Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe bespaar je tijd én wordt je onderwijs beter - 2

Laatst gewijzigd op 21 februari 2024
Bij activerend blended onderwijs maken studenten vaak tussen- of deelopdrachten. Voor een optimaal leerproces is het belangrijk dat studenten hierop feedback krijgen en vaak ook een beoordeling in de vorm van een cijfer.

In een vorige onderwijstip lieten we zien hoe een vereenvoudigd cijferschema en het uitstellen van een cijfer geven, jou als docent helpt om activerend blended onderwijs te geven. Deze week bouwen we hierop voort met goed uitgewerkte voorbeelden.

Geef studenten goede voorbeelduitwerkingen
Bij grotere opdrachten (zoals wiskundige of natuurkundige problemen, een onderzoek, een project of een presentatie) bespaar je tijd door studenten vooraf al goede én slechte voorbeelden te geven van uitgevoerde opdrachten. Bij voorkeur zijn dit uitgewerkte voorbeelden waarbij je als docent door middel van commentaar (schriftelijk of met behulp van video) uitlegt wat er goed of slecht aan is en waarom. 

Zie bijvoorbeeld:

Deze aanpak is een effectieve manier om zogeheten feedup te geven: je maakt vooraf al goed duidelijk waar de studenten naar moeten streven.

Het voorbeeld dat je geeft bevat natuurlijk inhoudelijk een andere casus dan de opdracht voor de studenten. De voorbeelden laten daardoor dus vooral de structuur van een eindproduct zien of de oplosmethode.

Doordat je vooraf al goede voorbeelden geeft met toelichting, hoef je achteraf ook minder uit te leggen bij de feedback. 

Dit is net even anders dan didactische tip 7, waarbij je studenten vraagt om eerst zelf een antwoord te formuleren, en ze juist niet eerst toegang geeft tot antwoorden van anderen. 

Digitale Ondersteuning
Met Canvas kun je eenvoudig voorbeelduitwerkingen ter beschikking stellen.