Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoekscentra - FGW

Onderzoekers van de faculteit spelen een belangrijke rol in diverse onderzoekscentra.

Binnen de onderzoekscentra vindt onderzoek plaats rond specifieke thema’s. Deze thema’s geven samen een goede indicatie van het huidige onderzoeksprofiel van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

 1. Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions
  Het Abraham Kuyper Center houdt zich bezig met twee hoofdactiviteiten: (1) academisch onderzoek naar de relaties tussen wetenschap en grote vragen en (2) organisatie van openbare lezingen, discussies en seminars voor een breder publiek over deze thema's. Het doel hiervan is om academische en publieke debatten over wetenschap en grote vragen te stimuleren en naar een hoger niveau te tillen.
 2. ACASA
  Het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology is een onderzoeks- en onderwijscentrum op het gebied van Oudheidkunde, Latijn en Grieks en Archeologie, een gezamenlijk centrum van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.
 3. ACCESS
  Het Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies biedt een platform voor samenwerking tussen wetenschappers uit de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de biowetenschappen.
 4. Amsterdam Critical Discourse Community
  ACDC is een open discussieplatform gevestigd in Amsterdam. ACDC is een samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten: de Faculteiten der Geesteswetenschappen, Maatschappijwetenschappen en Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdams Communicatie- en Talencentrum gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam (ACLC).
 5. Amsterdam Gesture Center
  In het Amsterdams Gesture Center, gevestigd aan de Vrije Universiteit, bestuderen we de wisselwerking tussen hoorbare en zichtbare lichamelijke handelingen in communicatieve omgevingen. Gesproken taal is niet 'alleen audio' van aard, maar kan ook visuele componenten hebben - dat wil zeggen: het is multimodaal (audio-visueel) in verschillende mate.
 6. ARTTIS-VU
  ARTTIS-VU staat voor 'Amsterdam Research on Talk & Text in Institutional Settings, VU University', een groep onderzoekers aan de Faculteit der Geesteswetenschappen die zich bezighoudt met gesprek en tekst in institutionele settings.
 7. Centre for Global English
  Het Centre for Global English zorgt voor wereldwijde toegang tot Engels onderwijs en creëert een beter begrip en waardering van de verschillende talen die in de wereld worden gesproken.
 8. Centrum Èthos, onderwijs, onderzoek en debat over maatschappelijke transformaties
 9. CLTL
  Het Computational Lexicology & Terminology Lab (CLTL) modelleert het begrijpen van natuurlijke taal door computers met een centrale rol voor kennisbronnen zoals lexicons, ontologieën en terminologie. CLTL is onderdeel van de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie en van het Network Institute.
 10. Historical Documentation Center for Dutch Protestantism
  Dit centrum richt zich op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland sinds 1800. Het centrum verzamelt en ontsluit archieven van protestantse en evangelische personen en organisaties die in de afgelopen twee eeuwen een rol van betekenis hebben gespeeld in het Nederlandse openbare leven.
 11. Language and Hearing Center Amsterdam – LHCA
  Het LHCA is een samenwerkingsverband van medewerkers van de VU en het VUmc die onderzoek doen op het gebied van Taal en Gehoor, in het bijzonder naar de gehoor- en spraakperceptie en taalontwikkeling van ernstig slechthorende of dove kinderen.
 12. PAN: Portable Antiquities of the Netherlands
 13. Peshitta Institute
 14. Paul van Moorsel Centre
 15. ReLiC - VU Centre for Religious History
  Dit onderzoekscentrum organiseert conferenties, cursussen, publicaties en projecten op het gebied van (Nederlandse) religiegeschiedenis (ReLiC = Religionis et Libertatis Causa / relikwie = symbool voor religie in haar materiële, culturele en antropologische dimensies).
 16. Simon Stevin Centre for the History of Science and the Humanities
  Het Stevin Centre for History of Science and Humanities is een samenwerkingsverband van stafleden van verschillende faculteiten van de VU. Het is een platform voor onderzoek in de geschiedenis van de wetenschap en de geesteswetenschappen aan de VU en organiseert workshops, colloquia en seminars.