Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek alle facetten van het menselijk lichaam

Ben je iemand die graag wil weten hoe processen in het menselijk lichaam werken? Wat er mis kan gaan als iemand ziekt wordt? Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe medicijnen? 

Dan is de studie Biomedical Sciences iets voor jou. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt.

Interesse?
Kom (online) proefstuderen of meelopen met een student aan de VU
Je kunt je alvast vooraanmelden, door aan de rechterkant van de site te klikken op 'Vooraanmelden'. 

Biomedical Sciences wordt een Numerus Fixus-opleiding
Biomedical Sciences is een Numerus Fixus-opleiding. Dat wil zeggen dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is en er daarom een selectieprocedure wordt toegepast. Lees hieronder meer hierover.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Update selectie 2022

  UPDATE 16-11-2021

  Woon je niet in Nederland of mag je vanwege de pandemie niet reizen?

  Voor kandidaten die buiten Nederland wonen en voor kandidaten die vanwege coronamaatregelen niet mogen reizen, is online deelname aan de toets mogelijk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De kandidaat woont buiten Nederland of de kandidaat mag wegens coronamaatregelen niet reizen.
  • Online deelname aan de toets is voor eigen risico van de kandidaat.
  • De kandidaat is zich bewust van de privacyverklaring m.b.t. online deelname.
  • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor een stille ruimte, een computer met goede stabiele internetverbinding en een webcam.
  • De kandidaat meldt zich uiterlijk 18 Februari 2022 aan voor online deelname aan de toets door een e-mail te sturen naar selectioncommitteebms.beta@vu.nl met daarin de volgende gegevens; naam, studentnummer, het verzoek om deel te nemen aan de online toets.

  Het woonadres van de kandidaat wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens van de inschrijving voor de opleiding. Indien een kandidaat na inschrijving buiten Nederland is gaan wonen en de toets online wil maken, dan dient deze kandidaat bij het verzoek tot deelname aan de online toets een bewijs aan te leveren van verblijf in het buitenland ten tijde van de toets, zoals een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling.

  Neem bij een reisverbod wegens corona na 18 Februari 2022 contact op met selectioncommitteebms.beta@vu.nl.

  Na aanmelding ontvangt de kandidaat een e-mail met aanvullende informatie. Op basis van deze informatie beslist de kandidaat over online deelname aan de toets of deelname aan de toets op de VU Campus. De kandidaat stuurt hiertoe uiterlijk 25 Februari 2022 het aanmeldingsformulier voor online deelname naar selectioncommitteebms.beta@vu.nl. Het aanvraagformulier wordt zo snel mogelijk op deze pagina geüpload.

  Online deelname aan de toets is uitsluitend mogelijk op de toetsdag en op het daarvoor vastgestelde tijdstip.

 • Selectie – Numerus Fixus

  Wij hanteren een selectieprocedure (Numerus Fixus). Er zijn 300 plaatsen beschikbaar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit kan betekenen dat niet iedereen die Biomedical Sciences aan de VU wil studeren, kan worden toegelaten. Naast Biomedical Sciences kun je je voor één andere Numerus Fixus-opleiding in Nederland aanmelden. Als je tot twee opleidingen bent toegelaten, kun je maar één plaats accepteren. Je kunt je vanaf oktober 2021 tot uiterlijk 15 januari 2022 aanmelden voor collegejaar 2022 – 2023.

  Hoe ziet het selectieproces eruit?
  Als je je tussen 1 oktober 2021 en 15 januari 2022 (23.59 uur CET) hebt aangemeld voor de opleiding, kun je meedoen aan de selectieprocedure. Na 15 januari 2022 ontvang je per e-mail nadere informatie over deze procedure.

  We gebruiken twee criteria om studenten te selecteren:

  1. Gemiddeld eindcijfer van je middelbare schoolopleiding.
  Voor de toetsing van de voorkennis gebruiken we het genormaliseerde gemiddelde van de cijfers van het laatst afgeronde jaar van de toelatingsvooropleiding(en) of gelijkwaardig in het geval van internationale vooropleiding (weging 30%).

  2. Selectietoets
  De selectietoets is een zelf ontworpen multiple-choice toets met kennisvragen over aangeleverd studiemateriaal en een online college (weging 70%). Het studiemateriaal is representatief voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Biomedical Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Het duurt een paar uur om de selectietest te voltooien, dus reserveer voldoende tijd in je schema. Als je de selectietest niet kunt maken, kunnen we je helaas geen rangnummer geven. Zonder rangnummer is het niet mogelijk de opleiding te starten. De selectietoets wordt online of op de campus afgenomen, dit wordt binnenkort gecommuniceerd op de Biomedical Sciences webpagina.

  Voor het succesvol afronden van de opleiding is voldoende beheersing van de Engelse taal van groot belang.

  Te bestuderen literatuur en oefenmateriaal
  Ongeveer twee weken voor de selectie toets ontvang je per e-mail toegang tot het benodigde studiemateriaal.


  Hoe wordt de uitslag bepaald?
  De score die we bepalen op basis van je cijfers uit je vooropleiding telt mee voor 30%. De scores op basis van jouw resultaten op de online selectietoets tellen mee voor 70%. De twee scores samen bepalen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kansen om geplaatst te worden. Hoe lager je rangnummer, hoe groter je kansen op een plaats in ons opleiding.

  Belangrijke data:

  • 15 januari 2022 23.59 uur CET: deadline inschrijving in Studielink. Indien je je met een buitenlandse vooropleiding wil aanmelden, dan moet je ook de benodigde documenten uploaden
  • Maart 2022: selectietoets maken
  • 15 april 2022: uitslag selectieprocedure bekend via Studielink
  • 16-22 april 2022: ontvang je via email een uitleg over rangnummer
  • 15 juli 2022: voldoen aan toelatingseisen en collegegeld betalen

  Mocht je vragen hebben over de selectieprocedure, neem dan contact op via selectioncommitteebms.beta@vu.nl 

 • Toelatingseisen

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Biomedical Sciences studeren: 

  • Natuur en Gezondheid, aangevuld met natuurkunde
  • Natuur en Techniek, aangevuld met biologie
  • Economie en Maatschappij, aangevuld met natuurkunde, scheikunde en biologie 
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie

  Hbo propedeuse
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde A of B, Engels, natuurkunde, scheikunde en biologie.

  Hbo bachelor
  Heb je een Hbo bachelor, dan gelden er aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde A of B, Engels, natuurkunde, scheikunde en biologie.

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Engels
  • Wiskunde A of B
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden. 

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je aan. Biomedical Sciences is een Numerus Fixus-opleiding. Je kunt je vanaf oktober 2021 aanmelden voor het collegejaar 2022-2023. 

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Wil je je aanmelden voor dit programma en heb je een buitenlandse vooropleiding of een internationaal diploma, zoals bijvoorbeeld het IB Diploma?  

  Dan vind je de toelatingseisen en aanmeldprocedure op de Engelstalige pagina van Biomedical Sciences.

  Meer weten?
  Voor vragen over aanmelden met een buitenlandse vooropleiding kun je contact opnemen met de International Student Advisors van dit programma: 

  International Student Advisors - Faculty of Science
  E-mail: bachelors.fs@vu.nl

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Of stuur een Whatsapp bericht naar +31682548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl