Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdiep u in het fundament van contractenrecht

Voor praktijkjuristen is het van essentieel belang om te beschikken over diepgaande kennis van de fundamenten van het contractenrecht. Met deze kennis kunt u contractrechtelijke kwesties vanuit een breed perspectief structureren, aanpakken en hierover adviseren. Veel praktijkjuristen ervaren het als een uitdaging om hun deskundigheid in het contractenrecht op niveau te houden. Met de leergang Verdieping contractenrecht krijgt u inzicht in en overzicht over het contractenrecht. Na afloop beheerst u de centrale leerstukken en de praktische toepassing hiervan op het hoogste niveau.

Met deze leergang versterkt u de fundamenten van uw contractrechtelijke kennis. Bij de leergang Verdieping contractenrecht wordt een aantal onderwerpen uitgebreider en diepgaander behandeld dan in de basisleergang Verbintenissenrecht.

Doelgroepen
Deze leergang is ontwikkeld voor:

  • advocaten met een algemene of gespecialiseerde rechtspraktijk, die hun kennis van de basisleerstukken van het contractenrecht aanzienlijk willen verdiepen om deze beter te kunnen benutten in hun eigen praktijk;
  • bedrijfsjuristen en juristen bij maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die te maken hebben met het contractenrecht en/of het aangaan van overeenkomsten;
  • juristen werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen (ambtenaren, bestuurders), die te maken hebben met het opstellen en beoordelen contracten.

Toelatingseisen
Het niveau van de leergang is verdiepend. Dit betekent dat u over een redelijke kennis van het contractenrecht dient te beschikken, met drie tot vijf jaar relevante werkervaring. De leergang is een verdiepend vervolg op de leergang Verbintenissenrecht, maar bij voldoende praktijkervaring (drie tot vijf jaar) is de leergang ook geschikt voor deelnemers die de leergang Verbintenissenrecht niet hebben gevolgd.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt? Neem dan contact op met Monique Becker (leergang coördinator) via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl.

Of bel Monique Becker op 020-598 21 03.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto