Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontdek de geschiedenis achter actuele politieke vraagstukken

De specialisatie History: Politiek en Soevereiniteit richt zich op vormen van machtsuitoefening en de legitimiteit daarvan in de moderne geschiedenis.

Politiek gaat gepaard met geweld en uitsluiting, maar macht is ook gebruikt om geweld en misbruik te bestrijden. Ook de relevantie van geschiedenis komt uitgebreid aan bod want beslissingen van bestuurders in het verleden werken ook door op de politiek en maatschappij in het heden. De vakken behandelen vragen als:

  • Hoe is de koloniale politiek gelegitimeerd?
  • Wat is de invloed van internationale organisaties zoals de VN en de EU op kwesties van nationale soevereiniteit?
  • Hoe zijn opvattingen over goed bestuur en democratie veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog?

Politiek en Soevereiniteit is een van de specialisaties van de master History. Op deze pagina vind je meer informatie over de andere specialisaties.

Ontdek jouw studie History: Politiek en Soevereiniteit

Deze masterspecialisatie leidt je op tot een professionele historicus die, naast specialistische kennis van de politieke geschiedenis, diverse vaardigheden beheerst, zoals schrijf-, presentatie- en analysevaardigheden. Ook leer je meer over het nut en de relevantie van geschiedenis om prangende politieke en maatschappelijke vragen beter te kunnen duiden.

Ontdek de studie-inhoud