Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stimuleer generatie van innerlijke feedback bij studenten

Laatst gewijzigd op 5 februari 2024
Het concept van "innerlijke feedback" is het opdoen van nieuwe kennis en inzichten door je bestaande kennis te vergelijken met je ideeën die zich steeds ontwikkelen, of met extern vergelijkingsmateriaal (bijv. best-practices, slechte praktijken, veelgemaakte fouten, rubrics, richtlijnen, kennisclips, video's, lezingen, kunst), waarbij je eigen leerdoelen leidend zijn. Hoe kun je innerlijke feedback genereren, en dit toepassen in je cursus?

Professor David Nicol van de Universiteit van Glasgow bedacht een algemene instructiemethode om innerlijke feedback in een cursus toe te passen. In grote lijnen: bij de ontwikkeling van een werkstuk, analyse, onderzoek, artikel, product, presentatie op dracht van een student wordt datgene meerdere malen vergeleken met richtinggevende vragen. Dit kan ik of buiten de collegezaal worden gedaan. Het toepassen van innerlijke feedback is een schaalbaar proces voor alle studenten, zonder dat de docent meer tijd kwijt is met beoordelen.

Feedback geven op je eigen productie is effectiever dan commentaar van docent
Het genereren van feedback op deze manier heeft aantoonbaar meer effect op wat studenten leren dan het relatief spaarzame en soms onregelmatige commentaar van docenten of medestudenten dat ze krijgen nadat hun werk af is. Het leren van studenten wordt verbeterd doordat zij een beroep doen op hun ‘natuurlijke innerlijke feedbackvermogen’. Op die manier ontwikkelen ze hun kritisch en creatief denken. Het gebruiken van innerlijke feedback is in overeenstemming met het langetermijndoel van feedback in het hoger onderwijs: studenten helpen het vermogen te ontwikkelen om hun eigen leren te reguleren, zonder hulp van docenten.

We raden je aan om de Active Feedback Toolkit van David Nicol te lezen voor een uitgebreidere beschrijving van de methode. Hieronder geven we vier essentiële tips voor een succesvolle implementatie.

Tip 1: formuleer je vergelijkingsinstructies zo dat ze reflecteren op het eigen werk van de student

  • Als studenten de vergelijking maken, formuleer dan specifieke instructies om een focus te geven voor de vergelijking, bijvoorbeeld: ‘Waarin verschilde jouw essay van dit essay? Wat heb je geleerd van dat verschil? Hoe zou je je eigen essay verbeteren?’ Of: ‘Hoe verschilde jouw denkwijze van die van de expert? Wat heb je daarvan geleerd? Welke vragen zijn er nog niet beantwoord? Gebruik een stroomdiagram om je werk zelf te corrigeren.’
  • Maak de output dus expliciet (bijv. schrijven, discussie met anderen, visueel in een diagram, gebruik in de volgende taak, werk bijwerken).
  • Deze output moet deel uitmaken van het eindproduct.
  • Om je instructie nog beter te maken, kun je je instructies formuleren als specifieke open vragen met een focus op de gewenste leerresultaten. Dit bevordert feedback over kritisch denken. Bijvoorbeeld: ‘Hoe verandert het analytische kader in dit gepubliceerde artikel je denken ten opzichte van het kader dat je hebt gebruikt om je eigen verslag te maken?’

Tip 2: verdeel de vergelijkingsinformatie over de hele cursus (begin met materiaalvergelijkingen, versterk met vergelijkingen met medestudenten)

Bepaal een volgorde en tijdlijn waarin de leerlingen de vergelijkingen maken en hun product stap voor stap verbeteren. Verdeel de vergelijkingsinformatie over de hele cursus. Hoe meer vergelijkingen leerlingen maken, hoe meer ze hun eigen feedback opbouwen en leren. Verschillende vergelijkers genereren verschillende soorten feedback. Begin met vergelijkingen met ander materiaal (bijv. documenten, video's en observaties) en versterk dit vervolgens met vergelijkingen met medestudenten. Dit gaat veel verder dan leren van medestudenten of een peer review.

Tip 3: varieer de vergelijkingsinformatie in de curus

Selecteer of creëer geschikte vergelijkers. Bijvoorbeeld: een hoorcollege, een kennisclip, een artikel, een documentaire, een animatie, een AI-gegenereerde versie van de taak, best/worst-practices, richtlijnen, analoge problemen, beoordelingsrubrics, AI-gegenereerde feedback, nieuwsartikelen, blogs, kunst.

Vergelijkingen met dezelfde items en items die niet hetzelfde zijn
De tip is om de vergelijkingsinformatie gedurende de gehele cursus te variëren. Wissel af tussen vergelijkingen van dezelfde items en van items die niet hetzelfde zijn. Elk heeft zijn eigen voordelen. Bij de eerste vergelijken studenten bijvoorbeeld een schrijfopdracht met andere schrijfopdrachten, terwijl ze bij de tweede vergelijking een geschreven uitleg bijvoorbeeld langs een videopresentatie leggen. Het wisselen van deze ‘vergelijkingslens’ houdt studenten betrokken, maar bevordert ook het veranderen van perspectief en het uitwerken van kennis.

Door dezelfde items te vergelijken (vaak exemplars genoemd) kunnen studenten feedback krijgen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Voorbeelden hoeven echter niet over hetzelfde onderwerp te gaan. Als het onderwerp verschillend is, zullen studenten verder kijken dan de inhoud, en feedback genereren over de diepe structuur (zoals manieren identificeren om de structuur en argumentatie van een opstel te verbeteren). Als het onderwerp in hetzelfde domein ligt, maar niet identiek is, zal de feedback die studenten genereren hen vooruithelpen, wat resulteert in het uitwerken van kennis.

Items vergelijken met andersoortige items
Items vergelijken met andersoortige items (ongelijksoortige itemvergelijking) helpt studenten om het werk dat ze gemaakt hebben door verschillende lenzen te bekijken (denk aan een schriftelijke uitleg van een proces tegenover een stroomdiagram van hetzelfde proces). 

Deze vergelijkingen helpen studenten om het abstracte met het concrete te verbinden (bv. theorie-praktijk), om hun werk vanuit verschillende perspectieven te bekijken en om meer uitgebreide kennis en begrip op te bouwen.

Tip 4: bepaal hoe je de feedback die studenten genereren verder kan versterken

Bepaal de volgende stap: hoe je de feedback die studenten genereren uit bronnen vervolgens kunt versterken. Vraag de studenten om bij te werken wat ze hebben gemaakt, gebaseerd op hun vergelijking met nieuwe informatie. Of om op te schrijven wat ze hebben geleerd of welke vragen het bij hen opriep.

Een eventuele vervolgstap is het leerproces met medestudenten bespreken. Neem deze informatie op in de vergelijkingsinstructies en de instructies om hun eigen product (artikel, bijvoorbeeld) te ontwikkelen.

Bronnen