Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Behaal je eerstegraads lesbevoegdheid voor de bovenbouw havo/vwo

Universitaire Lerarenopleiding (ULO) voor zij-instromers

In de ULO voor zij-instromers leer je het leraarsvak vooral door te doen. Daarom bestaat de helft van de studietijd uit praktijk. Op basis van je ervaring, vakkennis en geschiktheid sta je meteen voor de klas.

Invulling op maat
De VU lerarenopleiding is een maatwerktraject. De inhoud en de eindtermen van de opleiding staan vast, maar de modulaire opbouw biedt flexibiliteit. Bepaalde onderdelen van de studie kun je versneld afronden of er juist meer tijd voor uittrekken. Zo zorgt de VU ervoor dat studie, werk en privé voor (zij)instromers met elkaar te combineren zijn.

Leerplan ULO: kernpraktijken
Het curriculum (leerplan) van de lerarenopleiding is opgebouwd rond 18 kernpraktijken. Een kernpraktijk is een coherent en aanwijsbaar deel van het werk van een leraar, bijvoorbeeld ‘start van de les’ of ‘orde houden’. We beginnen met de meest essentiële kernpraktijken die je nodig hebt om voor de klas te staan. Later in de opleiding volgen de meer gevorderde en complexe onderdelen. 

Toetsen
Een belangrijk kenmerk van de opleiding is dat er integraal wordt getoetst aan de hand van levensechte opdrachten. Je maakt dus geen losse kennistoetsen maar werkt aan het ontwikkelen van lessen(series) waarbij je theorie en praktijk moet vertalen naar goede ontwerpen. Zo laat je zien hoe jouw kennis en vaardigheden zich ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding en peergroups
Voor de klas staan is pittig. De VU hecht daarom veel waarde aan begeleiding van studenten en werkt nauw samen met de begeleiders op de scholen. Iedere student heeft een mentor, vaak de vakdidacticus. De lijnen zijn kort en je krijgt gerichte feedback op lesontwerp en lesgeven, aan de hand van videomateriaal en lesbezoek. Samen met de werkplekbegeleider bekijkt en beoordeelt de mentor jouw prestaties en voortgang. Zij-instromers leren ook van elkaar en delen ervaringen in peergroups. In een informele sfeer is er gelegenheid medestudenten om advies te vragen over situaties uit de dagelijkse lespraktijk.

Je kunt de ULO (Universitaire Lerarenopleiding) volgen in zestien schoolvakken:
Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen
Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Leraar VHO in de Bètawetenschappen
Informeer naar de mogelijkheden als jouw vak er niet tussen staat. 

Lees hier het interview met Gerhard van de Bunt, opleidingsdirecteur van de lerarenopleidingen.

Master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je docent Latijn op de middelbare school? Of juist aan je lerares Frans die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Graag leiden wij je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

> Meer info

Schoolvakken

• Duits 

• Engels 

• Frans 

• Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  

• Latijnse Taal en Cultuur  

• Nederlands 

Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je geschiedenisdocent op de middelbare school? Of juist aan je aardrijkskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Graag leiden wij je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

> Meer info

Schoolvakken

• Algemene economie 

• Management en organisatie (bedrijfseconomie) 

• Geschiedenis 

• Aardrijkskunde 

• Maatschappijleer 

• Godsdienst/levensbeschouwing 

Master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende proeven van je scheikundedocent op de middelbare school? Of juist aan je wiskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Graag leiden wij je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

> Meer info

Schoolvakken

• Wiskunde 

• Natuurkunde 

• Scheikunde 

• Biologie 

• Informatica

 • Taal- en Cultuurwetenschappen

  Master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

  Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je docent Latijn op de middelbare school? Of juist aan je lerares Frans die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Graag leiden wij je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

  > Meer info

  Schoolvakken

  • Duits 

  • Engels 

  • Frans 

  • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  

  • Latijnse Taal en Cultuur  

  • Nederlands 

 • Mens- en Maatschappijwetenschappen

  Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

  Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je geschiedenisdocent op de middelbare school? Of juist aan je aardrijkskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Graag leiden wij je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

  > Meer info

  Schoolvakken

  • Algemene economie 

  • Management en organisatie (bedrijfseconomie) 

  • Geschiedenis 

  • Aardrijkskunde 

  • Maatschappijleer 

  • Godsdienst/levensbeschouwing 

 • Bètawetenschappen

  Master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

  Denk je nog wel eens terug aan de spannende proeven van je scheikundedocent op de middelbare school? Of juist aan je wiskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Graag leiden wij je op tot een succesvolle en inspirerende eerstegraads bevoegd docent.

  > Meer info

  Schoolvakken

  • Wiskunde 

  • Natuurkunde 

  • Scheikunde 

  • Biologie 

  • Informatica

Snel navigeren website VU lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de VU lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & woensdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210.

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.