Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Amsterdam sluit aan bij Accelerate EEE-project

27 oktober 2022
VU Amsterdam is verheugd de lancering aan te kondigen van het project Accelerate - Entrepreneurship Education in Europe (EEE). Accelerate EEE wordt gefinancierd door het Digital KiC (Knowledge Information Community) project van het Europees Instituut voor Technologie, genaamd Higher Education Initiative.

Accelerate EEE brengt drie universiteiten samen, te weten University of Glasgow, Corvinus University Budapest en VU Amsterdam. Ook het toonaangevende IoT-accelerator in Schotland, STAC.ac. is bij dit project betrokken. De visie van Accelerate EEE is het opbouwen van capaciteit bij partneruniversiteiten om de ontwikkeling van datagestuurde ondernemersbedrijven op gebieden als fintech, med-tech, AI en IoT te katalyseren. Door samen te werken, maken de partners gebruik van het onderscheidende en individuele karakter van hun respectieve ecosystemen om synergieën te bereiken als onderdeel van een geïntegreerd, open en collaboratief netwerk.  

Vier hoofddoelstellingen
Accelerate EEE heeft vier hoofddoelstellingen. De eerste is het wegnemen van belemmeringen voor deelname aan ondernemerschap door het bouwen van een hoogwaardige online module voor academisch personeel en studenten die zich willen verdiepen in het bouwen van datagedreven start-ups. Ten tweede worden er praktijkgemeenschappen tussen partneruniversiteiten gecreerd om een langetermijneffect te bereiken. Ten derde wordt er capaciteit ontwikkeld door te leren van de industrie door nauw samen te werken met de gevestigde business accelerator STAC.ac. Ten slotte wordt er getracht om essentiële ondernemerschapsopleiders te worden voor partneruniversiteiten.

EIT-HEI
Accelerate EEE is één van de 26 winnende consortia die zijn geselecteerd om deel te nemen aan het EIT HEI-initiatief. Bijna 300 instellingen voor hoger onderwijs en hun partners uit 38 landen zullen in totaal tot 31,2 miljoen euro ontvangen om hun innovatiecapaciteiten te versterken.

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken: "Het afgelopen jaar heeft het EIT HEI-initiatief een grote impuls gekregen om instellingen voor hoger onderwijs innovatiever en ondernemender te maken door ze te verbinden met bedrijven en onderzoekscentra. 294 extra organisaties zullen profiteren van expertise, coaching en kennisuitwisseling. Deze steun zal hen helpen lokale innovatie-ecosystemen op te bouwen en echte institutionele veranderingen tot stand te brengen."

ACCELERATE EEE zal in de loop van het project bijna 600 studenten opleiden. Nog eens 57 academici en 57 niet-academische personeelsleden in ondersteunende functies zullen worden opgeleid, terwijl meer dan 171 belanghebbenden uit het hoger onderwijs via het internationale netwerk zullen worden begeleid.

Bekijk de website Accelerate EEE.