Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Welke dokter word jij?

In de master geneeskunde maak je als coassistent kennis met de praktijk. Je werkt mee in het behandelteam rondom een patiënt en onder supervisie van artsen en stafleden train je als coassistent de vaardigheden op de werkplek. Geleidelijk aan functioneer je steeds zelfstandiger, zodat je goed voorbereid begint met je vervolgopleiding.

Tijdens het keuzeonderwijs kun je je kennis en kunde verbreden of verdiepen.  Bijvoorbeeld door het toevoegen van een keuzecoschap SEH of het kennismaken met management in de zorg.

Ook academische vorming is een essentieel onderdeel van de masteropleiding. Tijdens de wetenschappelijke stage voer je zelfstandig een zelfgekozen medisch wetenschappelijk onderzoek uit. Je kunt denken aan een stage bij een van de acht research instituten van Amsterdam UMC of in een ander ziekenhuis binnen of buiten Nederland waar men hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht.

Tijdens de masteropleiding geneeskunde loopt de onderwijslijn professionele ontwikkeling (PO) als een rode draad door alle jaren en coschappen heen. Je oefent tijdens de coschappen de competenties die een arts nodig heeft en krijgt gerichte feedback. Langzamerhand neemt het niveau toe en leer je omgaan met complexe situaties.

De masteropleiding geneeskunde duurt drie jaar.

Coschappen (jaar 1 en jaar 2)

In de eerste twee jaar van de masteropleiding loop je coschappen. Je volgt bij aanvang van de master eerst het voorbereidend coschap (VCP) waarin je in zes weken tijd klaargestoomd wordt voor de kliniek. De coschappen bestaan uit twee gedeelten: het klinisch trainingsonderwijs (KTO) en het coschap in de kliniek. In het KTO krijg je theorie en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt voor de discipline waar je je coschappen volgt. Daarna volgt het meer praktische deel van het coschap en maak je onderdeel uit van het behandelteam rondom de patiënt. In het eerste jaar van de masteropleiding loop je coschappen in de disciplines interne geneeskunde, heelkunde en neurologie. 

Het volledige programma vind je in de studiegids 2022-23. 

Coschappen (jaar 1 en 2)

In de eerste twee jaar van de masteropleiding loop je coschappen. De coschappen bestaan uit twee gedeelten: het klinisch trainingsonderwijs (KTO) en het coschap in de kliniek. In het KTO krijg je theorie en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt voor de discipline waar je je coschappen volgt. Daarna volgt het meer praktische deel van het coschap en maak je onderdeel uit van het behandelteam rondom de patiënt. In het tweede jaar van de masteropleiding loop je coschappen in de disciplines psychiatrie, verloskunde & gynaecologie, kindergeneeskunde, KNO, dermatologie, oogheelkunde, ouderengeneeskunde. huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde.

Het volledige programma vind je in de studiegids 2022-23

Profileringsjaar (jaar 3)

Het derde en laatste masterjaar is een profileringsjaar dat je op verschillende manieren kunt samenstellen. Je volgt de weteschappelijke stage, het keuzeonderwijs en de semi-artsstage. Als semi-arts werk je 16 weken zelfstandig onder supervisie van een staflid en draag je zorg voor eigen patiënten op zaal of tijdens polispreekuren. Je krijgt de mogelijkheid om je langdurig te verdiepen in patiëntcasuïstiek en patienten longitudinaal te volgen.

Het volledige programma vind je in de studiegids 2022-23

Verander je toekomst met de studie Geneeskunde

Verander je toekomst met de studie Geneeskunde

Na het afronden van de master geneeskunde ben je basisarts. Je kunt je daarna specialiseren, een promotieonderzoek doen, of werken als basisarts.

Ontdek je toekomstperspectief
Docent geeft uitleg hoe een apparaat gebruikt moet worden