Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Doorgrond belastingwetten in een internationale context

Heb je interesse in cijfers en ben je vindingrijk?

Dan is de studie Fiscaal Recht iets voor jou.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma, VU pre-master of bachelor bij andere universiteit)

  Juridische of bedrijfseconomische bachelor
  Je ben toelaatbaar tot de master indien je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen.

  Juridische bachelors zijn bijvoorbeeld Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht, bedrijfseconomische bachelors zijn bijvoorbeeld Accountancy, Bedrijfseconomie of Fiscale economie.

  Andere bachelor
  Andere bachelors geven geen toegang tot de master.

  Aanvullende toelatingseisen
  De aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt:

  • minimaal 9 EC aan (bedrijfs)economische vakken behaald op WO niveau
  • minimaal 9 EC aan Nederlands privaatrecht vakken behaald op WO niveau
  • minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) of relevante werkervaring

  Voor VU-studenten Rechtsgeleerdheid geldt dat zij in ieder geval aan deze eisen voldoen als zij de minor Fiscaal recht hebben afgerond.

  Heb je wel een toelatinggevend diploma, maar voldoe je daarmee nog niet aan de aanvullende toelatingseisen, dan kun je aanvullend vakken behalen om alsnog te voldoen. Je kunt mogelijke vakken ter advies aan de toelatingscommissie voorleggen. Stuur dan graag de vakbeschrijving(en) mee.

  VU pre-master

  De faculteit biedt via de Open Universiteit de pre-master SchakelzoneRecht Fiscaal recht aan. Op basis van deze pre-master ben je rechtstreeks toelaatbaar, je voldoet daarmee tevens aan de aanvullende toelatingseisen. De pre-master staat uitsluitend open voor HBO-Rechten studenten.  

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (pre-master)

  Toelating is mogelijk voor onderstaande HBO-bachelordiploma’s in combinatie met een relevant schakelprogramma (pre-master).

  HBO-Rechten plus VU SchakelzoneRecht Fiscaal Recht
  De faculteit biedt via de Open Universiteit de pre-master SchakelzoneRecht Fiscaal recht aan. Op basis van deze pre-master ben je rechtstreeks toelaatbaar, je voldoet daarmee aan alle toelatingseisen.

  Bedrijfseconomische HBO plus pre-master accountancy
  De pre-master moet toelating bieden tot een master Accountancy van een Nederlandse universiteit. Daarnaast moet je voldoen aan de aanvullende toelatingseisen. De faculteit biedt zelf geen pre-master accountancy aan.

  Bedrijfseconomische HBO plus pre-master fiscaal recht
  De pre-master moet toelating bieden tot een master Fiscaal Recht van een Nederlandse universiteit. Daarnaast moet je voldoen aan de aanvullende toelatingseisen. De faculteit biedt zelf geen pre-master fiscaal recht aan voor economische HBO opleidingen.

  Aanvullende toelatingseisen
  Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt:

  • minimaal 9 EC Nederlands privaatrecht (wo-niveau)
  • minimaal 9 EC (bedrijfs)economie (wo-niveau)
  • Daarnaast moet je beschikken over voldoende elementaire kennis van het belastingrecht, aantoonbaar via minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) op hbo of wo-niveau of via werkervaring.

  Heb je wel een toelatinggevende pre-master afgerond, maar voldoe je daarmee nog niet aan de aanvullende toelatingseisen, dan kun je aanvullend vakken behalen om alsnog te voldoen. Je kunt mogelijke vakken ter advies aan de toelatingscommissie voorleggen. Stuur dan graag de vakbeschrijving(en) mee.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Academische juridische of bedrijfseconomische bachelor
  Je bent toelaatbaar tot de master indien je diploma is geëvalueerd als gelijkwaardig aan een Nederlandse academische bachelor en je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen. We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.

  Andere bachelor
  Andere bachelors geven geen toegang tot de master.

  Aanvullende toelatingseisen
  Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt:

  • minimaal 9 EC aan (bedrijfs)economische vakken behaald op WO niveau
  • minimaal 9 EC aan Nederlands privaatrecht vakken behaald op WO niveau
  • minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) of relevante werkervaring

  Heb je wel een toelatinggevend diploma, maar voldoe je daarmee nog niet aan de aanvullende toelatingseisen, dan kun je aanvullend vakken behalen om alsnog te voldoen. Je kunt mogelijke vakken ter advies aan de toelatingscommissie voorleggen. Stuur dan graag de vakbeschrijving(en) mee.

  Taaleis Nederlands

  De master Fiscaal Recht is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken.

 • Aanmelden

  Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding.

  Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

  •  15 juli voor instroom per 1 september
  • 1 januari voor instroom per 1 februari

  Volg deze aanmeldprocedure. Let op : op Studielink meld je je aan voor de master Fiscaal recht. Binnen het VU Dashboard geef je aan welke afstudeerrichting(en) je wilt volgen. 

  Voor deze master dien je de volgende document(en) te uploaden op het VU Dashboard:

  • scan van je gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst(en) (PDF) Dit geldt óók voor VU studenten. Op basis van je cijferlijst stelt de toelatingscommissie vast of je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen.
  • overzicht pre-master vakken bij bedrijfseconomische hbo
  • taalcertificaat indien van toepassing

  Voor de afstudeerrichting Indirecte Belastingen wordt aan Tilburg University, Maastricht University en Universiteit Leiden gegeven (zie onder Inhoud studie). Voor deze vakken moet je je ook tijdig inschrijven via www.indirecttax.nl.

  Voor de afstudeerrichting Tax & Technology wordt niet aan aan Tilburg University gegeven (zie onder Inhoud studie). Voor deze vakken moet je je ook tijdig inschrijven via www.taxandtechnology.com/.

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Heb je jouw bachelor of schakeltraject op 31 januari 2023 bijna afgerond, dan kun je onder voorwaarden mogelijk toch met de master starten. Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2022-2023 alsnog afronden.

  Denk goed na of dit voor jou een studeerbare optie is. Twijfel je of je de extra studielast aankan? Vraag advies aan je studieadviseur. Je kunt er ook voor kiezen om in te stromen per 1 september 2023.

  Studeer je nu niet in Nederland, dan is het afronden van de bachelor moeilijk te combineren met het volgen van de master. Wij raden daarom af om gebruik te maken van de regeling en in plaats daarvan in te stromen per september 2023. Ben je een student met een diploma van buiten de EER, dan kom je helaas niet in aanmerking voor de corona regeling.

  Voor de regeling moet je uiterlijk op 31 januari 2023 voldoen aan onderstaande voorwaarden:
  - je studievertraging is corona gerelateerd ; én
  - je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen ten aanzien van Nederlands privaatrecht, (bedrijfs)economie en belastingrecht; én 

  bij een juridische of bedrijfseconomische bachelor:
  - je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding.

  bij HBO + pre-master:
  - je hebt minimaal 55 ec behaald van je schakeltraject, inclusief de schakelscriptie.

  Verder gelden de volgende afspraken:
  - deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2022-2023;
  - voordat je met de masterscriptie kunt beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond;
  - het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat het toelatinggevend diploma (bacheloropleiding of schakeltraject ) formeel is afgerond;
  - heb je op 31 augustus 2023 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt.

  Verzoek indienen
  Voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kun je uiterlijk 2 januari 2023 een verzoek indienen bij de toelatingscommissie via dit formulier. Stuur een scan mee van je officiële cijferlijst(en) waarmee je aantoont te voldoen.

  Voldoe je pas in januari aan de voorwaarden, vermeld dan wanneer je verwacht te voldoen. Je zult dit uiterlijk 31 januari 2023 moeten aantonen via je officiële cijferlijst(en), tot die tijd houden we je verzoek in beraad.

  Als je op 31 januari 2023 niet kunt voldoen aan de voorwaarden, dan heeft het geen zin om een verzoek in te dienen.

  Let op: als je in het studiejaar 2021-2022 al onder voorwaarden (dus zonder volledig afgeronde vooropleiding) bent ingestroomd, dan is het niet mogelijk in het studiejaar 2022-2023 opnieuw van deze regeling gebruik te maken.

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op

Stuur een mail naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl als je vragen hebt over de toelating

Stuur een mail naar mr. drs. Tj. Hoekstra (t.hoekstra@vu.nl) als je vragen hebt over de inhoud van de opleiding

Voor vragen over pre-masterassessment, collegegeld, Studielink, VU Dashboard etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Voor algemene informatie kan je een mail sturen naar contact@vu.nl