Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Graduate School RCH

De Graduate School biedt aan promovendi een kader voor opleiding, begeleiding en ondersteuning.

De Graduate School is echter breder dan dat. In het kader van de Graduate School worden seminars, masterclasses, cursussen en bijeenkomsten georganiseerd waarin onderzoekers uit alle delen van de faculteit met elkaar in gesprek gaan over inhoud, methode en ethiek. Door middel van deze bijeenkomsten draagt de Graduate School bij aan het realiseren van de onderzoeksmissie van de faculteit en helpt zij een klimaat te creëren waarin onderzoekers belangstelling hebben voor elkaars werk en elkaar inspireren en scherp houden.

Directeur: prof. dr. mr. B.C. (Britta) van Beers

Promovendiopleiding
Iedereen die ná 1 april 2015 is begonnen aan een promotieonderzoek dat aan de VU verdedigd zal worden, zal tijdens het promotietraject 30 EC aan opleiding en training moeten vergaren. Dit vereiste geldt voor zowel promovendi met een aanstelling aan de faculteit als voor buitenpromovendi.

De promovendiopleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt aangeboden door de Graduate School. Daarnaast wordt een aantal cursussen aangeboden door andere faculteiten/diensten van de VU. De opleiding bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, verplichte keuzeonderdelen en een vrij gedeelte. Onderaan deze pagina vind je de inhoud van de promovendiopleiding. Het staat promovendi daarnaast vrij om cursussen te volgen die worden aangeboden door andere Graduate Schools of onderzoeksinstituten.

Vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling te vragen voor een aantal EC en/of verplichte onderdelen van de promovendi-opleiding, bijvoorbeeld omdat de promovendus relevante kennis of vaardigheden elders heeft opgedaan of reeds een vergelijkbare cursus heeft gevolgd. Een verzoek tot (gedeeltelijke of algehele) vrijstelling dient door de promovendus en promotor te worden ingediend bij de Graduate School.

Hora Finita
Promovendi dienen zelf hun opleidingsactiviteiten bij te houden in het promotievolgsysteem van de VU, Hora Finita, en indien mogelijk een bewijs van deelname/certificaat of ander bewijsstuk te uploaden. De Graduate School zal deze activiteiten vervolgens in Hora Finita accorderen.

Hulp
Promovendi staan voor het verrichten van het onderzoek onder begeleiding van hun (co)promotoren. Soms kan het echter prettig zijn om bepaalde (vertrouwelijke) zaken te bespreken met anderen dan de promotoren. 

PhD candidate advisor
De PhD candidate advisor treedt op als laagdrempelig aanspreekpunt voor promovendi, zie hulp, steun en advies voor promovendi. De PhD candidate advisor is beschikbaar voor promovendi om van gedachten te wisselen over het traject en dagelijkse problematiek, en te fungeren als klankbord. Daarbij heeft de PhD candidate advisor ook aandacht voor het mentale welzijn van promovendi en houdt de voortgang van het promotieonderzoek in de gaten. De PhD candidate advisor kan promovendi doorverwijzen naar (decentrale) vertrouwenspersonen, ombudsmannen, coaches en andere loketten, wanneer hulp van deze personen door promovendi gewenst wordt geacht. De PhD candidate advisor van de Rechtenfaculteit is promovendicoördinator Manon Mulders.

Vertrouwenspersoon promovendi
Promovendi kunnen bij de vertrouwenspersoon promovendi terecht voor vertrouwelijke gesprekken. De vertrouwenspersoon promovendi van de Rechtenfaculteit is prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal. Willemijn Roozendaal is altijd beschikbaar om promovendi te spreken. 

Promovendipsycholoog
De promovendipsycholoog is er voor alle promovendi aan de VU die psychische klachten ervaren tijdens het promotietraject. De promovendipsycholoog biedt kortdurende behandeling aan conform de wetenschappelijke richtlijnen. Meer informatie over de promovendipsycholoog is te vinden op deze pagina.


Karakter opleiding Graduate School

De Graduate School Rechtsgeleerdheid beoogt onderzoeksactiviteiten aan te bieden die als middel fungeren om:

 • eigen onderzoek te bespreken;
 • terugkoppeling te krijgen en te geven;
 • te spreken over strategische, ethische en professionele kanten van het doen van onderzoek;
 • meer algemene ontwikkelingen in het recht en in onderzoek te bespreken;
 • kennis te maken met ‘big shots’ uit het vakgebied;
 • een duurzaam netwerk te ontwikkelen.


Activiteiten van de Graduate School vallen bijna altijd onder de promovendiopleiding, maar zij staan te allen tijde open voor alle onderzoekers en geïnteresseerden. Wel wordt je verzocht je tijdig aan te melden. Mocht je zelf een activiteit willen organiseren in het kader van de Graduate School, laat het ons dan weten. Vanuit de Graduate School wordt graag meegedacht.

PHD Training Programme 

As a general guideline, 1 EC equals 28 hours of course load. The information listed here will be updated from time to time.

Mandatory components (min. 9 EC)

 • Academic Integrity (2 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s)
  Bart van Klink, Vincent Geeraets

  Target group
  All PhD students

  Credits
  2 EC

  Period
  April 9 

  Fee
  N/A

  Registration
  Graduate School 

  Additional information
  PhD students in their final year will be given priority for registration. 

 • Methodology option 1: Empirical Research Design (3 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s)
  Henk Elffers, Berber Laarman (contact person: b.s.laarman@vu.nl) & Wouter Steenbeek 

  Target group
  All PhD students but especially starting PhD candidates who engage in empirical research (although empirical element in research may be limited)

  Credits
  3 EC

  Period
  Autumn, 2023, (ca. medium October- Christmas), 9 weeks, weekly one afternoon, 1.30 pm – 5 pm,

  Fee
  N/A

  Registration
  Please express your interest in this workshop by e-mail to the Graduate School, indicating your research project (½ A4) and your methodology background or lack of it. Use ERD2022 in the subject line of your e-mail. Upon registration you get a small syllabus. There is only place for a limited number of participants, so don’t wait too long.

  Additional information
  See course description 

 • Methodology option 2: Tutorial Legal Research Lab (3 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Bart van Klink

  Target group 
  All PhD students but especially PhD candidates in their 3rd or 4th year

  Credits
  3 EC

  Period 
  To be scheduled on an individual basis

  Fee
  N/A

  Registration
  Graduate School

  Additional information
  The course Legal Research Lab focuses on the question how the methods used in legal research have be justified. PhD students are asked to reflect on the methodological challenges in their research and how to deal with them. To begin with, they write a paper in which they reflect on some methodological issues in their research, concerning legal interpretation, selection of sources, key concepts, the normative framework and the relation with other disciplines (if applicable). Subsequently, a concept version will be discussed with the lecturer. After that, a final version is submitted. Preferably, this text can be included in the introduction of their thesis when the methods used have to be described and justified.

 • Congress participation with paper and presentation (2 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group
  All PhD students

  Credits
  2 EC

  Period
  N/A

  Fee
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information
  N/A

 • Seminars and masterclasses (2-6 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group
  All PhD students

  Credits 
  2-6 EC (as a minimum, PhD candidates have to present their research at least on one occasion)

  Period 

  Fee 
  N/A

  Registration
  Graduate School

  Additional information 
  This component involves active participation in four seminars throughout the year and in (occasional) masterclasses with international top researchers. During the seminars, PhD candidates are expected to present their research, provide feedback on each other's work and in general engage in discussions with their peers. Participation in seminars and masterclasses is mandatory for internal PhD students. We acknowledge that external PhD students may not always be able to attend, but we encourage them to participate as well.

Mandatory optional components (min. 5 EC)

 • Academic writing (4 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Taalcentrum

  Target group 
  All PhD students. Especially for second- or third year PhD students 

  Credits 
  4 EC

  Period 
  September - October 2024

  Fee 
  N/A

  Registration
  Graduate School

  Additional information
  Taalcentrum VU has designed a course in Academic Writing specifically for the PhD candidates from the Faculty of Law. This course is interesting for both PhD candidates writing a monograph and PhD candidates writing an article based thesis.

   Academic Writing is an interactive, hands-on course, in which PhD candidates learn to write reader-oriented texts that are formulated in an accessible, appealing and active way. Both the structure of texts and the linguistic aspects of writing will be addressed. Topics that will be discussed include: main elements of monographs/articles (introduction, discussion), structure and coherence of paragraphs, structure of sentences (basic word order, sophisticated word order), how to bring clarity and conciseness to your text, and finally possible pitfalls, tips and tricks.

 • How to conduct a scientific interview (4 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Nieke Elbers

  Target group 
  All PhD students, junior researcher and (junior) lecturer-researchers

  Credits 
  4 EC

  Period 
  1 May - 26 June 2024

  Fee 
  N/A

  Registration
  Send an email to the course coordinator Nieke Elbers n.elbers@vu.nl or nelbers@nscr.nl for more information and to enroll.

  Additional information
  Are you eager to enhance your qualitative research skills? The Scientific Interview Course is designed to equip you with the essential tools to excel in your qualitative research journey. You'll gain invaluable insights into setting up, conducting, analyzing, and reporting interviews

  Throughout the course, you'll explore topics such how to structure your interview, asking the right questions, research ethics and data management. We will discuss what to consider when interviewing different types of respondents, such as professionals and respondents with a criminal history. We will explore different qualitative methods: focus groups, participatory action research (PAR) and ethnographic research. Additionally, you'll acquire advanced interview techniques: listening, summarizing, and non-verbal techniques. Our course also covers the use of software Atas.ti for data analysis, as well as using AI for transcribing. We will teach you different analysis methods and talk about the reproducibility. 

  This comprehensive course spans eight sessions, taught on Wednesday afternoon at the VU University, starting 1 May 2024- 26 June 2024. Each session lasts 3.5 hours, and are taught in English. You will get 4 ECTS for active participation. The course will be facilitated by guest speakers from the NSCR and VU who are experts in the art of interviewing. The maximum number of participants is 20

 • PhD success and personal efficacy / Succesvol promoveren (2 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  VU Learning & Developement

  Target group 
  First year PhD students (with three months to one year of experience)

  Credits 
  2 EC

  Period
  Each year, five editions of this course are organized

  Fee 
  VU employees: free of charge
  External PhD candidates: €2350

  Registration
  via the Learning Management System (LMS)

  Additional information
  To be found in the LMS

 • University Teaching Qualification / Basiskwalificatie onderwijs (5 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  VU Learn! Academy

  Target group 
  Teaching staff with <5 years of experience of teaching at university level and who do not have a first-level teaching qualification for secondary school teaching

  Credits 
  5 EC

  Period 

  Fee 
  VU-employees: €75 (administration costs)
  External PhD candidates: €2500

  Registration
  learnacademy@vu.nl

  Additional information
  See website VU Learn! Academy (Dutch and English version)

 • Fast-track University Teaching Programme / Basiskwalificatie onderwijs - verkort (2-4 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  VU Learn! Academy

  Target group 
  Teaching staff with >=5 years of experience of teaching at university level and who do not have a first-level teaching qualification for secondary school teaching

  Credits 
  2-4 EC

  Period 

  Fee
  VU-employees: €75 (administration costs)
  External PhD candidates: €2500

  Registration
  learnacademy@vu.nl

  Additional information
  See website VU Learn! Academy (Dutch and English version)

 • Concise formulation (TBD)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Academic Language Programme (Faculty of Humanities)

  Target group 
  PhD researchers who are in an advanced stage of writing

  Credits 
  3 EC

  Period

  Fee 
  €475

  Registration
  Registration form

  Additional information
  See online course description

 • Presenting and pitching your research (2 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Taalcentrum-VU

  Target group 
  Researchers and scientists who need to give concise and persuasive presentations of their research in English

  Credits 
  2 EC

  Period 


  Fee 
  €495 (open-enrolment workshop)

  Registration
  Registration form

  Additional information
  See factsheet and online course description

 • Writing a scientific article (3 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Taalcentrum-VU

  Target group 
  PhD students who are preparing their dissertation in English, and for scientists and researchers who want to publish in an English-language specialist journal.

  Credits 
  3 EC

  Period 

  Fee 
  €695 (open-enrolment workshop)

  Registration
  Registration form

  Additional information
  See online course description

Optional components

 • Embedded researcher (18 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  18 EC

  Period  
  N/A

  Fee  
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information 
  PhD students may choose to spend three months as an embedded researcher in a non-academic setting, such as law firms, banks, ministries, etc. PhD students will have to make their own arrangements. See for more information also the Professional PhD Program of Promovendi Netwerk Nederland (Dutch only).

 • Career orientation for PhD candidates and postdocs (1 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  VU Learning & Development

  Target group  
  PhD students employed by VU University towards the end of their 3rd or beginning of their 4th year

  Credits  
  1 EC

  Period  
  This training is scheduled twice each year, once in the spring and once in the fall

  Fee   
  PhD candidates can participate for a fee of € 750. For VU-paid PhD candidates (employees of the VU) the costs will be borne by your faculty and can be settled with the transition fee. Every PhD student is entitled to this fee.

  If you are an external, self-funded PhD candidate, please consult your graduate school or department prior to applying and check if you can use their cost center and paying these costs to them. In order to register you need at least an internal cost center so that we can charge the costs.

  Registration
  Via the Learning Management System (LMS)

  Additional information
  To be found in the LMS.

 • Congress participation without paper or presentation (1 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  1 EC

  Period  
  N/A  

  Fee  
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information 
  N/A

 • Privacy and data management for research (1 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Tycho Hofstra - VU University Library

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  1 EC

  Period  
  Workshop 1: 07-05-2024 14:00-16:00
  Workshop 2: 28-05-2024 14:00-16:00
  Peer review: 04-06-2024 13:00-18:00 (self paced window to review)

  Fee  
  N/A

  Registration
  You can sign up through this link. More information about the course content can be found on the Research Support website. If you have questions about this course, please get in touch with rdm@vu.nl.

  Additional information
  In this course you learn how you write a good Data Management Plan (DMP) for your research project, in which you discuss:

  # which laws and codes of conduct your research should comply with,

  #where you are going to store your data,

  #where you are going to archive them for the long term,

  #how you can make them FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

  This version of the course is tailored to research including personal data in the sense of the General Data Protection Regulation (GDPR), that is, data with which an individual could be identified, either directly or indirectly.

  The course is aimed at PhD students at the beginning of their research project (± 1st year) from the Faculty of Law .The course consists of 2 online workshops and a self paced online peer review session. Please make sure that you are able to participate in all three events.

 • Organization of a panel, conference, masterclass or course (2-4 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  2-4 EC

  Period  
  N/A  

  Fee 
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information 
  N/A

 • Editorial work (TBD)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  TBD

  Period  
  N/A  

  Fee 
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information 
  N/A

 • Teaching / thesis supervision (1-5 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  max. 1-5 EC for teaching activities during your PhD trajectory. 

  Period  
  N/A  

  Fee 
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information 
  N/A

 • VU Graduate Winter School

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  Depends on the course

  Period  
  2-week courses from 9-20 January 2023

  Fee  
  Depends on the course

  Registration
  How to apply

  Additional information 
  See the website of the VU Amsterdam Graduate Winter School

 • Valorisation activities (max 2 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  Max 2 EC

  Period  
  N/A  

  Fee 
  N/A

  Registration
  N/A

  Additional information 
  N/A

 • IXA events (TBD)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  TBD

  Period  
  Various dates (workshops and other activities)

  Fee  
  Depends on the event

  Registration
  Through the IXA website

  Additional information 
  See the IXA website for more information.

 • Career Thursdays (TBD)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  VU International Office

  Target group  
  All PhD students

  Credits  
  TBD

  Period  
  TBD

  Fee  
  €17,50 per workshop

  Registration
  Contact: phd@vu.nl

  Additional information 
  See online description of workshops

 • Peer coaching for PhD candidates and postdocs (0,5 EC for facilitators)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  VU Learning & Development

  Target group  
  PhD candidates and postdoctoral researchers

  Credits  
  0,5 EC for facilitators

  Period  
  This peer coaching is organized once each year

  Fee  
  €65 

  Registration
  Via the Learning Management System (LMS)

  Additional information 
  To be found in the LMS.

 • Editorial team - The Amsterdam Law Forum (ALF)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  Anja Eleveld 

  Target group  
  PhD candidates 

  Credits  
  6 EC 

  Period  
  1,5 years
  Meetings throughout the year

  Fee  
  None

  Registration
  Send a short motivation letter and description of your own research (2 sentences) to Manon Mulders at graduateschool.rechten@vu.nl  

  Additional information 
  ALF is a student-run international legal journal. The ALF team consisting of Bachelor's and Master's students is ready to expand and is looking for PhD candidates for a senior role.

  Amsterdam Law Forum aims at being a forum in the proper sense of the word, offering a meaningful platform where established scholars and young academics meet to discuss, analyse and interpret issues of an international and transnational legal nature. The articles in this quarterly, open-access online publication contribute to an interdisciplinary understanding of current international and transnational legal developments. Currently, ALF publishes 3 to 4 issues per year and organizes a conference. The form of ALF is open to change, for example deviate from set issues and publish articles as soon as they are edited or by introducing a blogpost to discuss new developments.

  PhD candidates will have a senior role in the editorial team. They will be affiliated to the journal for 1,5 years and play a role in the hiring of new student editors and responsible for a smooth transition to the new team. Supervision and a start-up meeting will be led by Anja Eleveld and the Taalcentrum will provide editorial trainings.

  Participating in ALF can be a meaningful experience. By critically reading and editing other people's articles, you will sharpen your own writing skills. In addition, you gain organizational skills by leading an editorial team.

  In other words, a great opportunity for you to help develop ALF and to learn more about publishing peer-reviewed articles!

  For more information about the Amsterdam law Forum, see website.

 • Annotaties bij jurisprudentie (max. 3 EC)

  Lecturer(s)/coordinator(s) 
  N/A

  Target group  
  PhD candidates 

  Credits  
  max. 3 EC 

  Period  
  N/A

  Fee  
  N/A

  Registration
  N/A 

  Additional information 
  Promovendi kunnen punten verkrijgen voor het schrijven van een annotatie voor een rechtswetenschappelijk tijdschrift of andere rechtswetenschappelijke fora. 

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Vragen?

Neem contact op met de Graduate School (Manon Mulders)