Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Van preventie tot behandeling en van jong tot oud

Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie

De afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie (KNOP) richt zich op onderzoek en onderwijs in de klinische psychologie in brede zin: van preventie tot behandeling voor het verminderen van de ziektelast gedurende de hele levensloop.

Ons onderzoek en onderwijs is direct of indirect gericht op het ontstaan en de diagnostiek van psychische problemen en het behandelen en voorkomen daarvan. KNOP draagt bij aan internationaal multidisciplinair onderzoek en maakt gebruik van een breed scala aan onderzoeksmethoden, zoals interventiedesigns (RCT, single case), individuele participanten- en netwerk meta-analyse, naast experimentele onderzoeksopzet en longitudinale cohortstudies.

Samenwerking met instellingen die de zorg leveren aan mensen met psychische of ontwikkelingsproblemen is daarbij van centraal belang.

Onderwijs

De afdeling verzorgt onderwijs in verschillende bachelor- en (research) masterprogramma’s. Ons onderwijs is gericht op het opleiden van psychologen die in de zorg aan het werk gaan of die verdergaan in onderzoek naar psychische problemen vanuit een levensloopperspectief. Meer over onderwijs

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling is direct of indirect altijd gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen. Meer over onderzoek

Meer over

Heb je een vraag?

Neem contact op met ons secretariaat