Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Charlotte Gerritsen over het SKO-traject

16 maart 2023
Afgelopen week behaalden meerdere Bètadocenten hun SKO-certificaat. Charlotte Gerritsen behaalde haar certificaat met een project over toetsing binnen een opleiding en met name groepstoetsing.

Waarom heb je voor het SKO-traject gekozen?
Als voorzitter van de opleidingscommissie Artificial Intelligence (AI) heb ik als taak om de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te adviseren over verbeterpunten. Door de vele gesprekken die ik voer met studenten en docenten was het voor mij duidelijk dat er punten zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Deze punten worden zowel door de studenten als de docenten ervaren en vinden hun oorsprong voornamelijk in de snelle groei die onze opleiding heeft doorgemaakt. Om een verbeterslag over het curriculum te kunnen maken is het belangrijk te leren hoe je dat procesmatig leidt en hoe deze verbetering ook theoretisch onderbouwd kan worden. Dat is de kern van het SKO-programma.

Wat heb je tijdens het traject geleerd?
Tijdens het SKO-traject hebben we veel geleerd over de theoretische achtergrond van een curriculumverbetering maar we hebben ook stapsgewijs gewerkt aan verschillende onderdelen die een bijdrage hebben kunnen leveren aan ons eindproject. Zo hebben we ons curriculum geƫvalueerd, verschillende gastsprekers gehoord over het onderwijsbeleid op de VU, en een visitatieproces gesimuleerd. Al deze oefeningen hebben duidelijk gemaakt hoe we een verandering in het curriculum procesmatig kunnen uitvoeren, hoe een opleiding zich verhoudt tot de faculteit en universiteit en wie er nodig zijn om een verandering in goede banen te leiden. Waarbij de belangrijkste les is dat je een verandering in het curriculum niet alleen teweeg brengt maar dat het teamwork is.

Hoe draagt het bij aan het uitoefenen van je werk?
De stof die we tijdens de SKO hebben geleerd heeft me de handvatten gegeven om mijn functie als voorzitter van de opleidingscommissie beter uit te voeren. Ik ben nu beter op de hoogte van de theoretische achtergrond van onderwijsvernieuwing, die mij in staat stelt om mijn visie op het curriculum verder te ontwikkelen. Daarnaast heb ik nu een duidelijk overzicht van de verschillende rollen binnen de faculteit en weet ik wie te benaderen bij bepaalde vraagstukken.

Waarom is het belangrijk dat zoiets als het SKO-traject bestaat?
Bij de SKO krijgen docenten met een spilfunctie in het curriculum de mogelijkheid om de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs kritisch te leren bekijken en krijgen ze de handvatten aangereikt om te werken aan een project om het onderwijs binnen een bepaald programma te verbeteren. De SKO speelt hierbij een cruciale rol. Het geeft docenten de mogelijkheid zich te verdiepen in het onderwijs en de processen die een rol spelen op curriculumniveau.

Wil jij zelf ook deelnemen aan een SKO-traject?