Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Perusall of FeedbackFruits, welke tool kies je?

Laatst gewijzigd op 5 februari 2024
Wil je een interactief document maken? Daar zijn bij VU Amsterdam twee online tools voor beschikbaar: Perusall en FeedbackFruits. Deze tools lijken erg op elkaar omdat ze allebei studenten helpen zich voor te bereiden op contactmomenten. Ze maken van een passieve leesopdracht een (inter)actieve ervaring, waarbij studenten vragen bespreken en deelnemen aan discussies. In deze tip delen we onze korte vergelijking, zodat je kunt beslissen welke tool het beste bij je past!

Wil je meer weten over hoe Perusall en FeedbackFruits Interactive Document het lezen stimuleren? Lees onze vorige tip voor onze aanbevelingen! 
 
Tip 1: FeedbackFruits – docentgestuurd, Perusall – studentgestuurd 
FeedbackFruits en Perusall verschillen in hun aanpak om studenten te betrekken. FeedbackFruits wordt aanbevolen als meer docentgestuurd, wat betekent dat je de studenten meer begeleid in hun denkrichting. Je kunt vragenkaarten maken en discussiethreads openen met een leidende vraag, waar studenten op voortbouwen. Perusall wordt aanbevolen als een meer studentgestuurd hulpmiddel, wat betekent dat het is ontworpen voor minimale begeleiding van jou als docent. Studenten kunnen literatuur en figuren annoteren en voortbouwen op de annotaties van medestudenten zonder jouw deelname. 
 
Tip 2: FeedbackFruits – handmatige cijfers, Perusall – automatische cijfers 
De cijfers op beide platformen worden automatisch en direct gesynchroniseerd met Canvas. FeedbackFruits vereist wel handmatige beoordeling waarbij je de kwaliteit van het werk beoordeelt en een cijfer toekent. Ook kunnen studenten hun beste aantekeningen markeren en reflecteren op de opdracht. In Perusall is er een extra optie om een auto-scoring functie te gebruiken, waarbij de beoordeling kan worden gedaan met AI waarbij je vooraf kunt invoeren hoe belangrijk elk criterium is. Studenten kunnen ook commentaar geven op de AI-gegenereerde feedback die ze hebben ontvangen. 
 
Tip 3: beide tools bieden goed inzicht in betrokkenheid
Bij FeedbackFruits kun je precies zien welke studenten de opdracht of literatuur hebben geopend, hoeveel annotaties ze hebben geschreven en hoe gespreid die annotaties zijn. Perusall laat deze analyses ook zien en geeft daarnaast inzicht in hoeveel tijd studenten aan elk artikel hebben besteed en op welke specifieke pagina's. 

Tip 4: FeedbackFruits – opzet van een opdracht kost tijd, Perusall sneller om op te zetten
In FeedbackFruits heb je meer tijd nodig voor het maken van opdrachten omdat je meerkeuzevragen en open vragen moet invullen. Maar FeedbackFruits is wel een meer intuïtieve tool, dus je hoeft niet zoveel tijd te besteden om vertrouwd te raken met de tool in vergelijking met Perusall. 
 
Tip 5: FeedbackFruits en Perusall zijn vergelijkbaar in het analyseren van bijdragen 
Om de bijdragen van studenten te analyseren, biedt FeedbackFruits de mogelijkheid om annotaties te ordenen op groep, locatie in het document, meest positieve beoordelingen (upvotes), meest recente en meeste reacties. Dit kan vrij veel tijd in beslag nemen. Perusall heeft daarentegen de optie om een zogeten confusion report te maken. Dit laat je precies zien wat de meest voorkomende problemen onder studenten waren en wat meer uitleg nodig heeft. Dit confusion report focust op de onderwerpen die als het meest relevant werden geïdentificeerd, de sleutelwoorden voor elk onderwerp en hun respectievelijke passages uit de opdracht. Het nadeel is dat deze rapporten niet altijd accuraat zijn. Verder is het in Perusall ook mogelijk om annotaties te sorteren op groep, student, annotatietype (vraag of opmerking), onbeantwoorde vragen en ongelezen opmerkingen. 
 
Tip 6: FeedbackFruits and Canvas zijn beiden geïntegreerd in Canvas 
Beide tools zijn geïntegreerd in Canvas. Perusalll werkt alleen wel vanaf de eigen website, terwijl FeedbackFruits binnen Canvas werkt. Dit heeft enkele gevolgen, vooral voor het synchroniseren van groepen. In FeedbackFruits worden groepen automatisch gesynchroniseerd met de groepen die zijn aangemaakt in Canvas. Maar in Perusall kan een groep in Canvas verschijnen als een ander groepsnummer in Perusall. Dit kan tot verwarring leiden, dus we raden aan om de groepsnummers dubbel te controleren bij het groepssynchroniseren met Perusall.

Bonustip: snel maken van groepen
De optimale groepsgrootte voor een online gezamenlijke leesopdracht is ongeveer 7 personen. Maar hoe stel je zo’n groep nu snel samen en hoe vind je die terug in Persuall of FeedbackFruits? Dat kan als volgt. Vaak zullen de normale groepen via de cursusinschrijving beschikbaar zijn in Canvas Sections. Stel dan een Group set samen in Canvas (met de gewenste hoeveelheid studenten per Group in die Group set) waarbij de studenten uit dezelfde Section gekozen worden (via: Require group members to be in the same section). Canvas gaat ze dan automatisch aanmaken. Deze (sub)groepen en de Groups set  kun je dan direct in FeedbackFruits of Perusall koppelen aan de opdracht.