Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe bespaar je tijd én verbeter je je onderwijs - 1

Laatst gewijzigd op 21 februari 2024
Studenten die opdrachten uitvoeren, zijn de motor van activerend blended onderwijs. Maar wat als het geven van feedback en cijfers jou als docent (te) veel tijd kost? Lees in deze didactische tip hoe je tijd bespaart én je je onderwijs verbetert met een vereenvoudigd cijferschema.

Bij activerend blended onderwijs maken studenten vaak tussen- of deelopdrachten. Voor een optimaal leerproces is het van belang dat studenten feedback op deze opdrachten krijgen en geregeld ook een beoordeling in de vorm van een deelcijfer.

Vereenvoudigd cijferschema voor deelopdrachten
Een deelcijfer geef je wellicht op een 10-puntsschaal, maar waarom eigenlijk? Door die schaal moet je vaak wikken en wegen over het exacte cijfer. Bijvoorbeeld: een 7+ betekent een klein beetje beter goed dan gewoon voldoende. Het leidt mogelijk ook tot vermoeiende discussies met studenten. Dat kost allemaal tijd, terwijl inhoudelijke feedback belangrijker is voor het leerproces.

Hoe bespaar je tijd hierop? Geef voor tussentijdse en deelopdrachten niet zulke gedetailleerde cijfers, maar becijfer bijvoorbeeld op een 3-puntsschaal: 0, 1 of 2 punten.

0 = niet gedaan

1 = voldoende

2 = heel goed

Een dergelijke globale inschatting van de kwaliteit is veel eenvoudiger en ook prima verdedigbaar in de meeste gevallen.

Gebruik een 10-puntsschaal pas voor het eindcijfer van de cursus, waarbij je rekenkundig de beoordeling van de verschillende opdrachten op de 3-puntsschaal omrekent naar een 10-puntsschaal.

Aanvullende tip: geef het cijfer pas nadat studenten de feedback hebben gelezen
Zodra studenten het cijfer krijgen van een opdracht zijn ze vaak niet meer geïnteresseerd in de feedback die ze hierbij ontvangen. Dat is zonde van de tijd die je er aan besteedt. Zoek daarom naar een mogelijkheid waarbij studenten hun cijfer pas zien nadat ze de feedback hebben gelezen of zelfs nadat ze deze verwerkt hebben. Lees hieronder bij Digitale ondersteuning hoe je dat eenvoudig doet.

Digitale Ondersteuning
Met de tool FeedbackFruits Assignment Review kun je de opdrachten zo instellen dat de feedback die je als docent geeft apart van het cijfer wordt gepubliceerd. Zie deze instructies (stap 3) voor het instellen van publicatiemethoden van feedback en cijfers.

Een tweede optie is dat je een tussenstap in een opdracht inbouwt waarbij studenten elkaar feedback geven (FeedbackFruits Peer Review) en dat je pas daarna als docent een cijfer geeft.