Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestudeer, begrijp en beïnvloed menselijk gedrag

Ben jij gefascineerd door (het) menselijk gedrag? Dan is de masteropleiding Psychologie iets voor jou. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma of bachelor bij andere universiteit)

  De masteropleiding Psychologie een selectieve masteropleiding met capaciteitsbeperking. Je bent toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie als je voldoet aan de vooropleidingseisen, de specifieke ingangseisen en als je na deelname aan de selectieprocedure een plaatsingsbewijs hebt ontvangen en geaccepteerd.

  Vooropleidingseisen

  Klinische Neuropsychologie en Forensische Neuropsychologie

  Voor de specialisaties Klinische Neuropsychologie en Forensische Neuropsychologie voldoe je aan de vooropleidingseisen als je een bachelordiploma Psychologie hebt behaald én aan de volgende specifieke ingangseisen hebt voldaan:

  Je dient onderstaande cursussen te hebben behaald, dan wel een equivalent daarvan. Of het equivalent voldoet, bepaalt de toelatingscommissie. NB: Voor Diagnostiek voor de Klinische Praktijk kunnen alleen equivalente cursussen worden aangedragen die specifiek gericht zijn op de neuropsychologie en aan een Nederlandse Universiteit zijn gevolgd.

  Diagnostiek voor de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)
  Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)
  Pediatrische neuropsychologie (6 EC)

  Klinische Ontwikkelingspsychologie

  Voor de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie voldoe je aan de vooropleidingseisen als je een bachelordiploma Psychologie of een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen hebt behaald én aan de volgende specifieke ingangseisen hebt voldaan:

  Je dient onderstaande cursussen te hebben behaald, dan wel een equivalent daarvan. Of het equivalent voldoet, bepaalt de toelatingscommissie. NB: Voor Diagnostiek voor de Klinische Praktijk kunnen alleen equivalente cursussen worden aangedragen die aan een Nederlandse Universiteit zijn gevolgd.

  Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten, Klinische psychologie óf Klinische Neuropsychologie (6 EC)
  Klinische Gespreksvoering (6 EC)

  Klinische Psychologie

  Voor de specialisatie Klinische Psychologie voldoe je aan de vooropleidingseisen als je een bachelordiploma Psychologie hebt behaald én aan de volgende specifieke ingangseisen hebt voldaan:

  Je dient onderstaande cursussen te hebben behaald, dan wel een equivalent daarvan. Of het equivalent voldoet, bepaalt de toelatingscommissie. NB: Voor Diagnostiek voor de Klinische Praktijk kunnen alleen equivalente cursussen worden aangedragen die aan een Nederlandse Universiteit zijn gevolgd.

  Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Psychologie, Kinderen en Adolescenten óf Klinische Neuropsychologie  (6 EC)
  Klinische Gespreksvoering (6 EC)

  NB: met een bachelordiploma anders dan Psychologie, in combinatie met de masterspecialisatie Work- and Organizational Psychology van de VU, ben je niet toelaatbaar tot de masterspecialisaties Klinische-, Klinische Ontwikkelings-, Forensische- of Klinische Neuropsychologie aan de VU.

  Om toelaatbaar te zijn tot de specialisatie Klinische Psychologie dien je aan de theoretische eisen van de BAPD voldaan te hebben. Een vak of combinatie van vakken is alleen equivalent aan 'Diagnostiek voor de Klinische Praktijk' als je daarmee minimaal 6 EC binnen BAPD eis 4 behaald hebt. 

  Work & Organizational Psychology
  Raadpleeg de Engelstalige opleidingspagina voor informatie over de specialisatie Work & Organizational Psychology.

  Belangrijke informatie LOGO/BAPD
  Heb jij je bacheloropleiding aan een andere universiteit gevolgd? Dan kan het zijn dat je niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de LOGO-verklaring en/of de theoretische eisen voor de BAPD. Mogelijk moet je extra vakken volgen tijdens je master. Meer informatie hierover vind je op de pagina van Registraties en vervolgopleidingen.

  Ben je een VU-student en heb je niet de gehele minor van de klinische leerlijn gedaan? Neem dan contact op met de studieadviseurs om te informeren hoe je eventuele deficiënties weg kunt werken.

  Niet toelaatbaar
  Beschik je niet over een van bovengenoemde bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de specifieke ingangseisen, dan voldoe je helaas niet aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Psychologie en ben je niet toelaatbaar tot de opleiding.

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (pre-master)

  Een kandidaat met een HBO bachelordiploma (ongeacht welke minor of pre-masterprogramma is gevolgd) voldoet niet aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Psychologie en is niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Voor student met een buitenlands diploma gelden dezelfde toelatingseisen als studenten met een Nederlands diploma. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma. Studenten met een buitenlands diploma nemen ook deel aan de selectieprocedure.

  Taaleis
  Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst om wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. 

  Indien je de Nederlandse taal niet aantoonbaar op voldoende niveau beheerst, voldoe je niet aan de taaleis voor deze master en ben je derhalve niet toelaatbaar. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het niveau van je Nederlandse taalvaardigheid vóór aanvang van de master voldoende is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van een wetenschappelijke these, met succes af te kunnen ronden. Aan de taaleis kan worden voldaan door één van de volgende examens met goed gevolg af te leggen:

  • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
  • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
  • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

  Het bewijs van je Nederlandse taalvaardigheid kun je als extra document uploaden tijdens het aanmeldproces.

 • Selectieprocedure

  Selectieprocedure

  Elke specialisatie heeft een maximum aantal beschikbare plaatsen, dat verschilt per specialisatie:

  Klinische Psychologie

  • Capaciteit per academisch jaar: 120
  • Hoogst uitgegeven rangnummer voor 2023-2024: 287
  • Laatst geplaatste rangnummer voor 2023-2024: 216

  Klinische Ontwikkelingspsychologie

  • Capaciteit per academisch jaar: 60
  • Hoogst uitgegeven rangnummer voor 2023-2024: 102
  • Laatst geplaatste rangnummer voor 2023-2024: 102

  Klinische Neuropsychologie

  • Capaciteit per academisch jaar: 70
  • Hoogst uitgegeven rangnummer voor 2023-2024: 137
  • Laatst geplaatste rangnummer voor 2023-2024: 119

  Forensische Neuropsychologie

  • Capaciteit per academisch jaar: 20
  • Hoogst uitgegeven rangnummer voor 2023-2024: 36
  • Laatst geplaatste rangnummer voor 2023-2024: 36

  Work & Organizational Psychology

  • Capaciteit per academisch jaar: 90
  • Hoogst uitgegeven rangnummer voor 2023-2024: n.v.t.*
  • Laatst geplaatste rangnummer voor 2023-2024: n.v.t.*

  *het aantal aanmeldingen in 2023-2024 heeft de capaciteit niet overschreden. Er heeft daarom geen selectieprocedure plaatsgevonden voor deze specialisatie.

  Je kunt je voor twee specialisaties aanmelden. Indien je voor twee specialisaties een plaatsingsbewijs ontvangt dan moet je een keuze maken; je wordt slechts tot één specialisatie toegelaten. 

  Kandidaten worden gerankt op basis van een score op de volgende twee criteria:

  1. Motivatie en reflectie: motivatie voor de specialisatie en de opleiding aan de Vrije Universiteit, reflectie op professionele ontwikkeling, academische vaardigheden en toekomstig werkveld.
  2. Het gewogen gemiddelde cijfer van de toelatinggevende bacheloropleiding op een peildatum tussen 22 en 29 maart 2024.

  Beide criteria wegen evenveel mee. Kandidaten met de hoogste score ontvangen het hoogste rangnummer.

  Wanneer het aantal aanmeldingen de maximale capaciteit van een specialisatie overschrijdt, worden kandidaten geselecteerd volgens de onderstaande beschreven procedure:

  • De top 20% van de aanmelders wordt direct geselecteerd;
  • De minst scorende 20% van de aanmelders wordt op de wachtlijst gezet op volgorde van het rangnummer;
  • De overige plekken binnen de specialisatie worden toegewezen door middel van loting; kandidaten die niet meteen geselecteerd worden, worden op de wachtlijst gezet op volgorde van het rangnummer.

  Kandidaten die een plaatsingsbewijs aangeboden krijgen, dienen het aanbod binnen twee weken te accepteren of te weigeren. Indien je het plaatsingsbewijs voor de specifieke specialisatie weigert of niet reageert binnen de gestelde twee weken, dan kun je niet meer worden toegelaten in collegejaar 2024-2025 en wordt jouw plaats aangeboden aan de eerstvolgende op de ranglijst.

  Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem contact op via masterselectiepsychologie.fgb@vu.nl

 • Aanmelden

  Volg onderstaande stappen om het toelatingsproces te doorlopen. Je levert alle benodigde documenten aan via je persoonlijke VU-dashboard, applicatie Aanmelding afronden. 

  Stap 1: Aanmelding in Studielink
  Meld je uiterlijk 15 maart 2024 aan in Studielink voor de masteropleiding Psychologie. Na aanmelding ontvang je inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden op VU.nl. Je kiest maximaal twee specialisaties in je dashboard.

  Je kunt je al aanmelden voor de masteropleiding als je je vooropleiding en de vakken van de specifieke ingangseisen nog niet hebt behaald, deze dien je te behalen vóór 31 augustus 2024. Een aanmelding verplicht je tot niks en kan op elk moment kosteloos worden geannuleerd.

  Stap 2: Controle vooropleidingseisen
  Om te controleren of je voldoet aan de vooropleidingseisen upload je onderstaand formulier voor de specialisatie(s) van jouw keuze in het Dossier vooropleidingseisen Master.

  Aanmeldformulieren controle vooropleidingseisen:

  Om een tweede formulier te uploaden kies je ‘wijzig je keuze’. Je ziet alleen het laatst geüploade document. De documenten die je eerder hebt geüpload worden niet verwijderd, maar verdwijnen alleen uit zicht.

  Het is raadzaam om het dossier zo snel mogelijk aan te leveren zodat de toelatingscommissie kan beoordelen of je voldoet aan de vooropleidingeisen. Hierdoor weet je tijdig of het zinvol is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Nadat je het dossier hebt geüpload, neemt de toelatingscommissie je verzoek in behandeling. Je wordt binnen 4-6 weken geïnformeerd over het besluit.

  Belangrijk: zorg ervoor dat je na het uploaden van je dossier vooropleidingseisen je aanmelding tussentijds bevestigt . Door het bevestigen van je aanmelding wordt deze verstuurd naar de toelatingscommissie. Je kunt je motivatieformulier(en) later uploaden.

  VU-studenten Bachelor Psychologie
  Kandidaten die de bacheloropleiding Psychologie volgen of behaald hebben aan de VU én die voldoen aan de specifieke ingangseisen hoeven geen dossier aan te leveren. Zij hoeven dus geen documenten te uploaden in het Dossier vooropleidingseisen Master. Het is wel belangrijk om je aanmelding te bevestigen in je persoonlijke VU-dashboard, via Aanmelding afronden. 

  Stap 3: Deelnemen aan de selectieprocedure
  Om deel te nemen aan de selectieprocedure upload je uiterlijk 1 april 2024 de volgende documenten in het Selectiedossier Master:

  • Selectiecriterium 1. Motivatie: upload per gekozen specialisatie een ingevuld Motivatieformulier.
  • Selectiecriterium 2. Cijferlijst
   • VU-studenten hoeven géén cijferlijst te uploaden, deze wordt intern opgevraagd.
   • Kandidaten die de toelatinggevende bacheloropleiding volgen aan een andere universiteit uploaden tussen 22 en 29 maart de cijferlijst met een peildatum binnen die periode.
   • Kandidaten die de toelatinggevende bacheloropleiding al hebben afgerond, uploaden de eindcijferlijst.

  Let op: je kunt meerdere documenten uploaden in het Selectiedossier Master door op ‘wijzig je keuze’ te klikken. Je ziet alleen het laatst geüploade document. De documenten die je eerder hebt geüpload worden niet verwijderd, maar verdwijnen alleen uit zicht.

  Stap 4: Uitslag selectieprocedure medio mei
  De uitslag van de selectieprocedure wordt medio mei bekend gemaakt via e-mail. Ben je direct geselecteerd dan ontvang je tegelijkertijd een plaatsingsbewijs. Kandidaten die niet meteen geplaatst zijn kunnen tot half augustus nageplaatst worden en een plaatsingsbewijs ontvangen. Een plaatsingsbewijs is twee weken geldig vanaf de dag van ontvangst.

  Stap 5: Inschrijving compleet maken
  Zorg ervoor dat je uiterlijk 31 augustus 2024 voldoet aan de vooropleidingseisen en specifieke ingangseisen, en dat je het collegegeld hebt betaald.

  Overzicht deadlines

  • 15 maart 2024 – Aanmelden in Studielink 
  • 1 april 2024 - Aanleveren van compleet Dossier vooropleidingseisen Master en Selectiedossier Master;
   Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen;
  • Begin mei 2024- uiterlijke datum waarop het besluit m.b.t. voldoen aan de specifieke vooropleidingseisen gecommuniceerd wordt. NB: hoe eerder je je aanmelddossier compleet maakt, hoe eerder je hier uitsluitsel over krijgt;
  • Medio mei 2024 – uitslag selectieprocedure;
  • 31 augustus 2024 –  volledige inschrijving inclusief behalen specifieke vooropleidingseisen en betaling collegegeld.

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Neem contact op met de toelatingscommissie