Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Karen van Oudenhoven-van der Zee wordt nieuwe directeur SCP

20 mei 2022
Karen van Oudenhoven-van der Zee wordt directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vrijdag 20 mei heeft de Ministerraad ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van Oudenhoven-van der Zee was de afgelopen jaren conrector van de Vrije Universiteit Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur : “Ik feliciteer het Sociaal en Cultureel Planbureaumet deze nieuwe directeur. Karen van Oudenhoven is een geweldige bestuurder, verbinder, wetenschapper en een autoriteit op het gebied van diversiteit. Wij wensen Karen enorm veel succes en plezier met deze benoeming.”

Naast haar huidige functie bij de VU bekleedt Karen een Leerstoel Interculturele Competentie, om onderzoek te doen naar management van culturele diversiteit in organisaties. Ze is medeoprichter en voorzitter van het initiatief Meer Kleur aan de Top en adviseert onder andere het Rijksmuseum en verschillende departementen op het gebied van diversiteitsbeleid. 

Karen van Oudenhoven-van der Zee start 1 oktober dit jaar als de nieuwe directeur van het SCP en kijkt uit haar expertise in te zetten in deze nieuwe functie. “Het is altijd mijn passie geweest om vanuit wetenschap bij te dragen aan een betere samenleving. Er gebeurt veel in de samenleving: de klimaatcrisis, de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne, die ook bij ons voelbaar is. Kennis vanuit het perspectief van burgers en met een stevige wetenschappelijke basis kan helpen om beleidskeuzes te maken die voorkomen dat mensen buitengesloten worden of de sociale ongelijkheid toeneemt. Net zo belangrijk is het dat die kennis kan bijdragen aan beleid dat beter aansluit bij het leven van mensen en op die manier een verschil kan maken in hun leven. Het SCP levert deze kennis. Het is voor mij dan ook een groot voorrecht om deze prachtige rol te mogen vervullen en met de kennis en onderzoek van het SCP hieraan een bijdrage te kunnen leveren.”

Ook het SCP geeft aan met de komst van Oudenhoven-van der Zee een waardig opvolger in huis te hebben gehaald. Marjolijn Olde Monnikhof, plaatsvervangend directeur van het SCP: “Met enorm veel waardering en plezier kijk ik terug op de samenwerking met Kim Putters. Het SCP heeft zich onder zijn leiding verder ontwikkeld tot een kennisinstituut dat inzicht biedt in de kwaliteit van de samenleving en het leven van burgers. Met de benoeming van Karen van Oudenhoven heeft het SCP een waardige opvolger. Vanuit haar jarenlange ervaring op het gebied van psychologie en gedragswetenschappen en als bestuurder kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan relevantie van het SCP voor beleid, maatschappij en wetenschap.”