Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

2-jarige master Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen

Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen

VU Lerarenopleiding | specialisatie in de Bètawetenschappen naar eerstegraads docentschap in het voortgezet onderwijs

Wil jij leraar worden in een bètaschoolvak? Heb jij hart voor het onderwijs en vind je het een uitdaging om je kennis en vaardigheden over te dragen op jonge mensen? Kies dan binnen je bètamaster voor de Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen.

Motiveer en inspireer als eerstegraads bètadocent de leerlingen en je collega's in het voortgezet onderwijs. Met de Educatieve specialisatie behaal je in twee jaar tijd een vakspecialistische master én je eerstegraads lesbevoegdheid in de schoolvakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Je bent ook meteen bevoegd om les te geven in het keuzevak NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Je schrijft je in voor een van de geschikte (Engelstalige) bètamasters. In het tweede jaar van jouw gekozen bètamaster volg je de Educatieve specialisatie. De start en toelating hiervoor regel je bij je faculteit. De Educatieve specialisatie wordt gegeven in het Nederlands.

.
Trefwoorden: master educatie | leraar aardrijkskunde | leraar biologie | leraar natuurkunde | leraar scheikunde | leraar wiskunde | leraar voortgezet onderwijs | leraar middelbare school | lerarenopleiding | eerstegraads lesbevoegdheid | docent 

Ontdek de studie Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen

Ontdek de studie Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen

Dit maakt de opleiding uniek:

#1 Lesgeven verandert de wereld
We leiden leraren op die betekenisvol kunnen lesgeven en zo invulling gaan geven aan de toekomst van jongeren en de toekomst van het onderwijs in Nederland.

#2 Nauwe aansluiting op de praktijk
Jouw docenten op de VU hebben zelf voor de klas gestaan of doen dat nog steeds. En we investeren veel in de samenwerking met de school waar je stage loopt.

#3 Uniek opleidingsprogramma – alle bouwstenen voor je werk als leraar
De opleiding aan de VU is uniek door de modulaire opbouw rond 21 thema’s (kernpraktijken). Hierin zitten alle bouwstenen die je nodig hebt om aan de slag te gaan als eerstegraads leraar.

#4 Na je studie gelijk naar school kunnen
Er zijn volop banen in het onderwijs. Bij de ‘tekortvakken’ (bèta en alfa) is de kans dat je meteen een baan vindt levensgroot en er is via DUO een beurs beschikbaar voor je studiekosten!

#5 Meteen je kennis inzetten op school
Meer dan 50% van je opleiding ben je op de stageschool in de praktijk werkzaam. Samen met de school leiden we je op tot een solide tweedegraads leraar voor de onderbouw havo/vwo en vmbo.

#6 Nadruk op persoonlijke begeleiding
Je wordt tijdens je hele studie intensief begeleid. Je hebt veel contact met je mentor van de VU en op school met je werkplekbegeleider (een ervaren vakdocent).

#7 Je leerlingen en je vak een zetje geven
Als specialist draag je bij aan de ontwikkeling van het (school)vak. Je ontwikkelt je verder tot een vakdocent en als je een paar jaar hebt lesgegeven kun je zelf leraren in opleiding gaan begeleiden. 

#8 Bewuste en betrokken VU-docenten voor bewuste en betrokken leraren
De docenten zijn gericht op je ontwikkeling als beginnende leraar en betrokken bij je persoonlijke leertraject. Zodat je op jouw beurt een bewuste en betrokken leraar wordt voor je leerlingen. 

#9 Sterk in samenwerking met scholen
De VU lerarenopleiding is partner van goede opleidingsscholen in de regio. Samen met hen werken we aan een gedegen begeleiding van starters. Je staat er dus ook na je studie niet alleen voor!