Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bepaal de toekomst van nieuwe generaties

Als pedagoog ben je getraind om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn pedagogen in trek voor hogere beleids- of kaderfuncties of voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs.

Het beroepsperspectief voor de Pedagoog is goed tot zeer goed.

Wat kun je doen na je Master?

Je gaat werken als onderwijspedagoog

Onderwijspedagogen (of onderwijskundigen) komen meestal terecht in hogere beleids-, advies- of kaderfuncties of voor (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en de overheid. 

Onderwijspedagogen werken als onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek of onderwijskunde, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, of als directeur, intern begeleider of decaan op een school.

Je gaat werken als orthopedagoog

Als afgestudeerd orthopedagoog kun je werken als zorgprofessional, docent of als onderzoeker.

Orthopedagogen werken als zorgprofessional (gedragsdeskundige) in de jeugdhulpverlening, (jeugd)gezondheidszorg, het (speciaal) onderwijs, de jeugdbescherming en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij begeleiden ouders en cliënten, of geven advies aan andere zorgprofessionals. Orthopedagogen werken ook in de volwassen ggz en ouderenzorg. 

Orthopedagogen werken als docent of opleider bij HBO en WO opleidingen, of doen (promotie)onderzoek aan universiteit, hogeschool of binnen zorgorganisaties.

Waar heeft de studie Pedagogische Wetenschappen ons gebracht?