Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Social Psychology

De afdeling experimentele en toegepaste psychologie aan de VU Amsterdam biedt getalenteerde studenten een uitdagende en unieke tweejarige Master Sociale Psychologie.

Dit programma biedt diepgaande kennis over de belangrijkste gebieden in de sociale psychologie. De nadruk ligt bij algemene principes die ten grondslag liggen aan sociaal gedrag. Als je kiest voor de opleiding Sociale Psychologie aan de VU Amsterdam, word je ondergedompeld in een interdisciplinaire, integratieve specialisatie. 

Toekomstgerichte benadering 
Hoewel de sociale psychologie centraal staat, slaat het programma een brug tussen kennis en inzichten uit aangrenzende disciplines. Dit omvat de evolutionaire wetenschappen, ontwikkelingspsychologie, neurowetenschappen, gedragsgenetica, economie en politicologie. 
De achterliggende gedachte van deze samenstelling is, dat we nieuwe inzichten genereren door biologische, cognitieve, neurowetenschappelijke en evolutionaire perspectieven te integreren in de studie van sociaalpsychologische fenomenen als communicatie, coöperatief gedrag, interpersoonlijke relaties, het ‘zelf’ en emoties.

Meer dan theorie
Tijdens de master krijg je breder onderricht dan alleen theorie. Je gaat de theoretische kennis ook toepassen. Je onderzoekt thema’s die ons begrip van kritieke maatschappelijke kwesties verbeteren. Bijvoorbeeld klimaatverandering, reacties op vluchtelingen en conflicten tussen groepen. 

Kleine studiegroepen
Omdat dit een Research Master is, ligt nadruk vanzelfsprekend op onderzoeksvaardigheden, waarbij je gebruik maakt van onze uitstekende onderzoeks- en studiefaciliteiten. Je kunt onderwijs verwachten in kleine groepen, je voert individuele gesprekken met je professoren. Het programma bestaat uit cursussen en workshops door vooraanstaande sociaal psychologen; je krijgt bovendien uitgebreide academische vaardigheidstraining; geavanceerde experimentele onderzoekstraining en presentatievaardigheidstraining.