Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De rol van literaire teksten en beelden in de maatschappij

Leer Nederlandse literaire teksten uit het heden en verleden te bestuderen en te analyseren. Of focus je op de dynamiek tussen literatuur en visuele cultuur. Welke afstudeerrichting kies jij?

Er zijn twee afstudeerrichtingen binnen de Master Letterkunde.

Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld
Bij de afstudeerrichting Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld leer je Nederlandse literaire teksten uit het heden en het verleden zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Daarbij betrek je de literairhistorische context en het geheel van literaire instituties dat we het literaire veld noemen. Je verdiept zo je kennis van de rol die literaire teksten in onze maatschappij vervuld hebben en nog altijd vervullen: bij waardeoverdracht, in het cultureel debat en bij identiteitsvorming. 

English Literature in a Visual Culture
Bij de afstudeerrichting English Literature in a Visual Culture ligt de focus op de dynamiek tussen literatuur en visuele cultuur. De inhoud van de vakken is zoveel mogelijk verbonden met het wetenschappelijk onderzoek van de docenten. Zo raak je bekend met de actuele ontwikkelingen in het veld. Denk bijvoorbeeld aan de rol van illustraties in 19e eeuwse literatuur of wat de keuze voor een bepaalde cover doet voor de verkoop van een boek. Je bestudeert ook de graphic novel, die al lang het niveau van de superhelden is ontgroeid en waarin zelfs thema’s als de Holocaust worden behandeld. 

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Welke specialisatie kies jij?

Ontdek hieronder de verschillende mogelijkheden binnen de master.

Samenvatting

Bij Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld bestudeer je de Nederlandse literatuur uit verschillende perioden. Hierbij maak je gebruik van actuele wetenschappelijke theorieën. Je verdiept niet alleen je kennis van de Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde, maar je vergroot ook je inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld.

Verder maak je kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeer je de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. Tijdens de colleges onderzoek je aspecten van literaire socialisatie en besteed je aandacht aan empirisch lezersonderzoek. De VU Amsterdam heeft een connectie met Stichting Lezen, die in 2016 een nieuwe bijzonder hoogleraar Leesbevordering heeft aangesteld. Deze connectie levert ook stagemogelijkheden op! Daarnaast maak je kennis met de Vrije Schrijver, een bekende Nederlandstalige auteur, die een jaar lang aan de VU Amsterdam verbonden is.

We leiden je op tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur: een specialist met een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en de bestudering ervan. Je verdiept je óf in de moderne literatuur (dat wil zeggen de letterkunde van 1800 tot nu) en de oudere literatuur (vóór 1800), waarbij ook aandacht is voor de relatie tussen literatuur en beeldcultuur en voor het genre van de literaire column, óf je kiest voor een stage bij een literaire of culturele instelling (uitgeverij of bibliotheek, Literatuurmuseum, Stichting Lezen, Raad voor Cultuur) waar je praktische kennis opdoet van het literaire veld. Hieronder vind je een vakkenoverzicht. Vakken met een * zijn verplicht. 

Vakken

 • Masterscriptie Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld 
 • Literatuur en beeldcultuur
 • Multatuli en het literaire veld
 • Werkcollege Moderne Letterkunde
 • Masterstage Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld
 • Werkcollege Oudere Letterkunde
 • Keuzevakken:
  • Leesvaardigheid, leesmotivatie en leesbevordering
  • Seminar The Material Book
  • Creative Writing MA
  • De Column
  • Jeugdliteratuur

Kijk voor een volledig vakkenoverzicht in de studiegids.

Samenvatting

Een verhaal wordt bijna nooit alleen met woorden verteld. Zo werden romans al in de 19e eeuw voorzien van illustraties, en de marketing van hedendaagse fictie gebeurt via de afbeelding op de boekomslag. Maar de relatie tussen schriftelijke communicatie en afbeeldingen gaat verder dan alleen het gebruik van eendimensionale afbeeldingen.

Hetzelfde verhaal kan nu worden verteld in een boek of in een film, of zelfs in meerdere films, bijvoorbeeld in het geval van Pride and Prejudice. Ook het stripboek is de fase van alleen maar superhelden ontgroeid en omvat tegenwoordig ook onderwerpen zoals de Holocaust in Maus. En uit de videogame Resident Evil zijn maar liefst zeven boeken voortgekomen. De analyse van literatuur is daarom onlosmakelijk verbonden met de visuele cultuur. 

Verankerd in de traditie van de VU Amsterdam om de relatie tussen woord en beeld te bestuderen richt de opleiding English Literature in a Visual Culture zich op de dynamiek van literatuur en de visuele cultuur. De vakken in deze opleiding zijn nauw verbonden aan het actuele onderzoek van de wetenschappelijk medewerkers van de vakgroep, waardoor je betrokken raakt bij de allernieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Gedurende de gehele opleiding word je gestimuleerd om je eigen interesses te onderzoeken, waaruit uiteindelijk je eigen onderzoeksproject zal volgen, wat ook het onderwerp zal zijn van je masterscriptie. 

Een dynamische leeromgeving
De specialisatie English Literature in a Visual Culture trekt een diverse groep studenten aan vanuit de hele wereld. Ongeveer de helft van de studenten komt uit het buitenland. Het onderwijs vindt plaats in werkgroepen van maximaal zo’n twintig studenten. Deze kleinschalige, diverse omgeving biedt veel mogelijkheden voor interactie met de medewerkers, levendige discussies met medestudenten en verschillende perspectieven, die een verrijking van je opleiding zullen zijn. Je wordt onderdeel van een levendige academische gemeenschap in het culturele hart van Nederland. 

Vakken

 • Master Thesis English Literature
 • Place and Planet in the Anthropocene
 • Theories of Storytelling
 • Reading Images: A Semiotic Approach to Cultural Analysis
 • From Novel to Film: Adaptation Studies
 • The Graphic Novel
 • The Diasporic Experience: Ethnic Cultures of America
 • Gothic Spaces

You will find the study programme in our studiegids.

 • Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld

  Samenvatting

  Bij Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld bestudeer je de Nederlandse literatuur uit verschillende perioden. Hierbij maak je gebruik van actuele wetenschappelijke theorieën. Je verdiept niet alleen je kennis van de Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde, maar je vergroot ook je inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld.

  Verder maak je kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeer je de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. Tijdens de colleges onderzoek je aspecten van literaire socialisatie en besteed je aandacht aan empirisch lezersonderzoek. De VU Amsterdam heeft een connectie met Stichting Lezen, die in 2016 een nieuwe bijzonder hoogleraar Leesbevordering heeft aangesteld. Deze connectie levert ook stagemogelijkheden op! Daarnaast maak je kennis met de Vrije Schrijver, een bekende Nederlandstalige auteur, die een jaar lang aan de VU Amsterdam verbonden is.

  We leiden je op tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur: een specialist met een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en de bestudering ervan. Je verdiept je óf in de moderne literatuur (dat wil zeggen de letterkunde van 1800 tot nu) en de oudere literatuur (vóór 1800), waarbij ook aandacht is voor de relatie tussen literatuur en beeldcultuur en voor het genre van de literaire column, óf je kiest voor een stage bij een literaire of culturele instelling (uitgeverij of bibliotheek, Literatuurmuseum, Stichting Lezen, Raad voor Cultuur) waar je praktische kennis opdoet van het literaire veld. Hieronder vind je een vakkenoverzicht. Vakken met een * zijn verplicht. 

  Vakken

  • Masterscriptie Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld 
  • Literatuur en beeldcultuur
  • Multatuli en het literaire veld
  • Werkcollege Moderne Letterkunde
  • Masterstage Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld
  • Werkcollege Oudere Letterkunde
  • Keuzevakken:
   • Leesvaardigheid, leesmotivatie en leesbevordering
   • Seminar The Material Book
   • Creative Writing MA
   • De Column
   • Jeugdliteratuur

  Kijk voor een volledig vakkenoverzicht in de studiegids.

 • English Literature in a Visual Culture

  Samenvatting

  Een verhaal wordt bijna nooit alleen met woorden verteld. Zo werden romans al in de 19e eeuw voorzien van illustraties, en de marketing van hedendaagse fictie gebeurt via de afbeelding op de boekomslag. Maar de relatie tussen schriftelijke communicatie en afbeeldingen gaat verder dan alleen het gebruik van eendimensionale afbeeldingen.

  Hetzelfde verhaal kan nu worden verteld in een boek of in een film, of zelfs in meerdere films, bijvoorbeeld in het geval van Pride and Prejudice. Ook het stripboek is de fase van alleen maar superhelden ontgroeid en omvat tegenwoordig ook onderwerpen zoals de Holocaust in Maus. En uit de videogame Resident Evil zijn maar liefst zeven boeken voortgekomen. De analyse van literatuur is daarom onlosmakelijk verbonden met de visuele cultuur. 

  Verankerd in de traditie van de VU Amsterdam om de relatie tussen woord en beeld te bestuderen richt de opleiding English Literature in a Visual Culture zich op de dynamiek van literatuur en de visuele cultuur. De vakken in deze opleiding zijn nauw verbonden aan het actuele onderzoek van de wetenschappelijk medewerkers van de vakgroep, waardoor je betrokken raakt bij de allernieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Gedurende de gehele opleiding word je gestimuleerd om je eigen interesses te onderzoeken, waaruit uiteindelijk je eigen onderzoeksproject zal volgen, wat ook het onderwerp zal zijn van je masterscriptie. 

  Een dynamische leeromgeving
  De specialisatie English Literature in a Visual Culture trekt een diverse groep studenten aan vanuit de hele wereld. Ongeveer de helft van de studenten komt uit het buitenland. Het onderwijs vindt plaats in werkgroepen van maximaal zo’n twintig studenten. Deze kleinschalige, diverse omgeving biedt veel mogelijkheden voor interactie met de medewerkers, levendige discussies met medestudenten en verschillende perspectieven, die een verrijking van je opleiding zullen zijn. Je wordt onderdeel van een levendige academische gemeenschap in het culturele hart van Nederland. 

  Vakken

  • Master Thesis English Literature
  • Place and Planet in the Anthropocene
  • Theories of Storytelling
  • Reading Images: A Semiotic Approach to Cultural Analysis
  • From Novel to Film: Adaptation Studies
  • The Graphic Novel
  • The Diasporic Experience: Ethnic Cultures of America
  • Gothic Spaces

  You will find the study programme in our studiegids.

Verander je toekomst met de studie Letterkunde

Verander je toekomst met de studie Letterkunde

Met deze Master op zak heb je de ideale achtergrond om docent te worden (middelbare school of hbo), te gaan werken in de uitgeverijwereld of bij een culturele instelling (literaire festivals). Als je de Engelstalige master hebt gedaan, ligt ook werken als vertaler binnen de mogelijkheden. Vanzelfsprekend kun je ook het onderzoek in gaan, via een promotietraject aan een universiteit.

Ontdek je toekomstperspectief
Meisje leest een gedichtenbundel