Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promotie Lisa Wilderink

16 november 2022 13:45 - 15:15

Gezondheidsverschillen verkleinen door integrale aanpak gezondheidsbevordering

Gezondheidswetenschapper Lisa Wilderink (Vrije Universiteit Amsterdam en hogeschool Windesheim) onderzoekt wat succesfactoren zijn voor gezondheidsbevordering in minderwelvarende wijken. Ze adviseert beleidsmakers en andere professionals om bewoners en lokale organisaties te betrekken bij de aanpak en daarbij gebruik te maken van participatieve onderzoeksmethoden.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen is al decennialang een uitdaging. Mensen met een relatief laag opleidingsniveau hebben een lagere levensverwachting dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Zwolle begon daarom in 2010 met de wijkgerichte aanpak ‘Zwolle Gezonde Stad’, een aanpak die gericht is op het stimuleren van gezond gedrag in wijken waar gemiddeld veel mensen met een laag opleidingsniveau wonen. Wilderink onderzoekt welke kernelementen in deze aanpak volgens betrokken professionals en beleidsmakers hebben bijgedragen aan het succes.

Alle betrokkenen betrekken bij de aanpak
Een belangrijke succesfactor blijkt de integrale aanpak, waarbij de gemeente samenwerkt met een gevarieerde groep lokale organisaties, bijvoorbeeld GGD, scholen, welzijn en sport. Op deze manier wordt iedereen die invloed heeft op het complexe systeem dat gezondheidsverschillen veroorzaakt betrokken. 

Door samenwerking met bewoners sluit de aanpak bovendien beter aan bij de wensen, behoeften, motivaties en talenten van bewoners­. Bij zo’n integrale aanpak zijn factoren als draagvlak, coördinatie, borging, samenwerking met private organisaties, profilering, monitoring en samenwerking met bewoners belangrijk.

Participatief actieonderzoek
Participatief actieonderzoek blijkt een geschikte benadering om de samenwerking met bewoners te faciliteren. Dat blijkt na onderzoek met kinderen (8-12 jaar) en senioren (65+) in de buurt. Wat een positieve invloed op deze samenwerking had was het gebruik van participatieve onderzoeksmethoden zoals Photovoice, waarbij kinderen zelf aan de slag gaan als fotograaf om te onderzoeken hoe hun wijk gezonder kan worden. Volgens de kinderen en senioren die meededen met het onderzoek, moet deelname vooral leuk en leerzaam zijn.

De inzichten uit het proefschrift zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de aanpak Zwolle Gezonde Stad en inspireren mogelijk andere integrale aanpakken in het land gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Programma

Verdediging van de dissertatie door L. Wilderink

Promotie Faculteit der Bètawetenschappen

Promotoren:

  • prof.dr.ir. J.C. Seidell
  • prof.dr.ir. A.J. Schuit

Copromotoren:

  • dr.ir. I. Bakker
  • dr. C.M. Renders

De promotie is tevens online te volgen

Meer informatie over het proefschrift

Over Promotie Lisa Wilderink

Startdatum

  • 16 november 2022

Tijd

  • 13:45 - 15:15

Locatie

  • Auditorium

Adres

  • De Boelelaan 1105
  • 1081 HV Amsterdam

Volg de promotie online

Ga naar de livestream