Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Help studenten te plannen met een visueel aantrekkelijk overzicht

Laatst gewijzigd op 21 februari 2024
Hebben studenten moeite om overzicht te houden over wat ze wanneer moeten doen tijdens je cursus, door bijvoorbeeld de veelheid aan werkvormen bij activerend blended onderwijs? In deze onderwijstip lees je hoe je de opbouw van je cursus visueel zo presenteert, dat de structuur inzichtelijk is voor je studenten. Dit helpt ze om hun deelname aan de onderwijsactiviteiten beter te plannen.

Het mooie van activerend blended onderwijs is dat je als docent kunt zorgen voor veel afwisseling met veel verschillende werkvormen. Uitdagende online voorbereidingsopdrachten wissel je bijvoorbeeld af met discussievormen en fysieke practica. Na die bijeenkomsten op de campus kunnen de studenten de leerstof online en in hun eigen tijd verder verwerken met een schrijfopdracht en een afsluitende online quiz.

Maar voor studenten is het soms moeilijk om overzicht te krijgen over al deze activiteiten en hoe deze met elkaar in verbinding staan. Zij zien dan door de bomen het bos niet meer. Wanneer studenten een visueel aantrekkelijke weergave van de structuur en opbouw van de cursus krijgen, is het gemakkelijker voor ze om hun leeractiviteiten in te plannen.

Hoe je dat doet? Lees in deze onderwijstip hoe je een overzichtelijke visualisatie van de cursusopbouw maakt! 

Tip 1: zet de cursusstructuur in een overzichtelijke tijdtabel
De meeste docenten kiezen ervoor om in de studiehandleiding een simpele tabel op te nemen waarin de verschillende opdrachten, bijeenkomsten en inlevermomenten van de cursus worden opgesomd. Een tabel kan effectief zijn, maar is niet erg aantrekkelijk.

Bekijk een voorbeeld van een overzichtelijke tijdtabel (pdf)

Tip 2: zorg dat de cursusstructuur goed zichtbaar is in Canvas
Het is belangrijk dat ook de cursusstructuur in Canvas de verschillende stappen en tijden van je cursus goed weergeeft. Die moet natuurlijk in overeenstemming zijn met de tabel van het verloop van de cursus en kan als kantelenplan gemaakt worden. In dit kantelenplan maak je aan de linkerzijde overzichtelijk wat de contacturen zijn en aan de rechterzijde wat je aan voorbereidings- en verwerkingsopdrachten van de student verwacht.

Bekijk een voorbeeld van een kantelenplan (.pdf)

Meer tips voor het ontwerpen van studentvriendelijke Canvas-cursussen.

Tip 3: ultiem - maak een storyboard waarin de leerreis van de student is vormgegeven
Een storyboard kan de leerreis van een student mooi visualiseren. Hierbij zien de studenten in één oogopslag  wat er van hen verwacht wordt vóór, tijdens en na de onderwijsbijeenkomst. Daarnaast zien zij wat er online gedaan kan worden en waarvoor ze fysiek naar de campus mogen komen. Ook de chronologische volgorde is in dit storyboard duidelijk. Stap voor stap worden de voorbereiding, onderwijsvormen en de verwerking van de leerstof in de tijd weergegeven. Het voorbeeld hieronder bevat leeractiviteiten rondom een bezoek aan de campus. Maar je kunt dit ook opzetten voor een studieweek of zelfs de gehele cursusperiode.

Bekijk een voorbeeld van een storyboard van een studentgerichte leerreis rondom een campusbezoek (.pdf)

Tip 4: gebruik kleuren!
In het voorbeeldfiguur bij tip drie zie je hoe je met kleuren de interactie kunt visualiseren: onderwijsvormen waarbij interactie met de docent is, zijn geel gekleurd. De oranjegekleurde werkvormen zijn zo ingericht dat studenten met en van elkaar leren, daarbij staat dus de interactie tussen de studenten onderling centraal. Werkvormen waar de student zelfstandig met de leerinhoud aan de slag gaat, zijn groen gekleurd.

Tip 5: Flipped Classroom
Als je de onderwijstijd op de campus zo goed en efficiënt mogelijk wilt besteden, dan lukt dat het beste volgens het Flipping the Classroom-principe. Goed voorbereide studenten kunnen, doordat ze vooraf een tutorial hebben doorlopen, meer uit een practicum halen dan niet voorbereide studenten. 

Je kunt studenten stimuleren door het belang van de voorbereiding aan te geven met een leerreis zoals in het voorbeeld van een storyboard hieronder. Voordat ze een practicum ingaan met fysieke leermaterialen en intensieve begeleiding van juniordocenten hebben ze al een heel voorbereidingstraject afgelegd. Met tutorials, responsiecolleges, studieopdrachten en Canvasquizzen. Hierdoor hebben de studenten een goede kennisbasis, zodat het practicum en de uitdagende opdrachten in deze bijeenkomst voor hen nog waardevoller en leerzamer zijn.

Bekijk een voorbeeld van een storyboard volgens het Flipping the Classroom-principe (.pdf)

Wil je zelf ook zo'n storyboard samenstellen? Gebruik dan deze PowerPoint-template.