Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bestudeer, begrijp en beïnvloed menselijk gedrag

Ben jij gefascineerd door (het) menselijk gedrag? Dan is de masteropleiding Psychologie iets voor jou. 

Met een bachelordiploma Psychologie op zak, ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, mits je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan.

Er gelden voor de specialisaties aanvullende toelatingseisen. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Coronavirus: extra informatie voor toelating tot studiejaar 2021-2022 op grond van de Zachte Knip regeling FGB

  Extra informatie over de overgang naar de master Psychologie 

  Voor het academisch jaar 2021-2022 geldt dat het mogelijk is om, onder voorwaarden, met de masteropleiding te starten ondanks dat je de benodigde bacheloropleiding niet volledig hebt behaald.

  Het volgende is hierbij van toepassing:

  • Je mag maximaal 10% van het aantal EC van je bacheloropleiding Psychologie missen om te kunnen starten met de masteropleiding.
  • Indien je nog niet het eindproduct van de bacheloropleiding (B-these) hebt afgerond, maar dit eindwerk meer dan 10% van je bachelorprogramma beslaat, kun je contact opnemen met de toelatingscommissie om te bekijken of toelating tot het masterprogramma alsnog mogelijk is.
  • Je dient het eindwerk van de bacheloropleiding (B-these) afgerond te hebben bij de start van de M-these van het masterprogramma.
  • Indien één van de niet behaalde bachelorvakken een vak betreft dat een ingangseis is voor deze master, neem dan contact op met de toelatingscommissie.

  Wij adviseren je met klem om er alles aan te doen om je bachelorprogramma afgerond te hebben voordat je start met het masterprogramma. De studielast van het masterprogramma maakt het lastig om extra bachelorcursussen te volgen. Als je advies nodig hebt, neem dan contact op met de studieadviseur van onze faculteit.

  Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen voor zachte knip naar master.

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma of bachelor bij andere universiteit)

  Met een bachelordiploma Psychologie op zak, ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, mits je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan. 

  De ingangseisen verschillen per masterspecialisatie.

  Voor Klinische Neuropsychologie en Forensische Neuropsychologie gelden de volgende ingangseisen:

  Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
  Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
  Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

  *dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie. 

  De master Forensische Neuropsychologie is een master met selectie. Dit betekent dat er een selectie plaatsvindt op basis van CV, motivatie (max 300 woorden) en cijferlijst. Je kan deze extra documenten uploaden tijdens jouw aanmelding onder het kopje ‘diploma’.


  Voor Klinische Ontwikkelingspsychologie ben je zowel met een bachelor Psychologie als met een bachelor Pedagogische Wetenschappen toelaatbaar. De volgende ingangseisen gelden voor deze masterspecialisatie:

  Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b
  Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b

  *a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
  *b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.


  Voor Klinische Psychologie gelden de volgende ingangseisen:

  Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Psychologie (6 EC)*a,b
  Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b

  *a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
  *b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

  Deadlines:

  • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 mei.
  • Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus.

  Niet toelaatbaar
  Beschik je niet over het bovengenoemd bachelordiploma, of voldoe je niet aan de gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie.

  Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding Psychologie vergelijkbare vakken gevolgd en voldoe je op grond daarvan aan de genoemde ingangseisen.

  Om na te gaan of je aan de ingangseisen voldoet, moet je een toelatingsverzoek via VUnet indienen (zie hieronder). 

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (premaster)

  De VU biedt geen premasteropleiding Psychologie aan. Met een hbo-opleiding kun je daarom niet instromen in de masteropleiding Psychologie.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Voor studenten met een buitenlands diploma gelden dezelfde toelatingseisen als studenten met een Nederlands diploma. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

  Taaleis
  Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
  Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

  • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
  • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
  • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het feit dat zijn Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van een wetenschappelijke these, met succes af te kunnen ronden.

 • Aanmelden

  Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

  1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.
  2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
  3. In VUnet selecteer je de specialisatie.
  4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten:

  Voor de master Forensische Neuropsychologie dien je – naast de hierboven genoemde documenten – tevens je CV en een korte motivatie (max 300 woorden) te uploaden.

  Kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten als diploma te uploaden. Je ziet alleen het laatst geüploade document, maar alle documenten komen goed bij ons binnen. Het is eveneens mogelijk om alle documenten als één pdf document aan te leveren.

  Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

  Deadlines:
  Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 31 mei.  
  Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus.

  Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet mogelijk.

  Alle informatie over de aanmeldprocedure staat in een handig stappenplan. 

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Neem contact op met de toelatingscommissie