Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Lerarenopleiding voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs

Universitaire Lerarenopleiding (ULO) voor zij-instromers

VU Lerarenopleiding | leren in de praktijk, leren van elkaar en een lesprogramma dat bij jouw kennis en ervaring past.

Tijdens de ULO voor zij-instromers leer je het beroep vooral door te doen. Daarom bestaat de helft van de studietijd uit de lespraktijk. Als je al voor de klas staat, is jouw ervaring en vakkennis uiteraard maatgevend voor het praktijkdeel.

Invulling op maat
De Universitaire Lerarenopleiding voor zij-instromers is een maatwerktraject. Tijdens het assessment wordt bepaald op basis van je ervaring en vooropleiding voor welke onderdelen jij vrijstellingen kunt krijgen. In overleg met je mentor kunnen bepaalde onderdelen van de studie versneld worden afgerond of kan er juist meer tijd voor worden uitgetrokken. Zo zorgt de VU ervoor dat studie, werk en privé met elkaar te combineren zijn. 

Leerplan ULO: kernpraktijken
Het curriculum van de lerarenopleiding is opgebouwd rond 21 kernpraktijken. We beginnen met de kernpraktijken die je direct nodig hebt om voor de klas te staan zoals 'de start van de les' en 'orde houden'. Later in de opleiding volgen de meer complexe onderdelen.  

Toetsen
Een belangrijk kenmerk van de opleiding is dat er integraal wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte opdrachten. Je maakt dus geen losse kennistoetsen maar ontwikkelt lessen(series) waarbij je de theorie en de praktijk aan elkaar koppelt. Door deze lessen ook daadwerkelijk in de klas te geven, laat je zien hoe jouw kennis en vaardigheden zich ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding en peergroups
Voor de klas staan is pittig. De VU hecht daarom veel waarde aan begeleiding van studenten en werkt nauw samen met de begeleiders op de scholen. Iedere student heeft een mentor, vaak de vakdidacticus. De lijnen zijn kort en je krijgt gerichte feedback op lesontwerp en lesgeven, aan de hand van videomateriaal en lesbezoek. Samen met de werkplekbegeleider bekijkt en beoordeelt de mentor jouw prestaties en voortgang. Zij-instromers leren ook van elkaar en delen ervaringen in peergroups. In een informele sfeer is er gelegenheid medestudenten om advies te vragen over situaties uit de dagelijkse lespraktijk.

Interview met opleidingsdirecteur lerarenopleidingen

Interview met opleidingsdirecteur lerarenopleidingen

Sinds 1 januari 2021 is Gerhard van de Bunt opleidingsdirecteur van de lerarenopleidingen aan de VU. Aan de hand van 7 vragen schetst hij in dit interview zijn rol binnen en buiten de VU en zijn toekomstvisie op zowel leraren opleiden als het leraarschap, waarbij hij leraren een hart onder de riem steekt.

Lees hier het volledige interview
Gerhard van de Bunt

Master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je docent Latijn op de middelbare school? Of juist aan je lerares Frans die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Wij leiden je graag op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

> Meer info

Schoolvakken

• Duits 

• Engels 

• Frans 

• Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  

• Latijnse Taal en Cultuur  

• Nederlands 

Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je geschiedenisdocent op de middelbare school? Of juist aan je aardrijkskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Wij leiden je graag op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

> Meer info

Schoolvakken

• Algemene economie 

• Bedrijfseconomie 

• Geschiedenis

• Aardrijkskunde 

• Maatschappijleer

• Levensbeschouwing 

Master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende proeven van je scheikundedocent op de middelbare school? Of juist aan je wiskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Wij leiden je graag op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

> Meer info

Schoolvakken

• Wiskunde 

• Natuurkunde 

• Scheikunde 

• Biologie 

• Informatica

 • Taal- en Cultuurwetenschappen

  Master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

  Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je docent Latijn op de middelbare school? Of juist aan je lerares Frans die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Wij leiden je graag op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

  > Meer info

  Schoolvakken

  • Duits 

  • Engels 

  • Frans 

  • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  

  • Latijnse Taal en Cultuur  

  • Nederlands 

 • Mens- en Maatschappijwetenschappen

  Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

  Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je geschiedenisdocent op de middelbare school? Of juist aan je aardrijkskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Wij leiden je graag op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

  > Meer info

  Schoolvakken

  • Algemene economie 

  • Bedrijfseconomie 

  • Geschiedenis

  • Aardrijkskunde 

  • Maatschappijleer

  • Levensbeschouwing 

 • Bètawetenschappen

  Master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

  Denk je nog wel eens terug aan de spannende proeven van je scheikundedocent op de middelbare school? Of juist aan je wiskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Wij leiden je graag op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

  > Meer info

  Schoolvakken

  • Wiskunde 

  • Natuurkunde 

  • Scheikunde 

  • Biologie 

  • Informatica

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & donderdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.