Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Samenwerking

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt samen met andere nationale en internationale universiteiten, overheden, organisaties en ondernemingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Voor onderwijs, onderzoek en valorisatie is brede samenwerking essentieel om meerwaarde te kunnen creëren voor onze samenleving. Wetenschap, de zorg, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid hebben elkaar nodig. Gelukkig weten we elkaar steeds beter te vinden.

Op de VU Campus zijn alle wetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd. Dat versterkt interdisciplinaire samenwerking. Ook zijn er tal van interdisciplinaire onderzoeksinstituten. Daarnaast is de VU Campus een inspirerende en bruisende plek waar wetenschappers, studenten, start-ups, scale-ups en maatschappelijke organisaties volop ruimte krijgen om te werken aan een betere wereld. De aanwezigheid van incubators, academische werkplaatsen en vele onderzoeksfaciliteiten bevordert de synergie van deze samenwerking en sociaal ondernemerschap.

De samenwerking met het nabijgelegen Amsterdam UMC zorgt voor kruisbestuiving tussen de diverse onderzoeks- en onderwijsprogramma’s binnen het profielthema Human Health & Life Sciences. Wetenschappelijk onderzoek, medische technologie, zorg en medicijnontwikkeling voor oncologie en neurowetenschappen, en de domeinen bewegen, sport en gezondheid komen hier samen.

Onze ligging in het hart van het belangrijkste zakelijke district van Nederland, Kenniskwartier Zuidas, schept ook een gunstig samenwerkingsklimaat. De VU Campus en het omliggende gebied ontwikkelt zich tot een innovation district voor Health, Science en Business. Hier worden inzichten gedeeld en via bedrijven maatschappelijk benut. Producten en medicijnen getest en verder ontwikkeld. Banen, stage- en onderzoeksplekken gevonden dankzij bedrijvigheid. En werken wetenschappers, gezondheidszorg en (sociaal) ondernemers samen. Zo komen stad, regio en samenleving vooruit.

Voor valorisatie werken we nauw samen met Innovation Exchange Amsterdam (IXA), Amsterdam UMC, gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en ACE.

Vanzelfsprekend werken we ook samen met hogescholen en universiteiten, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Twente. In Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) werken we samen met 13 Nederlandse universiteiten aan een sterke universitaire sector. Binnen Universiteiten van Nederland heeft de VU een voortrekkersrol waarbij we ondernemerschap over de volle breedte stimuleren. Daarnaast is de VU een van de oprichters van het Aurora-netwerk.

Onze samenwerkingen