Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bepaal de toekomst van nieuwe generaties

Binnen de master specialiseer je je in een van de twee trajecten: Orthopedagogiek of Onderwijs en Innovatie. Zo kun je kiezen wat het beste aansluit bij je interesses en welke specialisatie je de mogelijkheden biedt je talenten te ontplooien.

De rol van opvoeding, hulpverlening en onderwijs bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren is evident. Iedereen heeft er wel een mening over.

"Met de opvoeding van anderen moet je je niet teveel bemoeien." Maar wat als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat en een kind zich niet optimaal kan ontwikkelen? Wil je leren hoe je opvoeders en kinderen kunt bijstaan om toch het beste uit zichzelf te halen? Kies dan voor de track Orthopedagogiek.

“Onderwijs kan altijd beter.” Maar leiden alle onderwijsinnovaties tot beter onderwijs voor kinderen en jongeren? Wil jij leren vanuit wetenschappelijke kennis naar onderwijsinnovaties te kijken, om advies uit te kunnen brengen en bij te dragen aan het onderwijs van de toekomst? Kies dan voor de track Onderwijs en Innovatie.

Kleinschalig en persoonlijk
De master Pedagogische Wetenschappen is relatief klein. De docenten kennen je en persoonlijk contact leggen is makkelijk. Er is een goede stagebank met instellingen waar we al jaren mee samen werken, waardoor je een goede stage kunt kiezen. Ook word je betrokken bij onderzoek en draag je bij aan onderzoek dat plaatsvindt in de pedagogische en onderwijspraktijk.

Voorbereiden op de beroepspraktijk
Tijdens je studie doe je ervaringen op die je toekomstige beroepspraktijk verrijken. Zo biedt een stage je een intensieve kennismaking met de praktijk en door contact met medestudenten tijdens intervisie en werkgroepen leer je diverse mogelijke werkplekken kennen. Daardoor ontdek je wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wie je verder kunnen helpen om deze talenten en interesses te ontwikkelen.

Voel je je gedreven om het verschil te maken in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Schrik jij er niet voor terug om vanzelfsprekendheden over onderwijs of opvoeding ter discussie te stellen? Of om kritisch te reflecteren op je eigen opvattingen? Dan ben je op je plaats bij de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen. 

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Welke specialisatie kies jij?

Ontdek hieronder de verschillende mogelijkheden binnen de master Pedagogische Wetenschappen. 

Samenvatting

Onderwijs en Innovatie

Onderwijs: iedereen heeft er een mening over. Er wordt veel en vaak geroepen dat onderwijs anders moet. Door de eeuwen heen is onderwijs altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar is een verandering wel altijd een verbetering? En wat is eigenlijk goed onderwijs? In het mastertraject Onderwijs en Innovatie van Pedagogische Wetenschappen leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog en een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie. 

Zo kun jíj straks het verschil maken. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. Je buigt je over allerlei actuele kwesties die uitdagingen vormen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.

Dit mastertraject aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op pedagogische vragen naar ‘goed’ onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen.

Ben je aan de VU afgestudeerd als onderwijspedagoog, dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie. Als VU-alumnus ben je bovendien extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Toelatingseisen
Deze specialisatie heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Stage en masterthese
Naast het volgen van vakken ga je ook stage lopen en schrijf je een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek van Pedagogische Wetenschappen aan de VU.

Als stage kun je kiezen voor een praktijkstage of een onderzoeksstage. Een praktijkstage doe je bijvoorbeeld bij een schoolbegeleidingsdienst, de gemeente, de PO- of VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, etc. Bij een onderzoeksstage doe je mee aan lopend onderzoek op de Vrije Universiteit. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Welke stage je ook doet, je legt altijd de relatie tussen praktijk en theorie.

Onderzoek
We vinden het belangrijk dat je deel uitmaakt van onze onderzoekgemeenschap. Het onderzoek van Pedagogische Wetenschappen aan de VU vindt plaats bij kinderen van alle leeftijden (0-18 jaar) en is veelzijdig. Denk hierbij aan mindmappen in het kleuteronderwijs, nieuwe media, onderzoekend leren en de rol van verwondering in het onderwijs. 

Vakken

 • Beleid en Praktijk van Onderwijsinnovatie
 •  Masterthese Onderwijs en Innovatie
 • Stage Onderwijs en Innovatie
 • Stage Onderwijs en Innovatie, 12 EC
 • Masterclass Research in Education Innovation
 • Innovatie en Goed Onderwijs: Theorie
 • Diversiteit en Goed Onderwijs

Lees over de inhoud van bovenstaande vakken in de studiegids.

Samenvatting

Orthopedagogiek

Orthopedagogiek aan de VU geeft je een goede brede basis. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je eigen interesses en talenten te volgen en uit te bouwen en je te specialiseren.

Het verbinden van theorie en praktijk krijgt nu concreet vorm. Je leert hoe het plannen, uitvoeren en evalueren van hulpverlening in de praktijk plaatsvindt, of zou moeten plaatsvinden. Je leert hoe je jezelf daarin voortdurend kunt ontwikkelen. Je gaat de diepte in en leert over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Het mastertraject Orthopedagogiek bestaat uit twee theorie vakken, een masterclass, een masterthese en een stage. Door de keuze voor een stage, onderwerp van de masterthese en masterclass over hetzelfde werkveld kan je een accent leggen op jeugdbescherming, onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Je kunt kiezen uit een klinische stage of een onderzoeksstage.

Theoretische vakken
Je volgt twee theoretische vakken, beide van 6 EC. Het eerste vak is gericht op de neurobiologische en psychosociale processen die ten grondslag liggen aan (mal)adaptieve ontwikkeling. Het tweede vak richt zich op theorieën over interventie en interventieonderzoek in school en gezin. Lees meer in de studiegids.

Masterclasses en Masterclinics
Je volgt twee toepassingsvakken, beide van 6 EC. In de Masterclass krijg je de kans je nog verder te verdiepen in het thema en een interventie of tool te ontwikkelen en te onderzoeken. In de Masterclinic word je uitgedaagd je theoretische en praktische kennis uit je stage te integreren en dit uit te bouwen tot praktijkgerichte kennisontwikkeling.

Daarnaast loop je stage en schrijf je je Masterthese, beide 18 EC.

Lees meer in de studiegids.

Toelatingseisen
Deze specialisatie heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Stage
Je kunt kiezen uit een klinische stage (in de pedagogische praktijk) of een onderzoeksstage (bij de vakgroep Ontwikkelingspedagogiek van de VU). Je stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin pas je de kennis die je hebt opgedaan, toe in de praktijk.

Duur stage Orthopedagogiek
De stage voor het mastertraject Orthopedagogiek beslaat minimaal 520 uur en omvat 18 EC. Bij aanvang van het academisch jaar start ook de stage. Idealiter bestaat deze uit 2 a 3 dagen per week over de periode tussen september en april. Je mag een stage ook over 9 of 10 maanden verdelen. Sommige stageplekken vragen om een langduriger inzet, dan waarvoor punten worden toegekend. Bijvoorbeeld 9 maanden 3 dagen per week. Dat geeft een onevenredige studiebelasting omdat andere mastervakken er door in de knel zouden kunnen komen. Omdat de master Orthopedagogiek uitgaat van 40 uur per week aan tijdsinvestering gedurende het hele jaar, vraagt dit een goede planning.

Het is mogelijk om de vakken uit te spreiden over 1,5 of 2 jaar. Het is dan aan te raden de stage in het tweede jaar te volgen. Tijdens de stage dien je altijd het begeleidende vak Master Clinic te volgen.

Begin op tijd met het zoeken van een stageplek
Een stage start in september. In december/januari voorafgaand aan je stage, meld je je voorkeuren bij de stagecoördinator. Na overleg kun je gaan beginnen met zoeken en solliciteren. Je moet er rekening mee houden dat de meeste stageorganisaties circa 6 maanden voor de start van de stage al met selecteren en kiezen beginnen voor een stageplek.

Studeren in het buitenland 
Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een these in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie. Onze docenten kunnen je van alles vertellen over een these in het buitenland, en zullen je hierbij ondersteunen. Studeren in het buitenland kan leiden tot enige studievertraging, daarom is het belangrijk om tijdig te beginnen met plannen. Neem voor de mogelijkheden op tijd contact op met de studieadviseur.

Vakken Orthopedagogiek

Verplichte vakken:

 • M-These Orthopedagogiek
 • Wetenschappelijk redeneren met de gehechtheidstheorieMaster Clinic
 • Interventie in Onderzoek en Praktijk

Masterclasses: kies één van de drie masterclasses

 • Leren en Schools Presteren: Neurocognitieve en Sociale Voorwaarden
 • Observatie van Opvoeder-Kind Interacties
 • Ouderschap, Stress & Ontwikkeling

Lees voor meer informatie verder in de studiegids.

 • Onderwijs en Innovatie

  Samenvatting

  Onderwijs en Innovatie

  Onderwijs: iedereen heeft er een mening over. Er wordt veel en vaak geroepen dat onderwijs anders moet. Door de eeuwen heen is onderwijs altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar is een verandering wel altijd een verbetering? En wat is eigenlijk goed onderwijs? In het mastertraject Onderwijs en Innovatie van Pedagogische Wetenschappen leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog en een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie. 

  Zo kun jíj straks het verschil maken. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. Je buigt je over allerlei actuele kwesties die uitdagingen vormen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.

  Dit mastertraject aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op pedagogische vragen naar ‘goed’ onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen.

  Ben je aan de VU afgestudeerd als onderwijspedagoog, dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie. Als VU-alumnus ben je bovendien extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

  Toelatingseisen
  Deze specialisatie heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Stage en masterthese
  Naast het volgen van vakken ga je ook stage lopen en schrijf je een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek van Pedagogische Wetenschappen aan de VU.

  Als stage kun je kiezen voor een praktijkstage of een onderzoeksstage. Een praktijkstage doe je bijvoorbeeld bij een schoolbegeleidingsdienst, de gemeente, de PO- of VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, etc. Bij een onderzoeksstage doe je mee aan lopend onderzoek op de Vrije Universiteit. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Welke stage je ook doet, je legt altijd de relatie tussen praktijk en theorie.

  Onderzoek
  We vinden het belangrijk dat je deel uitmaakt van onze onderzoekgemeenschap. Het onderzoek van Pedagogische Wetenschappen aan de VU vindt plaats bij kinderen van alle leeftijden (0-18 jaar) en is veelzijdig. Denk hierbij aan mindmappen in het kleuteronderwijs, nieuwe media, onderzoekend leren en de rol van verwondering in het onderwijs. 

  Vakken

  • Beleid en Praktijk van Onderwijsinnovatie
  •  Masterthese Onderwijs en Innovatie
  • Stage Onderwijs en Innovatie
  • Stage Onderwijs en Innovatie, 12 EC
  • Masterclass Research in Education Innovation
  • Innovatie en Goed Onderwijs: Theorie
  • Diversiteit en Goed Onderwijs

  Lees over de inhoud van bovenstaande vakken in de studiegids.

 • Orthopedagogiek

  Samenvatting

  Orthopedagogiek

  Orthopedagogiek aan de VU geeft je een goede brede basis. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je eigen interesses en talenten te volgen en uit te bouwen en je te specialiseren.

  Het verbinden van theorie en praktijk krijgt nu concreet vorm. Je leert hoe het plannen, uitvoeren en evalueren van hulpverlening in de praktijk plaatsvindt, of zou moeten plaatsvinden. Je leert hoe je jezelf daarin voortdurend kunt ontwikkelen. Je gaat de diepte in en leert over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

  Het mastertraject Orthopedagogiek bestaat uit twee theorie vakken, een masterclass, een masterthese en een stage. Door de keuze voor een stage, onderwerp van de masterthese en masterclass over hetzelfde werkveld kan je een accent leggen op jeugdbescherming, onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Je kunt kiezen uit een klinische stage of een onderzoeksstage.

  Theoretische vakken
  Je volgt twee theoretische vakken, beide van 6 EC. Het eerste vak is gericht op de neurobiologische en psychosociale processen die ten grondslag liggen aan (mal)adaptieve ontwikkeling. Het tweede vak richt zich op theorieën over interventie en interventieonderzoek in school en gezin. Lees meer in de studiegids.

  Masterclasses en Masterclinics
  Je volgt twee toepassingsvakken, beide van 6 EC. In de Masterclass krijg je de kans je nog verder te verdiepen in het thema en een interventie of tool te ontwikkelen en te onderzoeken. In de Masterclinic word je uitgedaagd je theoretische en praktische kennis uit je stage te integreren en dit uit te bouwen tot praktijkgerichte kennisontwikkeling.

  Daarnaast loop je stage en schrijf je je Masterthese, beide 18 EC.

  Lees meer in de studiegids.

  Toelatingseisen
  Deze specialisatie heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Stage
  Je kunt kiezen uit een klinische stage (in de pedagogische praktijk) of een onderzoeksstage (bij de vakgroep Ontwikkelingspedagogiek van de VU). Je stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin pas je de kennis die je hebt opgedaan, toe in de praktijk.

  Duur stage Orthopedagogiek
  De stage voor het mastertraject Orthopedagogiek beslaat minimaal 520 uur en omvat 18 EC. Bij aanvang van het academisch jaar start ook de stage. Idealiter bestaat deze uit 2 a 3 dagen per week over de periode tussen september en april. Je mag een stage ook over 9 of 10 maanden verdelen. Sommige stageplekken vragen om een langduriger inzet, dan waarvoor punten worden toegekend. Bijvoorbeeld 9 maanden 3 dagen per week. Dat geeft een onevenredige studiebelasting omdat andere mastervakken er door in de knel zouden kunnen komen. Omdat de master Orthopedagogiek uitgaat van 40 uur per week aan tijdsinvestering gedurende het hele jaar, vraagt dit een goede planning.

  Het is mogelijk om de vakken uit te spreiden over 1,5 of 2 jaar. Het is dan aan te raden de stage in het tweede jaar te volgen. Tijdens de stage dien je altijd het begeleidende vak Master Clinic te volgen.

  Begin op tijd met het zoeken van een stageplek
  Een stage start in september. In december/januari voorafgaand aan je stage, meld je je voorkeuren bij de stagecoördinator. Na overleg kun je gaan beginnen met zoeken en solliciteren. Je moet er rekening mee houden dat de meeste stageorganisaties circa 6 maanden voor de start van de stage al met selecteren en kiezen beginnen voor een stageplek.

  Studeren in het buitenland 
  Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een these in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie. Onze docenten kunnen je van alles vertellen over een these in het buitenland, en zullen je hierbij ondersteunen. Studeren in het buitenland kan leiden tot enige studievertraging, daarom is het belangrijk om tijdig te beginnen met plannen. Neem voor de mogelijkheden op tijd contact op met de studieadviseur.

  Vakken Orthopedagogiek

  Verplichte vakken:

  • M-These Orthopedagogiek
  • Wetenschappelijk redeneren met de gehechtheidstheorieMaster Clinic
  • Interventie in Onderzoek en Praktijk

  Masterclasses: kies één van de drie masterclasses

  • Leren en Schools Presteren: Neurocognitieve en Sociale Voorwaarden
  • Observatie van Opvoeder-Kind Interacties
  • Ouderschap, Stress & Ontwikkeling

  Lees voor meer informatie verder in de studiegids.

Registratie-eisen NVO voor orthopedagogen

Na het afronden van de master Orthopedagogiek kan je in aanmerking komen voor de beroepsregistraties van de NVO. Het gaat om twee registraties:

Met deze twee registraties voldoet een student aan de entree-eisen voor de OG-opleiding of de GZ-opleiding. Meer informatie over deze registraties is te vinden op de website van de NVO.

Om in aanmerking te komen voor de registratie NVO orthopedagoog moet je een Bachelor Pedagogische Wetenschappen hebben gevolgd aan een Nederlandse Universiteit, en een Master orthopedagogiek met een klinische stage van minimaal 18 EC hebben gedaan. De basisaantekening diagnostiek kan je aanvragen nadat je 3 gevalsbeschrijvingen zijn goedgekeurd. In de master orthopedagogiek wordt dit gefaciliteerd voor de studenten die dit willen.

Verander je toekomst met de studie Pedagogische Wetenschappen

Verander je toekomst met de studie Pedagogische Wetenschappen

Na je master kun je in veel domeinen terecht, zoals het onderwijs, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeudgbeleid, onderwijsbeleid, onderwijsadvies of onderzoek. Als pedagoog heb je een belangrijke maatschappelijke rol. Pedagogische vraagstukken raken persoonlijke levens en bepalen voor een groot deel de toekomst van nieuwe generaties.

Ontdek je toekomstperspectief
Zoontje rijdt in de woonkamer paard op de rug van papa