Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gezondheidsverschillen verkleinen door integrale aanpak

7 november 2022
Gezondheidswetenschapper Lisa Wilderink (Vrije Universiteit Amsterdam en hogeschool Windesheim) onderzocht wat succesfactoren zijn voor gezondheidsbevordering in minderwelvarende wijken. Ze adviseert beleidsmakers en andere professionals om bewoners en lokale organisaties te betrekken bij de aanpak en daarbij gebruik te maken van participatieve onderzoeksmethoden.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen is al decennialang een uitdaging. Mensen met een relatief laag opleidingsniveau hebben een lagere levensverwachting dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Zwolle begon daarom in 2010 met de wijkgerichte aanpak ‘Zwolle Gezonde Stad’, een aanpak die gericht is op het stimuleren van gezond gedrag in wijken waar gemiddeld veel mensen met een laag opleidingsniveau wonen. Wilderink onderzocht tijdens haar promotieonderzoek welke kernelementen in deze aanpak volgens betrokken professionals en beleidsmakers hebben bijgedragen aan het succes.

Alle betrokkenen betrekken bij de aanpak
Een belangrijke succesfactor bleek de integrale aanpak, waarbij de gemeente samenwerkt met een gevarieerde groep lokale organisaties, bijvoorbeeld GGD, scholen, welzijn en sport. Op deze manier werd iedereen die invloed heeft op het complexe systeem dat gezondheidsverschillen veroorzaakt betrokken. Door samenwerking met bewoners sloot de aanpak bovendien beter aan bij de wensen, behoeften, motivaties en talenten van bewoners­. Bij zo’n integrale aanpak zijn factoren als draagvlak, coördinatie, borging, samenwerking met private organisaties, profilering, monitoring en samenwerking met bewoners belangrijk.

Participatief actieonderzoek
Participatief actieonderzoek bleek een geschikte benadering om de samenwerking met bewoners te faciliteren. Dat blijkt na onderzoek met kinderen (8-12 jaar) en senioren (65+) in de buurt. Wat een positieve invloed op deze samenwerking had was het gebruik van participatieve onderzoeksmethoden zoals Photovoice, waarbij kinderen zelf aan de slag gingen als fotograaf om te onderzoeken hoe hun wijk gezonder kan worden. Volgens de kinderen en senioren die meededen met het onderzoek, moet deelname vooral leuk en leerzaam zijn.

De inzichten uit het proefschrift zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de aanpak Zwolle Gezonde Stad en inspireren mogelijk andere integrale aanpakken in het land gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in het proefschrift van Wilderink. De promotie vindt plaats op 16 november 2022.