Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Welke dokter word jij?

In de master Geneeskunde maak je als coassistent kennis met de praktijk. Je maakt deel uit van het behandelteam rondom een patiënt en onder supervisie van artsen en stafleden train je als coassistent de vaardigheden op de werkplek. Geleidelijk aan functioneer je steeds zelfstandiger, zodat je na je studie als basisarts aan de slag kan.

Tijdens de masteropleiding Geneeskunde lopen de onderwijslijnen Professionele Ontwikkeling,  Medisch Expert en Academische vorming als een rode draad door alle jaren en coschappen heen.

De lijn Professionele Ontwikkeling staat o.a. voor het realiseren van optimale zorg door zorg te dragen voor persoonlijke gezondheid en welbevinden, door individueel en met anderen te reflecteren op het eigen handelen, door leiderschap te tonen t.a.v. de eigen ontwikkeling en door goed samen te werken met andere zorgprofessionals.

In de lijn Medisch Expert staat het toepassen van medische kennis en klinische vaardigheden in de praktijk centraal. Je doet dit dagelijks in de coschappen en past het ook toe in het klinisch redeneren.

In de lijn Academische Vorming leer je als academicus bij te dragen aan de toepassing, verspreiding, vertaling en uitbreiding van kennis in de praktijk. Je doet dit door een leven lang te blijven leren, anderen op te leiden, bewijs te evalueren en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Coschappen (jaar 1 en jaar 2)

In de eerste twee jaar van de masteropleiding loop je coschappen. Je volgt bij aanvang van de master eerst het Voorbereidend CoschaP (VCP) waarin je in zes weken tijd klaargestoomd wordt voor de kliniek. De coschappen bestaan uit twee gedeelten: het klinisch trainingsonderwijs (KTO) en het coschap. In het KTO krijg je theorie en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt voor de discipline waarin je je coschappen volgt. Daarna volgt het meer praktische deel, het coschap, en maak je onderdeel uit van het behandelteam rondom de patiënt. In het eerste jaar van de masteropleiding loop je coschappen in de disciplines interne geneeskunde, heelkunde en neurologie. 

Het volledige programma vind je in de studiegids

Coschappen (jaar 1 en 2)

In de eerste twee jaar van de masteropleiding loop je coschappen. De coschappen bestaan uit twee gedeelten: het klinisch trainingsonderwijs (KTO) en het coschap. In het KTO krijg je theorie en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt voor de discipline waarin je je coschappen volgt. Daarna volgt het meer praktische deel, het coschap, en maak je onderdeel uit van het behandelteam rondom de patiënt. In het tweede jaar van de masteropleiding loop je coschappen in de disciplines psychiatrie, verloskunde & gynaecologie, kindergeneeskunde, KNO, dermatologie, oogheelkunde, ouderengeneeskunde. huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde.

Het volledige programma vind je in de studiegids.

Profileringsjaar (jaar 3)

Het derde en laatste masterjaar betreft het profileringsjaar dat je op verschillende manieren kunt samenstellen. Je volgt de wetenschappelijke stage, het keuzeonderwijs en het senior coschap.

Als senior coassistent werk je 16 weken zelfstandig onder supervisie van een staflid en draag je zorg voor eigen patiënten op zaal of tijdens polispreekuren. Je krijgt de mogelijkheid om je langdurig te verdiepen in patiëntcasuïstiek en patiënten longitudinaal te volgen.

Tijdens het keuzeonderwijs kun je je kennis en kunde verbreden of verdiepen. Tijdens de wetenschappelijke stage voer je zelfstandig een zelfgekozen medisch wetenschappelijk onderzoek uit. Je kunt denken aan een stage bij een van de acht research instituten van Amsterdam UMC of in een ander ziekenhuis binnen of buiten Nederland waar men hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht.

Het volledige programma vind je in de studiegids.

Verander je toekomst met de studie Geneeskunde

Verander je toekomst met de studie Geneeskunde

Na het afronden van de master geneeskunde ben je basisarts. Je kunt je daarna specialiseren, een promotieonderzoek doen, of werken als basisarts.

Ontdek je toekomstperspectief
Docent geeft uitleg hoe een apparaat gebruikt moet worden