Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Integrating perspectives

John Stuart Mill College

Het John Stuart Mill College (JSMC) is sinds 2016 het centrum van excellent onderzoek en onderwijs op het gebied van Philosophy, Politics and Economics (PPE) in Europa.

Professionals in het bedrijfsleven, de politiek en de academische wereld hebben steeds meer te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken die niet vanuit één hoek kunnen worden opgelost. Het John Stuart Mill College is een plek waar we verschillende theoretische invalshoeken samenbrengen om dergelijke maatschappelijke problemen op een interdisciplinaire manier te interpreteren.

De PPE Bacheloropleiding werd in de jaren 20 aan de universiteit van Oxford opgericht vanuit een moderne kijk op klassiek onderwijs. Meer dan honderd jaar later is PPE een bekend en wereldwijd invloedrijk studieprogramma dat wordt aangeboden in meer dan honderd instellingen over de hele wereld. PPE-programma's die in het midden van de 20e eeuw werden ontwikkeld waren gericht op het aanleren van een sterke basis in de drie disciplines, maar hierin stond de ontwikkeling van een interdisciplinair perspectief niet centraal. Ze misten dus vaak de voordelen van meer recente, geïntegreerde PPE-programma's zoals die van het John Stuart Mill College. Het PPE programma aan de VU Amsterdam onderscheidt zich door de focus op de drie pure disciplines, de integratie van zowel disciplinaire als interdisciplinaire vakken en het analytische karakter van de opleiding.

Het John Stuart Mill College en zijn PPE-programma zijn tot stand gekomen als een gezamenlijk initiatief van drie faculteiten van de VU Amsterdam, namelijk de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de School of Business and Economics. Naast de bacheloropleiding is het John Stuart Mill College een broedplaats van excellent PPE-onderzoek, wat onder andere tot uiting komt in haar eigen PhD-programma.

Onderwijs

Het John Stuart Mill College biedt de Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE) aan. Het doel van het PPE-programma is om studenten de interdisciplinaire kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn om urgente maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In plaats van ad-hoc koppelingen tussen de drie disciplines, biedt het PPE-programma de kerndisciplines samen. Het buitenlandsemester, de PPE in Practice colleges en het intensieve scriptietraject dragen hier aan bij. 

Onderzoek

Het John Stuart Mill College brengt onderzoekers van de drie aangesloten faculteiten samen: de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de School of Business Economics. Daarnaast heeft het college een eigen promotietraject met zes promovendi die onderzoek doen naar onderwerpen op het snijvlak van (minimaal) twee disciplines. Deze promovendi zijn tevens junior docent binnen de bacheloropleiding PPE. Tijdens de werkgroepen delen zij dan ook inzichten die ze in hun onderzoek tegenkomen met de bachelorstudenten.

Meer over het John Stuart Mill College