Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

2-jarige master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

VU Lerarenopleiding | academische vorming, vakdidactiek met verplichte vakken én keuzeruimte plus opbouw praktijkkennis vanaf het eerste jaar

Als leraar lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de jeugd, de samenleving in het algemeen en het onderwijs in Nederland in het bijzonder. Naast docent word je met de master educatie ook specialist in jouw vakgebied.

Bij de tweejarige master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen gaat academische vorming in Engels, Nederlands of Griekse en Latijnse en taal en cultuur, hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis.

Opbouw tweejarige master
In het eerste jaar ligt het merendeel van het programma vast. Je volgt een aantal verplichte vakinhoudelijke vakken (zie Studiegids) en maakt (verder) kennis met onderwijskundig onderzoek. In het tweede semester loop je al drie dagen in de week stage. In tegenstelling tot het eerste jaar heb je in het tweede jaar keuzeruimte zodat je zelf de accenten kunt zetten. In het tweede jaar loop je uiteraard ook stage zodat je de theorie direct in de praktijk kunt brengen, en rond je de opleiding af met een afstudeeronderzoek.

Maak kennis met onze opleiders

Nieuwsgierig naar onze docenten en opleiders? Bekijk de profielpagina's van de medewerkers van de VU Lerarenacademie

Jaar 1

Eerste semester jaar 1 
Je volgt vakinhoudelijke cursussen op het gebied van onder andere taal- en letterkunde (24 EC). Tijdens het studielint (een collegereeks bestaande uit workshops en uitwisseling, o.a. op het gebied van de schoolpraktijk, examenprogramma's en curriculumvernieuwing) is er aandacht voor cohortvorming, de integratie van inhoud en lesgeven en methoden en technieken van onderwijskundig onderzoek (6 EC).

Tweede semester jaar 1 
Je volgt (vak)didactische cursussen (Didactiek 1 en 2 op maandag: 15 EC) en je maakt kennis met de schoolpraktijk door drie dagen in de week stage te lopen op een school (15 EC). Tijdens zogenaamde peergroupsessies is er veel aandacht voor intervisie en het uitwisselen van ervaringen met medestudenten.  

Vakken

Specialisatie Engels

 • English Text Analysis
 • Postcolonial Language and Literature
 • Onderzoek in en naar Onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en Academische Vaardigheden
 • From Novel to Film: Adaptation Studies
 • Didactiek 1
 • Praktijk 1
 • Didactiek 2
 • Praktijk 2

Specialisatie Griekse en Latijnse taal

 • Story vs History: Alexander the Great
 • Onderzoek in en naar Onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en Academische Vaardigheden
 • Echoing Texts and Themes: Medea, Intertextual Heroine
 • Masterlanguage: Creative Imitation in Ancient, Medieval and Renaissance Latin Literature
 • Research Project: Body Prints. Identity and Presence in Ancient Material Sources
 • Research Project: The Symposion: Representation of Archaic Greek Feasting in Poetry and Pottery
 • Didactiek 1
 • Praktijk 1
 • Didactiek 2
 • Praktijk 2

Specialisatie Nederlands

 • Literatuur en beeldcultuur
 • Narrativiteit
 • Onderzoek in en naar Onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en Academische Vaardigheden
 • Formuleren plus
 • Multatuli en het literaire veld
 • Didactiek 1
 • Praktijk 1
 • Didactiek 2
 • Praktijk 2

Kijk voor het volledige vakkenoverzicht in de studiegids.

Jaar 2

Eerste semester jaar 2   
Je volgt (vak)didactische cursussen (Didactiek 3 op maandag: 9 EC) en loopt stage op een school (6 EC). 12 tot 18 EC mag je zelf invullen door vakinhoudelijke, verdiepende didactische en/of onderwijskundige vakken te volgen*. Je neemt deel aan peergroupsessies en bereid je voor op de thesis met het opstellen van een thesisopzet in december/januari (3 EC).

Tweede semester jaar 2   
Je rondt je opleiding af. Dit semester staat vrijwel geheel in het teken van het afronden van je stage (9 EC) en je afstudeeronderzoek (thesis: 15 EC). Er is daarnaast wederom ruimte om zelf accenten te leggen (6 EC): meer vakinhoud, verdiepende didactiek, onderwijskunde of onderzoeksmethoden.

* Stage en keuzeruimte richt je in in overleg met je mentor. Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er meer, of juist minder keuzevakken. Dit hangt ook af van je vooropleiding. Bij Klassieke Talen is er in totaal 12 EC keuzeruimte.

Vakken

 • Praktijk 3 voor tweejarige Educatieve Master
 • These Educatieve Master
 • Didactiek 3

Kijk voor het volledige vakkenoverzicht in de studiegids.

Waarom aan de VU?

Met de komst van de masteropleiding Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen hoef je niet meer eerst je vakopleiding af te maken om daarna een opleiding tot leraar te volgen. In twee jaar tijd word je, voor de schoolvakken Engels, Nederlands of Griekse en Latijnse taal en cultuur, tegelijkertijd vakinhoudelijk en vakdidactisch geschoold. Zo’n geïntegreerd curriculum heeft als voordeel dat je bij de vakinhoudelijke cursussen ook naar vakdidactische aandachtspunten kunt kijken. En vice versa.

Als je academisch wordt opgeleid, beschik je uiteraard over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te staan. Maar je zult jezelf ook voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Onderzoeksmatig naar het onderwijs kijken, vormt de basis van deze master. Je leert de vakinhoud naar de praktijk te vertalen je onderwijs systematisch te evalueren. Je voert zelf een wetenschappelijk onderzoek uit waarin je vakinhoud en schoolpraktijk bij elkaar brengt. Zo ben je in staat om flexibel in te spelen op veranderende onderwijscontexten en leerbehoeften.

Veel keuzemogelijkheden

In het tweede jaar van de lerarenopleiding kun je je specialiseren. Je kunt je profileren door te kiezen voor meer vakinhoudelijke kennis, meer verdiepende didactische vaardigheden, meer kennis van onderwijskunde of van methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Door gericht je meesterproef uit te voeren en een thesisonderwerp te kiezen dat aansluit bij je voorkeuren, heb je zelf in de hand wat voor soort leraar je wilt zijn. Wil je je juist als allrounder profileren dan is dat met zoveel keuzemogelijkheden natuurlijk ook mogelijk.

Gerenommeerde middelbare scholen

Om een goede leraar te worden moet je oefenen. De praktijk leer je uitgebreid kennen op gerenommeerde middelbare scholen. De opleiding werkt samen met veel opleidingsscholen in Amsterdam en de regio. Door middel van intensieve stages krijg je hier een uitstekende voorbereiding op de beroepspraktijk.

Verander je toekomst met de studie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Verander je toekomst met de studie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Ontdek je toekomstperspectief

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & donderdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.