Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bestudeer, begrijp en beïnvloed menselijk gedrag

Ben jij gefascineerd door (het) menselijk gedrag? Dan is de masteropleiding Psychologie iets voor jou. 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma of bachelor bij andere universiteit)

  Vanaf academisch jaar 2023-2024 is de masteropleiding Psychologie een selectieve masteropleiding met capaciteitsbeperking. Je bent toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie als je voldoet aan de vooropleidingseisen, de specifieke ingangseisen en als je na deelname aan de selectieprocedure een plaatsingsbewijs hebt ontvangen en geaccepteerd.

  Vooropleidingseisen

  Klinische Neuropsychologie en Forensische Neuropsychologie

  Voor de specialisaties Klinische Neuropsychologie en Forensische Neuropsychologie voldoe je aan de vooropleidingseisen als je een bachelordiploma Psychologie hebt behaald én aan de volgende specifieke ingangseisen hebt voldaan:

  Je dient onderstaande cursussen te hebben behaald, dan wel een equivalent daarvan. Of het equivalent voldoet, bepaalt de toelatingscommissie. NB: Voor Diagnostiek voor de Klinische Praktijk kunnen alleen equivalente cursussen worden aangedragen die aan een Nederlandse Universiteit zijn gevolgd.

  Diagnostiek voor de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)
  Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)
  Pediatrische neuropsychologie (6 EC)

  Klinische Ontwikkelingspsychologie

  Voor de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie voldoe je aan de vooropleidingseisen als je een bachelordiploma Psychologie of een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen hebt behaald én aan de volgende specifieke ingangseisen hebt voldaan:

  Je dient onderstaande cursussen te hebben behaald, dan wel een equivalent daarvan. Of het equivalent voldoet, bepaalt de toelatingscommissie. NB: Voor Diagnostiek voor de Klinische Praktijk kunnen alleen equivalente cursussen worden aangedragen die aan een Nederlandse Universiteit zijn gevolgd.

  Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten, Klinische psychologie óf Klinische Neuropsychologie (6 EC)
  Klinische Gespreksvoering (6 EC)

  Klinische Psychologie

  Voor de specialisatie Klinische Psychologie voldoe je aan de vooropleidingseisen als je een bachelordiploma Psychologie hebt behaald én aan de volgende specifieke ingangseisen hebt voldaan:

  Je dient onderstaande cursussen te hebben behaald, dan wel een equivalent daarvan. Of het equivalent voldoet, bepaalt de toelatingscommissie. NB: Voor Diagnostiek voor de Klinische Praktijk kunnen alleen equivalente cursussen worden aangedragen die aan een Nederlandse Universiteit zijn gevolgd.

  Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Psychologie, Kinderen en Adolescenten óf Klinische Neuropsychologie  (6 EC)
  Klinische Gespreksvoering (6 EC)

  Work & Organizational Psychology
  Raadpleeg de Engelstalige opleidingspagina voor informatie over de specialisatie Work & Organizational Psychology.

  Controle vooropleidingseisen
  Let op: je kunt je al aanmelden voor de masteropleiding als je je vooropleiding en de vakken van de specifieke ingangseisen nog niet hebt behaald, deze dien je te behalen vóór 31 augustus 2023.

  Om te controleren of je voldoet aan de vooropleidingseisen upload op VU.nl je aanmeldformulier voor de specialisatie(s) van jouw keuze in het Toelatingsdossier Master.

  Om een tweede aanmeldformulier te uploaden kies je ‘wijzig je keuze’. Je ziet alleen het laatst geüploade document. De documenten die je eerder hebt geüpload worden niet verwijderd, maar verdwijnen alleen uit zicht. 

  Het is raadzaam om het aanmeldformulier zo snel mogelijk aan te leveren zodat de toelatingscommissie kan beoordelen of je voldoet aan de vooropleidingeisen. Hierdoor weet je tijdig of het zinvol is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Nadat je het aanmeldformulier hebt geüpload, neemt de toelatingscommissie je verzoek in behandeling. Je wordt binnen 4-6 weken geïnformeerd over het besluit. 

  Belangrijk: zorg ervoor dat je je aanmelding tussentijds bevestigt (na het uploaden van je aanmeldformulier). Door het bevestigen van je aanmelding in je dashboard wordt deze verstuurd naar de toelatingscommissie. Je kunt je aanmelding later nog aanpassen en je selectiedocumenten toevoegen.

  VU-studenten Bachelor Psychologie
  Kandidaten die de bacheloropleiding Psychologie volgen of behaald hebben aan de VU én die voldoen aan de specifieke ingangseisen hoeven geen aanmeldformulier in te vullen. Zij hoeven dus geen documenten te uploaden in het Toelatingsdossier Master. 

  Niet toelaatbaar
  Beschik je niet over een van bovengenoemde bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de specifieke ingangseisen, dan voldoe je helaas niet aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Psychologie en ben je niet toelaatbaar tot de opleiding.

  Selectieprocedure

  Elke specialisatie heeft een maximum aantal beschikbare plaatsen, dat verschilt per specialisatie:

  • Klinische Psychologie, maximale capaciteit 120
  • Klinische Neuropsychologie, maximale capaciteit 70
  • Klinische Ontwikkelingspsychologie, maximale capaciteit 60
  • Forensische Neuropsychologie, maximale capaciteit 20
  • Work & Organizational Psychology, maximale capaciteit 90

  Je mag je voor maximaal twee specialisaties aanmelden, maar je kunt slechts tot één specialisatie worden toegelaten.

  Kandidaten worden gerankt op basis van een score op de volgende twee criteria:

  1. Motivatie, reflectie en aansluiting van de inhoud van het Bachelor curriculum bij de gekozen specialisatie(s). Voor dit criterium upload je per gekozen specialisatie het motivatieformulier onder het kopje Motivatiebrief. 
  2. Het gewogen gemiddelde cijfer van de toelatinggevende Bacheloropleiding met peildatum 1 maart 2023.
   - VU-studenten hoeven géén cijferlijst te uploaden, deze wordt intern opgevraagd.
   - Kandidaten die de toelatinggevende Bacheloropleiding volgen aan een andere universiteit uploaden tussen 1 en 15 maart een gewaarmerkte cijferlijst onder het kopje Cijferlijst

  Beide criteria wegen evenveel mee. Kandidaten met de hoogste score ontvangen het hoogste rangnummer.

  Wanneer het aantal aanmeldingen de maximale capaciteit van een specialisatie overschrijdt, worden kandidaten geselecteerd volgens de onderstaande beschreven procedure:

  • De top 20% van de maximale capaciteit wordt direct geselecteerd; 
  • De minst scorende 20% van de maximale capaciteit wordt op de wachtlijst gezet op volgorde van het rangnummer;
  • De overige plekken binnen de specialisatie worden toegewezen door middel van loting; kandidaten die niet meteen geselecteerd worden, worden op de wachtlijst gezet op volgorde van het rangnummer.

  Kandidaten die een plaatsingsbewijs aangeboden krijgen, dienen het aanbod binnen twee weken te accepteren of te weigeren. Indien je het plaatsingsbewijs voor de specifieke specialisatie weigert of niet reageert binnen de gestelde twee weken, dan kun je niet meer worden toegelaten in collegejaar 2023-2024 en wordt jouw plaats aangeboden aan de eerstvolgende op de ranglijst.

  Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem contact op via masterselectiepsychologie.fgb@vu.nl

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (pre-master)

  Een kandidaat met een HBO bachelordiploma (ongeacht welke minor of pre-masterprogramma is gevolgd) voldoet niet aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Psychologie en is niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Voor student met een buitenlands diploma gelden dezelfde toelatingseisen als studenten met een Nederlands diploma. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma. Studenten met een buitenlands diploma nemen ook deel aan de selectieprocedure.

  Taaleis
  Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst om wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. 

  Indien je de Nederlandse taal niet aantoonbaar op voldoende niveau beheerst, voldoe je niet aan de taaleis voor deze master en ben je derhalve niet toelaatbaar. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het niveau van je Nederlandse taalvaardigheid vóór aanvang van de master voldoende is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van een wetenschappelijke these, met succes af te kunnen ronden. Aan de taaleis kan worden voldaan door één van de volgende examens met goed gevolg af te leggen:

  • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
  • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
  • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

  Het bewijs van je Nederlandse taalvaardigheid kun je als extra document uploaden tijdens het aanmeldproces.

 • Aanmelden

  Volg onderstaande stappen om je aan te melden en deel te nemen aan de selectieprocedure.

  Stap 1: Aanmelding in Studielink
  Meld je uiterlijk 15 maart 2023 aan in Studielink voor de masteropleiding Psychologie. Na aanmelding ontvang je inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden op VU.nl. Je kiest maximaal twee specialisaties in je dashboard.
  Je kunt je al aanmelden voor de masteropleiding als je je vooropleiding en de vakken van de specifieke ingangseisen nog niet hebt behaald, deze dien je te behalen vóór 31 augustus 2023. Een aanmelding verplicht je tot niks en kan op elk moment kosteloos worden geannuleerd. 

  Stap 2: Controle vooropleidingseisen
  Om te controleren of je voldoet aan de vooropleidingseisen upload op VU.nl je aanmeldformulier voor de specialisatie(s) van jouw keuze in het Toelatingsdossier Master.

  Om een tweede aanmeldformulier te uploaden kies je ‘wijzig je keuze’. Je ziet alleen het laatst geüploade document. De documenten die je eerder hebt geüpload worden niet verwijderd, maar verdwijnen alleen uit zicht. 

  Het is raadzaam om het aanmeldformulier zo snel mogelijk aan te leveren zodat de toelatingscommissie kan beoordelen of je voldoet aan de vooropleidingeisen. Hierdoor weet je tijdig of het zinvol is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Nadat je het aanmeldformulier hebt geüpload, neemt de toelatingscommissie je verzoek in behandeling. Je wordt binnen 4-6 weken geïnformeerd over het besluit. 

  Belangrijk: zorg ervoor dat je je aanmelding tussentijds bevestigt (na het uploaden van je aanmeldformulier). Door het bevestigen van je aanmelding in je dashboard wordt deze verstuurd naar de toelatingscommissie. Je kunt je aanmelding later nog aanpassen en je selectiedocumenten toevoegen.

  VU-studenten Bachelor Psychologie
  Kandidaten die de bacheloropleiding Psychologie volgen of behaald hebben aan de VU én die voldoen aan de specifieke ingangseisen hoeven geen aanmeldformulier in te vullen. Zij hoeven dus geen documenten te uploaden in het Toelatingsdossier Master. 

  Stap 3: Deelnemen aan de selectieprocedure
  Om deel te nemen aan de selectieprocedure upload je de volgende documenten in je dashboard:

  • Selectiecriterium 1. Upload per gekozen specialisatie een motivatieformulier onder het kopje Motivatiebrief
  • Selectiecriterium 2. VU-studenten hoeven géén cijferlijst te uploaden. Deze wordt intern opgevraagd.
   Kandidaten die de toelating gevende Bacheloropleiding volgen aan een andere universiteit uploaden tussen 1 en 15 maart een gewaarmerkte cijferlijst (peildatum 1 maart 2023) onder het kopje Cijferlijst

  Stap 4: Uitslag selectieprocedure medio mei
  De uitslag van de selectieprocedure wordt medio mei bekend gemaakt via e-mail. Ben je direct geselecteerd dan ontvang je tegelijkertijd een plaatsingsbewijs. Kandidaten die niet meteen geplaatst zijn kunnen tot half augustus nageplaatst worden en een plaatsingsbewijs ontvangen. Een plaatsingsbewijs is twee weken geldig vanaf de dag van ontvangst.

  Stap 5: Inschrijving compleet maken
  Zorg ervoor dat je uiterlijk 31 augustus 2023 voldoet aan de vooropleidingseisen en specifieke ingangseisen, en dat je het collegegeld hebt betaald.

  Overzicht deadlines

  • 15 maart 2023 – Aanmelden in Studielink en aanleveren van compleet toelatingsdossier en selectiedocumenten;
   Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen;
  • Begin mei 2023- uiterlijke datum waarop het besluit m.b.t. voldoen aan de specifieke vooropleidingseisen gecommuniceerd wordt. NB: hoe eerder je je aanmelddossier compleet maakt, hoe eerder je hier uitsluitsel over krijgt;
  • Medio mei 2023 – uitslag selectieprocedure;
  • 31 augustus 2023 –  volledige inschrijving inclusief behalen specifieke vooropleidingseisen en betaling collegegeld.

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Neem contact op met de toelatingscommissie