Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Met ons onderzoek willen we het begrip van gezinsfunctioneren, onderwijs en hulpverlening bevorderen, en evidence-based interventies en preventies ontwikkelen die de optimale ontwikkeling ondersteunen van kinderen, adolescenten en volwassenen met beperkingen.

We gebruiken daarvoor kennis uit de pedagogiek zelf, maar ook uit psychologie, neurowetenschappen en andere sociale wetenschappen. Ook gebruiken we verschillende onderzoeksmethodes, zoals experimenten, longitudinale vragenlijstonderzoek, observaties, interviews en normatief-ethische reflectie. De onderzoeksgroepen maken deel uit van het onderzoeksinstituut LEARN!, onderzoeksprogramma’s Learning sciences en Child rearing, en van het instituut Amsterdam Public Health.

Ontwikkelingspedagogiek

Onderwijswetenschappen

  • Onderwijskunde 
  • Onderwijspedagogiek 
  • Onderwijs en leerproblemen 
  • Theoretische en historische pedagogiek