op deze manier draagt CBI bij aan de Sustainable Development Goals van de VN en de visie van de VU: wetenschap ten behoeve van de maatschappij. Onderzoek naar CBI omvat onderzoek naar zowel de tekst als de lezer, en naar de interpretatie van de Bijbel en het effect van de Bijbel op de lezer.

  CBI heeft een breed toepassingsgebied en biedt talloze mogelijkheden om je eigen focus te ontwikkelen. Recente contexten van waaruit studenten en wetenschappelijke medewerkers Bijbelinterpretaties hebben onderzocht zijn:

  • Ecologie en de klimaatcrisis
  • (Religieus) onderwijs; de wereld van kinderen en jongeren
  • Missionarisinitiatieven
  • Gender (feminisme, masculinisme, queer, enzovoorts)
  • Beperkingen en de mogelijkheden (de dovengemeenschap, mensen met mentale beperkingen)
  • Spirituele zorg (ziekenhuizen, psychiatrische zorg, enzovoorts)
  • Migranten- en internationale kerken
  • Black Lives Matter/racisme
  • Kerkelijke tradities, zoals de mennonieten, baptisten, gereformeerde kerk, de katholieken, enzovoorts.

  Veel van deze onderwerpen kunnen worden onderzocht vanuit enerzijds het perspectief van de huidige context en anderzijds het perspectief van de historische context. Door deze twee perspectieven te combineren ontstaat doorgaans een innovatieve invalshoek: biedt de huidige ecologische crisis nieuwe perspectieven op het scheppingsverhaal van Paulus? Kan de fantasierijke interpretatie van de Bijbel door kinderen leiden tot nieuwe vragen over de psalmen? Zorgt een queer perspectief voor nieuwe inzichten in onze historische indeling bij de interpretatie van evangeliën? Et cetera. Door de context serieus te nemen, ontstaan innovatieve, verfrissende interpretaties en nieuwe inzichten in de teksten.

  Het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie biedt onderzoeksstages, en het grote netwerk van maatschappelijke partners van het Centrum biedt mogelijkheden voor andersoortige stages. Het onderzoekscolloquium van het Centrum staat ter beschikking aan masterstudenten die zich specialiseren in CBI.

  Vakken

  De vakken die je volgt bestaan uit zowel gespecialiseerde modules als modules die worden gevolgd met andere studenten, zoals Hermeneutics en onderzoeks- en professionele vaardigheden. In de eerste periode van het collegejaar volg je een gespecialiseerd vak in ‘Contextual Biblical Interpretation’ waarmee je een goede basis legt voor deze studieroute. In de tweede periode kies je een vak om je exegetische vorming verder te ontwikkelen en een hermeneutisch of historisch vak uit het curriculum van de faculteit (of daarbuiten). Zo kun je al een start maken met het ontwikkelen van je eigen focusgebied. Tijdens de rest van het studiejaar ga je hiermee verder door een intensief interdisciplinair vak te volgen in de derde periode, en met je (onderzoeks)stage en masterscriptie in de tweede helft van het studiejaar. Dit is het traject voor fulltime studenten; parttime studenten dienen met de opleidingscoördinator van de specialisatie, prof. dr. Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@vu.nl) de structuur van hun opleiding af te stemmen.

  Studenten van de studieroute Contextuele Bijbelinterpretatie kunnen ook kiezen voor een training Contextueel Bijbellezen. Deze training wordt aangeboden via de Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland. Vragen kun je stellen aan Peter Breure via jpebreure@online.nl. De training kan gebruikt worden voor het vak 'Professionele vaardigheden'.

  De vakken die worden aangeboden in de tweede en derde periode van de opleiding zijn te vinden op studiegids.vu.nl, op deze pagina.

  Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

 • Evangelical and Baptistic Leadership

  Samenvatting

  Ben je een student die gepassioneerd is over zijn of haar christelijke geloof, de kerk, en de missie van God? En wil je dienen in een evangelische Protestantse kerk of organisatie? Dan is deze studieroute echt iets voor jou!

  De studieroute is samengesteld voor studenten die affiniteit hebben met evangelische spiritualiteit en wellicht met de baptistische traditie (dit laatste is geen vereiste). Gedurende alle modules vindt er voortdurend interactie plaats tussen het onderzoek naar geloofspraktijken, het verdiepen van theologische kennis en de persoonlijke en professionele vorming van de student. De studieroute wordt gecoördineerd door het Nederlandse Baptisten Seminarium en is gelieerd aan de James Wm. McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Tijdens de eenjarige (indien fulltime) of tweejarige (indien parttime) studieroute nemen Nederlandse studenten deel aan de studiegemeenschap van het Baptisten Seminarium. Dit houdt in dat je samenleeft met je medestudenten, wekelijks samen bidt en drie dagen per jaar vrijhoudt om je vanuit theologisch perspectief bezig te houden met een actueel onderwerp. Voor internationale (Engelstalige) studenten zijn er mogelijkheden om zich aan te sluiten bij de studieomgeving van het International Baptist Theological Seminary (IBTS). 

  Klik hier voor meer informatie over de opleiding Evangelical & Baptistic Leadership.

  Vakken

  • Hermeneutics (6 EC): bij dit vak onderzoek je filosofische hermeneutiek en postkoloniale, interculturele en feministische benaderingen, gericht op de vraag hoe we elkaar beter kunnen leren begrijpen.
  • Evangelical & Baptistic Ethics: Contemporary Issues (6 EC): tijdens dit vak onderzoek en bespreek je actuele ethische kwesties vanuit het perspectief van de baptistische/evangelische traditie, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op persoonlijke ervaringen, Bijbelse hermeneutiek en het gezamenlijk interpreteren van de gezindheid van Christus en de centrale rol van de Bergrede.
  • Research Skills (3 EC) en Professional Skills (3 EC).
  • Stage (12 EC): zowel tijdens het theoretische als het praktijkgedeelte van je stage word je begeleid door een mentor (voor Nederlandse studenten, zie hieronder).
  • Applied Christology: Evangelical & Baptistic Perspectives (6 EC): bij dit vak gaan we dieper in op het theologische vakgebied christologie, waarbij we beginnen met de manier waarop Christus zijn intrede deed in de kerkelijke gebruiken, in evangelische spiritualiteit en de seculiere cultuur.
  • Keuzevak (6 EC): je kiest één keuzevak uit de vakken die worden aangeboden door deze faculteit of een van de andere faculteiten.
  • Resilience in a Secular Age (6 EC) óf Reframing Religion (6 EC)
  • Scriptie (12 EC)

  Voor een volledig overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.

 • Philosophy and Religion

  Samenvatting

  Met deze studieroute verken je belangrijke academische en maatschappelijk relevante vragen op het snijvlak van filosofie en religie. Te denken valt aan de verschillende uitdagingen die er zijn binnen de hedendaagse hermeneutiek, de filosofie van religie, apologetiek en analytische theologie. Aan het eind van het studiejaar beschikken studenten over een masterdiploma in theologie en hebben zij de mogelijkheid hun studie voort te zetten door het volgen van een onderzoeksmasteropleiding in Theologie of in Filosofie.

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Arguing for and against God’s existence
  • Faith and Reason
  • Research Skills
  • Internship
  • Thesis

  Kijk voor een volledig overzicht van alle vakken in de studiegids.

 • Reformed and Evangelical Theology

  Samenvatting

  Hervormde en evangelische theologieën zijn diepgeworteld in onze maatschappij en kennen een brede geografische spreiding. Hiermee vormen zij een stevige en levende traditie binnen het wereldwijde christendom. Deze studieroute is gericht op het onderzoeken van deze rijke traditie, die zich geconfronteerd ziet met de complexe vraagstukken en uitdagingen van het moderne leven. Hierbij onderzoeken we op welke manier er met deze uitdagingen wordt omgegaan, maar ook hoe deze nieuwe tijd mogelijkheden biedt voor theologische contemplatie.

  Tijdens deze studieroute bestuderen we de geschiedenis van de hervormde en evangelische traditie binnen het christendom en leren studenten hoe zij theologisch kunnen redenen (als hervormde/evangelische theologen). We bespreken hedendaagse kwesties die binnen de evangelische leer zeer actueel zijn, zoals de evolutietheorie. Ook komen theologische vragen aan de orde die volgen uit de gebruiken en spiritualiteit binnen geloofsgemeenschapen. Onderwerpen zoals de voorzienigheid en de aanwezigheid van God worden gekoppeld aan de goddelijke sturing in het leven van gelovigen en de aanwezigheid van de gaven van de Geest in charismatische kringen.

  Wil jij je (kritische) inzicht in je eigen geloofsovertuiging graag verder uitdiepen? Je vastbijten in complexe theologische vraagstukken? Of op zoek gaan naar een manier om theologie te bedrijven die past bij een groeiende en wereldwijde tak binnen het christendom? Dan is dit dé opleiding voor jou!

  Vakken

  Voor een overzicht van de vakken, inclusief de onderzoeks- en professional streammodules, zie de studiegids.