Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Karen van Oudenhoven bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Veerkracht

17 april 2023
Karen van Oudenhoven-van der Zee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel bij de afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt ingesteld en gefinancierd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Karen van Oudenhoven werkte de afgelopen acht jaar bij VU Amsterdam en is sinds oktober 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met haar nieuwe leerstoel blijft ze een mooie verbinding houden met de universiteit.

Met haar leerstoel richt Karen van Oudenhoven zich op maatschappelijke veerkracht. Die veerkracht is nodig gezien de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan, waaronder de klimaatcrisis, de tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de houdbaarheid van de zorg. De overheid heeft de taak om duurzame oplossingen te formuleren voor deze complexe vraagstukken. Oplossingen die verder reiken dan het aanpakken van het acute probleem of de crisis die voorligt. Zij moet zorgen dat de gekozen maatregelen de veerkracht van de samenleving en die van individuele burgers in stand houden of zelfs versterken.

Wat vragen deze complexe vraagstukken van politiek leiderschap, en hoe kan zowel de veerkracht van instituties als die van burgers worden versterkt? Hoe kunnen politiek en instituties rekening houden met wat burgers kunnen, maar ook uitgaan en stimuleren van de kracht van burgers? Lees meer over dit onderwerp in dit essay dat Karen van Oudenhoven scheef ter gelegenheid van het 50-jarige lustrum van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Karen van Oudenhoven-van der Zee werkte van 2014 tot 2022 als decaan (en de laatste periode ook als conrector) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als hoogleraar bekleedde ze in deze periode de Leerstoel Interculturele Competentie aan de afdeling Organisatiewetenschappen. Vanaf 1 oktober 2022 is ze directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De bijzondere leerstoel Maatschappelijke Veerkracht wordt ingesteld voor de periode van 1 april 2023 tot 1 april 2028.

Karen van Oudenhoven: “Ik ben heel blij met deze leerstoel. Enerzijds omdat ik op deze manier in verbinding kan blijven met de faculteit waar ik jaren met veel plezier heb gewerkt. Anderzijds omdat het inhoudelijk een prachtige kans is om de expertise van de faculteit en van het SCP in te zetten op onderzoek naar maatschappelijke veerkracht. Met nieuwe kennis kunnen we politiek en beleid van dienst zijn.”

De dubbelfunctie van directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Veerkracht creëert een natuurlijke brug tussen wetenschap en samenleving die goed aansluit bij het profiel van de afdeling Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sierk Ybema, afdelingshoofd Organisatiewetenschappen: “Wij zijn blij met deze benoeming. Er zijn tal van dwarsverbanden te leggen tussen Karens expertise, de agenda van het SCP en het onderzoek van de afdeling op vragen zoals: hoe pakken maatschappelijke ontwikkelingen uit op de werkvloer? Hoe dragen organisaties bij aan de instandhouding en de oplossing van maatschappelijke problemen? Het SCP opereert middenin het politieke en maatschappelijke krachtenveld en Karens leerstoel kan een brug slaan tussen wetenschap en maatschappij, onderzoek en beleid.”