Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stimuleer diepgaand lezen en studeren

Laatst gewijzigd op 5 februari 2024
Veel studenten vinden het moeilijk om studieboeken en wetenschappelijke literatuur te lezen en diepgaand te verwerken. De online tools Perusall en FeedbackFruits Interactive Document zijn speciaal ontworpen om studenten door sociale betrokkenheid en interactie te motiveren om wel op tijd en met enthousiasme diepgaand te lezen en studeren.

Beide gereedschappen zorgen ervoor dat studenten groepsgewijs met tekst aan de slag gaan. Door te annoteren en op elkaars annotaties te reageren verwerken ze de tekst kritisch en verdiepend. Kelly Miller van Harvard University, bedenker van Perusall, zei het zo: "We willen de aard van het lezen veranderen, van een traditionele solitaire ervaring naar een boeiende en collectieve ervaring." Maar om dit te bereiken is er meer nodig dan zomaar Perusall- of FeedbackFruits-opdrachten aan te maken. We geven hier een aantal essentiële tips voor meer succes en leesplezier. 

De voorbereiding

 • Tip 1: gebruik open (access) onderwijsleermaterialen

  Als docent houd je rekening met auteursrechten en het liefst biedt je studenten materialen aan waar ze niet apart voor hoeven te betalen (dat vergroot de inclusie en toegankelijkheid). Veel leermiddelen (artikelen, maar ook onderdelen van studieboeken) zijn tegenwoordig gelukkig open beschikbaar. Bijvoorbeeld via de VU-bibliotheek,  door afspraken met uitgeverijen of als open access-materiaal. Wanneer je dit materiaal gebruikt, kun je het beste een link toevoegen of het embedden. Veel is mogelijk. Neem vooral contact op met het Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht van de UB, ze helpen je graag! 

 • Tip 2: publiceer de opdracht minimaal een week voor de deadline

  Publiceer de opdracht minimaal een week voor de deadline, zodat studenten kunnen plannen wanneer ze eraan werken. Daarnaast stimuleert dit de studenten om het artikel meerdere keren te bekijken, omdat ze de ruimte en tijd hebben om meerdere keren terug te komen om nieuwe aantekeningen van medestudenten te bekijken en erop te reageren. Dat verbetert het begrip van de tekst nog meer. Wanneer je de opdracht te laat publiceert, veroorzaakt dit mogelijk problemen met de timing van het commentaar. Dit betekent dat als een student het werk aanzienlijk later afrondt dan de medestudenten, die waarschijnlijk geen antwoorden op mogelijke vragen krijgt en minder reacties op aantekeningen.

 • Tip 3: maak groepen van 10 tot 20 personen voor de opdracht

  Studenten zien alle aantekeningen van de studenten van hun eigen groep. Maar bij hele grote groepen zou dit niet meer optimaal werken. Verdeel daarom de studenten in groepen van 10 tot 20 personen om samen aan hetzelfde document te werken. Op deze manier raakt het document niet te vol met annotaties en komen er waardevolle discussies op gang. 

 • Tip 4: stel een minimum aantal annotaties en reacties in

  Stel een minimum aantal te maken annotaties in (de ontwikkelaars adviseren op basis van onderzoek 5 tot 7 per tekst - zeker niet teveel omdat studenten anders drukker bezig zijn om het aantal te halen en niet meer echt op de tekst geconcentreerd zijn), waarvan een deel nieuwe en een deel als reactie, en let ook op dat deze over verschillende pagina’s verdeeld zijn. Dit stimuleert studenten om een discussie te starten over de literatuur en bereiken ze een dieper begrip van de stof.

De uitvoering

 • Tip 5: leg (herhaald) uit waarom en hoe de online opdracht de student helpt

  Studenten zijn gemotiveerder om de tool te gebruiken als ze begrijpen waarom dat zo is, zeker als je het gebruik (deels) verplicht stelt. Leg daarom heel goed aan je studenten uit waarom je dit gereedschap voor de cursus gebruikt. Herhaal dit zo nodig. Geef vooral aan welke voordelen het voor hen heeft als ze met overtuiging meedoen in het gezamenlijke lees- en begrijpproces. Geef daarnaast duidelijke instructies over je verwachtingen: denk aan het aantal annotaties, de tijd die nodig is voor het lezen, de interactie, de beoordeling, de deadline en het vervolg.

 • Tip 6: geef studenten de tijd om elkaar te helpen (kom niet tussenbeide)

  Als je merkt dat studenten het ook niet weten of het verkeerde antwoord geven, heb je misschien de neiging om te reageren op hun aantekeningen. Wij raden je aan om dit juist zo min mogelijk te doen. Geef studenten liever de tijd en ruimte om elkaar te helpen door op elkaars vragen te reageren. Als studenten de verkeerde kant op gaan, is het beter om deze moeilijkheden en input te gebruiken voor het volgende live contactmoment in plaats van te reageren op de annotaties van de studenten in de tool zelf.

 • Tip 7: gebruik de annotaties als input voor de live contactmomenten

  Beide gereedschappen zijn geen vervanging voor discussies tijdens de live contactmomenten. Ze zijn vooral bedoeld om te stimuleren dat studenten zich beter voorbereiden, elkaar helpen en andere standpunten zien. Tegelijk zijn de annotaties geweldige input voor de live contactmomenten om echt tot dat diepere begrip van de literatuur te komen. Blader door de annotaties om te zien welke onderwerpen extra uitleg nodig hebben. Beantwoord de meest voorkomende vragen en nuttigste annotaties tijdens het live contactmoment.

  In Perusall is het mogelijk om annotaties te sorteren op groep, student, annotatietype (vraag of commentaar), onbeantwoorde vragen, ongelezen commentaar. In FeedbackFruits is het mogelijk om annotaties te sorteren op groep, locatie in document, meeste upvotes, meest recente, met reacties. Daarnaast geeft de Keyword Insights functie een samenvatting van de meest gebruikte woorden in de opmerkingen van studenten. Zo heb je snel een overzicht van de belangrijkste annotaties in de tekst. Zo weet je weet precies wat de veelvoorkomende problemen onder de studenten zijn en wat meer uitleg behoeft.

 • Tip 8: vraag tijdens een live contactmoment of studenten nog vragen hebben

  Vraag studenten altijd tijdens een live contactmoment of er nog vragen of problemen onbeantwoord zijn. Er is altijd een kans dat je iets hebt gemist tijdens het doornemen van de annotaties. Zo kunnen studenten het zelf vertellen als er nog iets onduidelijk is. Op deze manier kun je jouw lessen gebruiken om de leerstof te verdiepen, in plaats van deze te herhalen.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie en instructies over Perusall en FeedbackFruits vind je via onderstaande links:

Lees ook:

De tips voor activerend blended onderwijs worden mogelijk gemaakt door het VU Centre for Teaching & Learning. In een volgende didactische tip gaan we in op de vraag wanneer je Perusall en wanneer je FeedbackFruits kiest.