Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-UvA

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam werken nauw samen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

De beide Amsterdamse universiteiten hebben een gezamenlijke faculteit Tandheelkunde (ACTA) en het Amsterdam University College (AUC), en werken samen in het Amsterdam UMC. We trekken gezamenlijk op als dit meerwaarde oplevert voor het onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld om kleine opleidingen te behouden of nieuwe te beginnen, kwaliteit te verbeteren, faciliteiten te bieden. Of samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan met (inter)nationale bedrijven, de lokale of regionale overheid, buitenlandse onderzoeksinstituten en – fondsen, en andere instellingen voor hoger onderwijs.